mirrored RAID-set

Met een mirrored RAID-set (Redundant Array of Independent Disks) zijn je gegevens beter beveiligd in geval van een schijfstoring. Je gegevens worden namelijk tegelijkertijd naar twee of meer schijven weggeschreven, zodat bij uitval of loskoppeling van één schijf de gegevens nog steeds kunnen worden opgehaald van de andere schijven. Als je een losgekoppelde schijf weer aansluit, kan deze op basis van de RAID-set op de achtergrond opnieuw worden opgebouwd, zodat de schijf de meest recente gegevens bevat.

Je kunt reserveschijven (ook "hot spares" genoemd) aan de set toevoegen waarnaar alleen wordt geschreven op het moment dat een andere schijf uitvalt of wordt losgekoppeld. Als een schijf uitvalt of wordt losgekoppeld, wordt een van de reserveschijven in de RAID-set opnieuw opgebouwd, zodat deze de meest recente gegevens bevat. Als je een schijf opnieuw aansluit nadat deze door een reserveschijf is vervangen, wordt de opnieuw aangesloten schijf als een reserveschijf beschouwd.

Je kunt een reserveschijf automatisch opnieuw laten opbouwen of je kunt de reserveschijf zelf opnieuw opbouwen.

Zelfs als je een mirrored RAID-set hebt, moet je regelmatig een reservekopie van je gegevens maken. Een mirrored RAID-set beschermt je gegevens tegen sommige typen hardwarestoringen, maar niet tegen fouten van gebruikers of problemen met software. Als je een bestand verwijdert, wordt het bestand ook van de mirror verwijderd. Als een bestand door een softwarefout beschadigd raakt, raakt het bestand op de mirror ook beschadigd.