SMB 1 of NetBIOS uitschakelen in macOS

Lees hier hoe u SMB 1 of NetBIOS uitschakelt om failover te voorkomen.

Dit artikel is bedoeld voor systeembeheerders bij bedrijven en onderwijsinstellingen.

Bij het maken van uitgaande verbindingen met servers zijn SMB 1 en NetBIOS standaard ingeschakeld in macOS om de compatibiliteit met producten van derden te verbeteren. macOS zal proberen de nieuwere versies van SMB te gebruiken, evenals DNS en poort 445, met failover naar poort 139 en SMB 1 indien nodig. U kunt SMB 1 of NetBIOS uitschakelen om deze failover te voorkomen.

Als u SMB 1 wilt uitschakelen, voegt u de volgende regel toe aan het bestand /etc/nsmb.conf:

protocol_vers_map=6

Als u NetBIOS wilt uitschakelen, voegt u de volgende regel toe aan het bestand /etc/nsmb.conf:

port445=no_netbios

Het bestand '/etc/nsmb.conf' is niet standaard aanwezig. Gebruik de volgende Terminal-commando's om het bestand aan te maken en beide bovenstaande wijzigingen door te voeren:

echo "[default]" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf
echo "protocol_vers_map=6" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf
echo "port445=no_netbios" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

U kunt de bovenstaande wijzigingen weer ongedaan maken door het bestand '/etc/nsmb.conf' te verwijderen.

MacOS accepteert standaard geen SMB-verbindingen. Als u uw Mac-computer hebt ingesteld als bestandsserver in de voorkeuren voor bestandsdeling, kunt u SMB 1 uitschakelen terwijl u SMB 2- en 3-verbindingen blijft toestaan. Gebruik de volgende commando's:

sudo scutil --prefs com.apple.smb.server.plist
get /
d.add ProtocolVersionMap # 6
set /
commit
apply
quit

Voer de volgende commando's uit om de bovenstaande wijziging ongedaan te maken:

sudo scutil --prefs com.apple.smb.server.plist
get /
d.add ProtocolVersionMap # 7
set /
commit
apply
quit

Voer het volgende commando uit om de netbiosd-naamregistratie uit te schakelen:

sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.netbiosd.plist

Voer het volgende commando uit om te controleren of netbiosd niet actief is. Als er geen resultaten worden geretourneerd, is netbiosd niet actief:

sudo ps aux | grep -i netbiosd | grep -v grep

Voer de volgende commando uit om deze wijziging ongedaan te maken:

sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.netbiosd.plist
Publicatiedatum: