Een AirTag opnieuw instellen

Lees hier wanneer u een AirTag opnieuw moet instellen en hoe dat moet.

Een AirTag kan worden gekoppeld aan één Apple ID. Als u de AirTag van iemand anders wilt gebruiken, moet die persoon de AirTag eerst verwijderen uit zijn of haar Apple ID. Als de vorige eigenaar de AirTag uit zijn of haar Apple ID heeft verwijderd, maar zich buiten het Bluetooth-bereik van de AirTag bevond, moet u de AirTag eerst opnieuw instellen voordat u deze met uw apparaten kunt gebruiken.

Een AirTag opnieuw instellen:

  1. Druk omlaag op de gepolijste roestvrijstalen batterijafdekking van de AirTag en draai tegen de klok in tot deze niet verder kan.
  2. Verwijder de afdekking en de batterij.*
  3. Plaats de batterij terug.
  4. Druk omlaag op de batterij totdat u een geluid hoort. Dit geluid betekent dat de batterij is aangesloten. 
  5. Wanneer het geluid is afgelopen, herhaalt u dit proces nog vier keer, waarbij u telkens de batterij verwijdert en terugplaatst en vervolgens omlaag drukt op de batterij totdat u een geluid hoort. Elke keer dat u op de batterij drukt, moet u een geluid horen, dus in totaal vijf keer. Het vijfde geluid is anders dan de eerste vier. Het geeft aan dat de AirTag nu klaar is om gekoppeld te worden.
  6. Breng de afdekking weer aan door de drie nokjes op de afdekking uit te lijnen met de gleufjes van de AirTag.
  7. Druk op de afdekking.
  8. Draai de afdekking rechtsom tot deze niet verder kan.

* Waarschuwing: de AirTag, de batterijafdekking en de batterij kunnen voor kleine kinderen gevaar opleveren voor verstikking of ander letsel. Houd deze voorwerpen uit de buurt van kinderen.

Publicatiedatum: