Over de Thunderbolt Display-firmware-update 1.2

De Thunderbolt Display-firmware-update 1.2 verbetert de betrouwbaarheid van apparaten die op een Apple Thunderbolt Display zijn aangesloten. De update verhelpt ook een zeldzaam probleem waarbij het scherm zwart wordt.

Deze update is alleen bedoeld voor het Apple Thunderbolt Display (27-inch). Zo installeert u deze update met succes:

  • De computer moet OS X Mavericks v10.9.4 of hoger hebben.
  • Sluit het Thunderbolt-beeldscherm met de ingebouwde kabel rechtstreeks aan op een Thunderbolt-poort van de computer of een poort van een ander Thunderbolt-beeldscherm.
  • Tijdens de update mogen maximaal twee Thunderbolt-beeldschermen zijn aangesloten.
  • Als u de update op een MacBook Air of MacBook Pro uitvoert, moet het deksel geopend zijn. De update kan in de gesloten klep-modus niet worden geïnstalleerd.
  • De computer moet op netvoeding zijn aangesloten.

Als aan een van deze vereisten niet wordt voldaan, ziet u een bericht waarin wordt gemeld wat u moet veranderen. Wanneer de computer opnieuw wordt opgestart, ziet u een grijs scherm met een statusbalk. Als u meerdere beeldschermen hebt, licht slechts een beeldscherm op en verschijnt hierop de statusbalk. Hoe meer beeldschermen u bijwerkt, hoe langer de update duurt. De update kan meerdere minuten duren. Als het bij te werken beeldscherm het hoofdbeeldscherm is, wordt het scherm mogelijk zwart gedurende een minuut alvorens de statusbalk verschijnt.

Belangrijk: zorg ervoor dat u tijdens deze update de stekker van de computer niet uit het stopcontact haalt of de computer uitschakelt. 

Bepalen of de update met succes is toegepast

  1. Kies in het menu Apple () de optie 'Over deze Mac'.
  2. Klik achtereenvolgens op 'Meer info' en op 'Systeemoverzicht'.
  3. Klik in de lijst aan de linkerkant op 'Thunderbolt' en zoek het onderdeel Thunderbolt Display. Na de update moet de firmwareversie 26.2 zijn en de Poort micro-firmwareversie 2.0.7.
Publicatiedatum: