Domeinen verifiëren in Apple School Manager en Apple Business Manager

Lees meer over de bijgewerkte vereisten om domeinen te verifiëren in Apple School Manager en Apple Business Manager.

Dit artikel is bedoeld voor netwerkbeheerders.

Apple vereist van organisaties dat ze alle bestaande niet-geverifieerde en nieuwe domeinen verifiëren die zijn gekoppeld aan Apple Business Manager en Apple School Manager. U mag pas beheerde Apple ID's aanmaken nadat dit proces is voltooid.

Op 8 december 2021 zijn alle niet-geverifieerde domeinen verwijderd uit Apple School Manager- en Apple Business Manager-organisaties. Beheerde Apple ID's in niet-geverifieerde domeinen worden gemigreerd naar het gereserveerde domein. Eindgebruikers worden niet geïnformeerd over deze wijziging. Alle rollen en privileges blijven intact, inclusief het accountwachtwoord en het bijbehorende e-mailadres. Als u bijvoorbeeld het domein voorbeeld.com gebruikt en niet verifieert vóór december, wordt de naam van beheerde Apple ID's automatisch gewijzigd van iemand@voorbeeld.com in persoon@voorbeeldcom.appleid.com.

Dit alles heeft geen impact op beheerders.

Om onderbrekingen te voorkomen, verifieert u het domein nu of verplaatst u de beheerde Apple ID's naar een geverifieerd domein of het gereserveerde domein.


Domeinen bekijken

Om te bepalen of u uw domein moet verifiëren, logt u in bij Apple Business Manager of Apple School Manager en gaat u naar 'Instellingen' > 'Accounts'. Domeinen met een groene cirkel links van de naam zijn geverifieerd. Domeinen met een gele cirkel moeten worden geverifieerd.

Domeinen op het tabblad 'Instellingen organisatie' van Apple Business Manager-instellingen

Bestaande domeinen verifiëren in Apple Business Manager.

Bestaande domeinen verifiëren in Apple School Manager.


Een domein verwijderen

Om een domein te verwijderen dat u niet kunt verifiëren of niet van plan bent te gebruiken, logt u in bij Apple Business Manager of Apple School Manager en gaat u naar 'Instellingen' > 'Accounts'. Klik op 'Wijzig' naast 'Domeinen' en klik vervolgens op 'Verwijder'. Als er beheerde Apple ID's aanwezig zijn in het niet-geverifieerde of ongebruikte domein, klikt u op 'Werk domeinnaam bij' om de beheerde Apple ID's te verplaatsen naar een geverifieerd of gereserveerd domein. U moet deze gebruikers laten weten dat ze de bijgewerkte beheerde Apple ID moeten gebruiken wanneer ze de volgende keer inloggen.


Geverifieerde domeinen

Bepaalde functies vereisen geverifieerde domein, waaronder integratie van Apple School Manager met het studenteninformatiesysteem (SIS), importeren van gebruikers met SFT (Secure File Transfer Protocol) of inschakelen van gefedereerde authenticatie. Als u deze functies wilt gebruiken, moet u een geverifieerd domein gebruiken.

Wanneer een domein op het hoogste niveau wordt geverifieerd, betekent dit niet dat subdomeinen worden geverifieerd. Als u voorbeeld.com verifieert, wordt appleid.voorbeeld.com bijvoorbeeld niet geverifieerd. U moet appleid.voorbeeld.com afzonderlijk verifiëren.

Gereserveerd domein

Een gereserveerd domein is een domein dat Apple biedt. U kunt het gebruiken zonder aanvullende verificatie. Het is gebaseerd op de website die u hebt gebruikt om in te schrijven bij Apple Business Manager. Als u zich bijvoorbeeld hebt ingeschreven met de website www.voorbeeld.com, wordt de gereserveerde domeinnaam voorbeeld.appleid.com. Als meerdere organisaties hetzelfde domein gebruiken, wordt een oplopend nummer toegevoegd aan de naam, zoals voorbeeldcom2.appleid.com. Het gereserveerde domein wordt automatisch gegenereerd en kan niet worden bewerkt of verwijderd.

Als u uw domein niet verifieert

Als u uw domein niet verifieert, worden gedeelde iPad- en iCloud-sessies uitgelogd en worden beheerde Apple ID's in dat domein verplaatst naar het gereserveerde domein. Eindgebruikers worden hiervan niet op de hoogte gesteld en het is uw verantwoordelijkheid om hen hierover te informeren.


Meerdere organisaties

Meerdere organisaties kunnen allemaal hetzelfde domein verifiëren als het domein vóór maart 2020 is gekoppeld aan Apple Business Manager. Elke organisatie moet het domein afzonderlijk verifiëren. Werk samen met andere Apple Business Manager-beheerders om ervoor te zorgen dat een organisatie het domein heeft geverifieerd voordat de andere organisatie het proces start. Als meerdere organisaties tegelijk proberen te verifiëren, worden fouten veroorzaakt bij het valideren van het TXT-record.

Persoonlijke Apple ID's

Door een domein te verifiëren, worden geen conflicten veroorzaakt met bestaande Apple ID's die het domein gebruiken. Als de organisatie echter gefedereerde authenticatie inschakelt, wordt van gebruikers vereist dat ze een nieuwe naam kiezen voor Apple ID's waarbij sprake is van een conflict.

Publicatiedatum: