Als een app vraagt om uw activiteit te volgen

Met de functie voor transparante apptracking kunt u opgeven of een app uw activiteit in apps en op websites van andere bedrijven mag volgen voor reclamedoeleinden of voor het delen van gegevens met datahandelaars. 

In iOS 14.5 of hoger, iPadOS 14.5 of hoger en tvOS 14.5 of hoger moeten apps om toestemming vragen voordat ze uw activiteit in apps en op websites van andere bedrijven kunnen volgen. Bij tracking worden uit een app verzamelde gegevens waaruit de identiteit van u of uw apparaat kan worden afgeleid, gekoppeld aan soortgelijke gegevens die zijn verzameld uit apps, van websites of van andere locaties die het eigendom zijn van derden om u gerichte reclame te bieden, het effect van reclame te meten of de verzamelde gegevens met datahandelaars te delen. Meer informatie over apptracking en andere privacyregelaars

 

Als een app vraagt om uw activiteit te volgen

Als u een verzoek ziet om uw activiteit te volgen, kunt u op 'Sta toe' of op 'Vraag app om niet te tracken' tikken. U kunt alle functies van de app gewoon blijven gebruiken, ongeacht of u toestaat of weigert dat de app uw activiteit volgt.

De appontwikkelaar kan een deel van het bericht aanpassen om uit te leggen waarom de app u vraagt om uw activiteit te volgen. U kunt ook naar de productpagina van de app in de App Store gaan voor meer informatie over de manier waarop de appontwikkelaar uw gegevens gebruikt.

Als u 'Vraag app om niet te tracken' kiest, heeft de ontwikkelaar geen toegang tot de reclame-ID (IDFA) van het systeem, die vaak wordt gebruikt voor tracking. De app mag uw activiteit ook niet volgen met behulp van andere gegevens waaruit de identiteit van u of uw apparaat kan worden afgeleid, zoals uw e-mailadres.

Toestemming voor tracking beheren

U kunt op elk moment toestemming geven aan een app om uw activiteit te volgen of de toestemming hiervoor intrekken.

  1. Ga naar de privacy-instellingen om een lijst te zien van de apps die hebben gevraagd om uw activiteit te volgen. Ga op een iPhone, iPad of iPod touch naar 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Tracking'. Ga op een Apple TV naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Privacy' > 'Tracking'.
  2. Tik om de toestemming voor het volgen van uw activiteit in of uit te schakelen voor een specifieke app.

Als u 'Sta trackingverzoeken van apps toe' uitschakelt in de privacy-instellingen, worden er geen verzoeken meer weergegeven van apps die uw activiteit willen volgen. Elke app die om toestemming vraagt om uw activiteit te volgen terwijl deze instelling is uitgeschakeld, wordt behandeld alsof u op 'Vraag app om niet te tracken' hebt getikt. U kunt ook alle apps die u eerder toestemming hebt gegeven voor het volgen van uw activiteit vragen om dit niet meer te doen. Of u kunt alleen de apps die u eerder toestemming hebt gegeven, toestaan om uw activiteit te blijven volgen. 

In sommige gevallen is de instelling 'Sta trackingverzoeken van apps toe' uitgeschakeld, waaronder in de volgende gevallen:

  • Voor gebruikers met accounts voor kinderen of gebruikers jonger dan 18 jaar volgens hun geboortejaar die zijn ingelogd met hun Apple ID*
  • Als uw Apple ID wordt beheerd door een bedrijf of onderwijsinstelling
  • Als uw apparaat wordt beheerd en een configuratieprofiel gebruikt dat tracking beperkt
  • Als uw Apple ID is aangemaakt in de afgelopen 3 dagen

In deze gevallen worden trackingverzoeken van alle apps standaard geweigerd en ontvangen de apps niet de reclame-ID (IDFA). Als de status van uw account of apparaat wijzigt en u ervoor kiest om 'Sta trackingverzoeken van apps toe' in te schakelen, wordt u bij het volgende trackingverzoek van een app om toestemming gevraagd.

 

 

* De leeftijd voor accounts voor kinderen verschilt per land en regio. 

 

Publicatiedatum: