De Saturatie-app gebruiken op de Apple Watch 

Met de Saturatie-app kunt u direct vanaf uw pols de saturatiewaarde van uw bloed meten op een moment dat het u uitkomt. Zo krijgt u meer inzicht in uw algehele gezondheid.

De metingen van de Saturatie-app zijn alleen bedoeld voor algemene conditie- en gezondheidsdoeleinden en niet voor medisch gebruik.

De Saturatie-app is alleen in bepaalde landen en regio's beschikbaar. 

Lees hier waar de Saturatie-app beschikbaar is

Wat is saturatie?

De saturatiewaarde is het percentage zuurstof dat uw rode bloedcellen uit uw longen naar de rest van uw lichaam vervoeren. Hoe goed uw bloed deze vitale taak uitvoert, is een goede maatstaf voor uw algehele gezondheid.

De meeste mensen hebben een saturatiewaarde tussen de 95% en 100%. Sommige mensen leiden echter een normaal leven met een saturatiewaarde van minder dan 95%. Het is normaal dat de waarden tijdens het slapen iets lager zijn en voor sommige gebruikers kunnen de waarden lager zijn dan 95%.

 

De Saturatie-app gebruiken

Controleer of u aan de onderstaande voorwaarden voldoet en volg de stappen om de Saturatie-app te configureren.

Dit hebt u nodig

Een iPhone met het scherm voor eerste configuratie van de Saturatie-app.

De Saturatie-app en achtergrondmetingen configureren

 1. Open de Gezondheid-app op uw iPhone.
 2. Volg de stappen op het scherm. Als u niet wordt gevraagd om de configuratie uit te voeren, tikt u op het tabblad 'Gegevens' en op 'Ademhaling' > 'Saturatie' > 'Schakel in'.
 3. Nadat u de configuratie hebt voltooid, opent u de Saturatie-app op uw Apple Watch om uw saturatiewaarden te meten.

Als u de Saturatie-app nog steeds niet ziet op uw Apple Watch, kunt u in de App Store op de Apple Watch zoeken naar 'Saturatie' en de app downloaden.

De Saturatie-app wordt geïnstalleerd tijdens de configuratie in de Gezondheid-app. Als u de Saturatie-app hebt verwijderd, kunt u deze opnieuw installeren vanuit de App Store op uw Apple Watch, als u de configuratie van de Saturatie-app hebt uitgevoerd.

Een geanimeerde GIF van het aftellen van 15 seconden bij het meten van uw saturatie.

Een saturatiemeting uitvoeren

U kunt op elk gewenst moment een saturatiemeting doen met de Saturatie-app.

 1. Zorg dat uw Apple Watch comfortabel, maar niet te los om uw pols zit.
 2. Open de Saturatie-app op de Apple Watch.
 3. Beweeg niet en houd uw pols vlak met de Apple Watch naar boven.
 4. Tik op 'Start' en houd uw arm stil gedurende 15 seconden.
 5. Wacht. De meting duurt 15 seconden. Aan het einde van de meting ontvangt u de resultaten.
 6. Tik op 'Gereed'.

 

Een schermafbeelding van Apple Watch Series 7 met uitleg over hoe u de Watch moet dragen voor de beste resultaten. 

Zo krijgt u de beste resultaten

 1. Laat uw armen op een tafel of in uw schoot rusten wanneer u een meting uitvoert. Houd uw pols en handpalm naar beneden en vlak, en blijf zo stil mogelijk zitten.
 2. Zorg ervoor dat de Apple Watch niet te los om uw pols zit. Het bandje moet goed aansluiten, maar comfortabel zitten, en de achterkant van uw Apple Watch moet uw pols raken.
 3. Zorg dat de achterkant van de Apple Watch vlak op uw pols ligt. Als dit lastig is vanwege de botten van uw polsgewricht, schuift u de Apple Watch 2,5 tot 5 cm hoger op uw arm uit de buurt van het polsgewricht.

 

Aanvullende factoren

Zelfs onder ideale omstandigheden is het mogelijk dat uw Apple Watch niet altijd een betrouwbare saturatiemeting kan uitvoeren. Bij een klein percentage gebruikers kunnen verschillende factoren het onmogelijk maken om überhaupt een saturatiemeting uit te voeren.

 • Huidperfusie (de hoeveelheid bloed die door uw huid stroomt) kan van invloed zijn op de metingen. Huidperfusie varieert van persoon tot persoon en kan ook worden beïnvloed door de omgeving. Als u bijvoorbeeld buiten bent en het koud is, is de huidperfusie van uw pols mogelijk te laag voor de sensor om een meting te kunnen doen met de Saturatie-app. 
 • Permanente of tijdelijke veranderingen van de huid, zoals bepaalde tatoeages, kunnen ook van invloed zijn op de prestaties. De inkt, het patroon en de verzadiging van bepaalde tatoeages kunnen het licht van de sensor blokkeren, waardoor het moeilijk wordt voor de Saturatie-app om een meting te doen.
 • Beweging is een andere factor die van invloed kan zijn op het slagen van achtergrondmetingen en door u gestarte metingen. Bepaalde houdingen, zoals armen die langs het lichaam hangen of vingers die zijn dichtgeknepen in een vuist, leiden er ook toe dat metingen mislukken.
 • Als uw hartslag te hoog is (boven 150 spm) terwijl u in rust bent, kunt u geen geslaagde saturatiemeting uitvoeren. 


Een schermafbeelding van de saturatie-instellingen op een Apple Watch Series 7.

Informatie over achtergrondmetingen

Als achtergrondmetingen zijn ingeschakeld, meet de Saturatie-app op uw Apple Watch van tijd tot tijd uw saturatiewaarden. Dit gebeurt meestal wanneer u niet beweegt. Het aantal metingen dat dagelijks wordt gedaan en de tijd tussen deze metingen hangen af van hoe actief u bent. Bij saturatiemetingen wordt felrood licht gebruikt dat op uw pols schijnt. Dit kan in donkere omgevingen duidelijker zichtbaar zijn. Als u het licht storend vindt, kunt u achtergrondmetingen uitschakelen.

 1. Open de Instellingen-app op de Apple Watch.
 2. Tik op 'Saturatie' en schakel 'In de slaapfocus' en 'In theatermodus' uit.

Saturatiemetingen worden alleen tijdens het slapen uitgevoerd als de optie 'Houd slaap bij met de Apple Watch' is ingeschakeld.

 

Een iPhone met een wekelijkse grafiek van saturatiemetingen 

Uw gezondheidsinformatie bekijken

Alle saturatiemetingen, zowel achtergrondmetingen als metingen die u zelf start, worden bewaard in de Gezondheid-app op uw iPhone.

 1. Open de Gezondheid-app.
 2. Tik op het tabblad 'Gegevens' en vervolgens op 'Ademhaling' > 'Saturatie'.

U kunt de metingen ook filteren om alleen metingen te bekijken die tijdens het slapen of op grote hoogte zijn gedaan.

 

Wat u moet weten

 • De metingen van de Saturatie-app zijn niet bedoeld voor medisch gebruik, ook niet voor zelfdiagnose of overleg met een arts, en zijn alleen bedoeld voor algemene conditie- en gezondheidsdoeleinden.
 • De Saturatie-app is ontworpen voor gebruikers die 18 jaar of ouder zijn.

 

* De Saturatie-app is niet beschikbaar als u uw Apple Watch configureert met Gezinsconfiguratie.

Publicatiedatum: