macOS High Sierra

Voorkeurenpaneel 'Schakelaars'

In het paneel 'Schakelaars' in het paneel 'Schakelbediening' van het paneel 'Toegankelijkheid' in Systeemvoorkeuren kun je schakelaars toevoegen en verwijderen, acties toewijzen aan schakelaars en opties voor automatisch scannen instellen.

Om dit paneel te openen, kies je Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik je achtereenvolgens op 'Toegankelijkheid', 'Schakelbediening' en 'Schakelaars'.

Open het paneel 'Schakelbediening'

Vereist

Voor schakelbediening is de schakelaar 'Selecteer onderdeel' vereist. Als automatisch scannen is ingeschakeld, gaat de functie automatisch naar het volgende onderdeel terwijl de inhoud van een paneel, een groep of de gebruikersinterface wordt doorlopen.

Je kunt automatisch scannen pas uitschakelen nadat je een schakelaar 'Ga naar volgend onderdeel' hebt aangemaakt. Deze schakelaar wordt verplaatst naar de lijst 'Vereist' op het moment dat je automatisch scannen uitschakelt.

Optioneel

Optionele schakelaars die je kunt gebruiken, ongeacht of automatisch scannen is in- of uitgeschakeld.

Plusteken , minteken 

Hiermee kun je een optionele schakelaar toevoegen of verwijderen.

Taakmenu

Hiermee wijzig je de naam of bewerking van een schakelaar. Als je een andere schakelaar wilt gebruiken voor de bewerking, klik je op 'Wijs opnieuw toe'.

Automatisch scannen

Kies deze optie om de onderdelen in een paneel, een groep of de gebruikersinterface automatisch opeenvolgend te doorlopen. Dit wordt in deze context "scannen" genoemd. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Als je automatisch scannen wilt uitschakelen, moet je een schakelaar toevoegen waarmee je naar het volgende onderdeel kunt gaan.

Timing

Timingopties voor automatisch scannen instellen:

Houd vast voor uitvoering: Het aantal seconden dat een schakelaar moet worden ingedrukt voordat deze wordt herkend.

Negeer herhaald gebruik schakelaar: De tijdsduur in seconden dat het herhaald indrukken van een schakelaar wordt genegeerd.

Deze optie is handig als de kans groot is dat je een schakelaar ongewild meerdere keren indrukt.

Houd vast voor herhaling: Het aantal seconden dat een schakelaar moet worden ingedrukt voordat deze een tweede keer wordt herkend.