macOS High Sierra

Voorkeurenpaneel 'Navigatie'

In het paneel 'Navigatie' in het paneel 'Schakelbediening' van het paneel 'Toegankelijkheid' in Systeemvoorkeuren kun je opties instellen voor het navigeren met schakelbediening.

Om dit paneel te openen, kies je Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik je achtereenvolgens op 'Toegankelijkheid', 'Schakelbediening' en 'Navigatie'.

Open het paneel 'Schakelbediening'

Bij navigeren

Stel in of een gemarkeerd onderdeel tijdens het scannen moet worden aangegeven met een geluidssignaal, met het uitspreken van het onderdeel of met beide.

Om een andere stem te gebruiken, kies je Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik je op 'Toegankelijkheid' en klik je vervolgens op 'Spraak'.

Open het paneel 'Spraak'

Herstartpositie

De positie waarbij je opnieuw wilt starten wanneer je een onderdeel zoals een paneel, groep of venster opnieuw scant.

Scan automatisch na selectie

Bij de standaardinstelling wordt de automatische scan gepauzeerd wanneer je een onderdeel selecteert. In dat geval moet je op de schakelaar 'Selecteer onderdeel' drukken om de automatische scan voort te zetten. Als je na het selecteren van een onderdeel de automatische scan wilt voortzetten, klik je op het venstermenu en kies je 'Hervat'.

Als muisaanwijzer de rand bereikt

De actie die wordt uitgevoerd wanneer de aanwijzer tijdens het scannen van de gebruikersinterface een grens bereikt.

Cursorgrootte

De dikte van de rand van de cursor tijdens het scannen van de gebruikersinterface.

Nauwkeurigheid aanwijzer

De nauwkeurigheid waarmee je de aanwijzer bestuurt tijdens het selecteren van onderdelen op het scherm.

Laag: Wanneer je op de schakelaar 'Selecteer onderdeel' drukt, stopt de blauwe lijn (voor 'Verplaats', 'Verplaats en klik' en 'Glijd') of de aanwijzer (voor 'Roteer').

Hoog: Wanneer je op de schakelaar 'Selecteer onderdeel' drukt, gaat de blauwe lijn of de aanwijzer aanzienlijk langzamer bewegen, zodat je de stoppositie nauwkeuriger kunt bepalen. Druk nogmaals op de schakelaar om de lijn of de aanwijzer te stoppen.

Herhalingen

Het aantal keren (maximaal 10) dat een paneel, groep of venster wordt gescand.

Timing

Timingopties voor navigeren instellen:

Snelheid glijdende en roterende cursor: De snelheid, van 0 (langzaamst) tot 100 (snelst), waarmee de blokjes, de sector en de blauwe lijnen over het scherm bewegen.

Interval automatisch scannen in panelen: Het aantal seconden (maximaal 25) dat het duurt om van het ene onderdeel in een paneel naar een ander onderdeel te gaan.

Interval automatisch scannen in interface: Het aantal seconden (maximaal 25) dat het duurt om van het ene onderdeel in de gebruikersinterface naar een ander onderdeel te gaan.

Pauzeer bij eerste onderdeel: Het aantal seconden (maximaal 10) dat de functie voor automatisch scannen bij het eerste onderdeel in een paneel, groep of de gebruikersinterface blijft staan.