Keynote: Flash-bestanden importeren

Hier leest u hoe u Flash 5-bestanden naar Keynote kunt importeren.

Ga als volgt te werk om Flash 5-bestanden naar Keynote te importeren:

  1. Gebruik Flash MX om het bestand als een Flash 5-film op te slaan. Het moet een bestandsnaamextensie '.swf' hebben. Belangrijk: Keynote kan geen Flash-bestanden importeren waarvan de bestandsnaamextensie '.fla' is.
  2. Kies Wijzig > Plaats > Kies in Keynote.
  3. Selecteer het bestand en klik op Plaats om het in uw dia in te voegen.
Publicatiedatum: