Apple TV (2e en 3e generatie): de Apple-afstandsbediening voor Apple TV gebruiken

In deze tabellen vindt u alle commandofuncties van de Apple-afstandsbediening die bij een Apple TV (2e en 3e generatie) wordt meegeleverd.

Basisnavigatie en gebruik

Op omhoog, omlaag, links of rechts drukken Navigeren doorheen de menu's
Op de selectieknop drukken Een optie in een menu selecteren
Op de Menu-knop drukken Terugkeren naar vorig menu
Menu gedurende ongeveer drie seconden ingedrukt houden Terugkeren naar beginscherm van Apple TV
De afspeel-/pauzeknop gedurende ongeveer drie seconden ingedrukt houden (of naar Instellingen > Sluimer nu gaan) Apple TV in standbymodus plaatsen

Afspelen van video

Op de afspeel-/pauzeknop drukken Een video, tv-programma of film afspelen of pauzeren
De knop naar rechts ingedrukt houden Vooruitspoelen (Druk nogmaals op de knop om sneller vooruit te spoelen. Er zijn drie snelheden.)
Op de afspeel-/pauzeknop drukken om de video te pauzeren en vervolgens op de knop naar rechts of links drukken In slow motion vooruitspoelen of terugspoelen
Op de afspeel-/pauzeknop drukken om de video te pauzeren en vervolgens de knop naar rechts of links ingedrukt houden Per intervallen van tien seconden vooruit- of terugspoelen
De knop naar links ingedrukt houden Terugspoelen (Druk nogmaals op de knop om sneller terug te spoelen. Er zijn drie snelheden.)
Op de knop omlaag en vervolgens op de knop naar rechts of links drukken om naar een ander hoofdstuk te gaan Naar het volgende of vorige hoofdstuk gaan (als er geen hoofdstukmarkeringen zijn, gaat u naar 1/20 van de duur van de video of springt u per intervallen van 30 seconden, waarbij de langste duur geldt)
De selectieknop gedurende drie seconden ingedrukt houden De instellingen voor ondertiteling en bijschriften voor spraak en geluid, audio en luidspreker openen
In het menu van het geselecteerde tv-programma drukken op de knop naar rechts of links alvorens het af te spelen Schakelen tussen het weergeven op Alle seizoenen en Volumes of individueel Seizoen en Volume

Afspelen van audio

Op de afspeel-/pauzeknop drukken Een nummer, audioboek of podcast afspelen of pauzeren
Op de knop naar rechts drukken Naar een volgende nummer, audioboek of podcast gaan
De knop naar rechts ingedrukt houden Vooruitspoelen in een nummer, audioboek of podcast
De knop naar links ingedrukt houden Een nummer, audioboek of podcast terugspoelen
Op de knop naar links drukken Een nummer, audioboek of podcast opnieuw starten
Twee keer op de knop naar links drukken Een vorig nummer, audioboek of podcast afspelen
De selectieknop gedurende drie seconden ingedrukt houden tijdens het afspelen Toegang tot extra regelaars voor het afspelen: Genius, Volgende, zoeken op artiest of album, instellingen voor luidspreker*
* De opties voor het afspelen zijn afhankelijk van het materiaal en de afspeelmodus.

Diversen

De Menu-knop en de knop Omlaag zes seconden ingedrukt houden De Apple TV opnieuw opstarten
De Menu-knop en de selectieknop gedurende zes seconden ingedrukt houden UID van Apple Remote verhogen (koppeling hangt af van het feit of de afstandsbediening voor het commando is gekoppeld of losgekoppeld)
De Menu-knop en de knop naar rechts gedurende vijf seconden ingedrukt houden Apple Remote koppelen
De Menu-knop en de knop naar links gedurende zes seconden ingedrukt houden Apple Remote loskoppelen
Op de afspeel-/pauzeknop drukken tijdens het invoeren van tekst Het type toetsenbord wijzigen
De selectieknop ingedrukt houden tijdens het invoeren van tekst Toegang tot letters met accent of extra opties voor letters
De selectieknop gedurende twee seconden in het beginscherm van de Apple TV ingedrukt houden De symbolen op het beginscherm van een Apple TV ordenen
De selectieknop gedurende twee seconden in het beginscherm van de Apple TV ingedrukt houden en vervolgens op de afspeel-/pauzeknop drukken Een symbool op het beginscherm van een Apple TV verbergen
Publicatiedatum: