Het zwevende toetsenbord gebruiken op een iPad

In iPadOS kunt u op de iPad het zwevende toetsenbord gebruiken om het toetsenbord kleiner te maken, zodat u gemakkelijker met één hand kunt typen. U kunt het toetsenbord ook weer zijn volledige grootte geven.

Het iPad-toetsenbord kleiner maken

  1. Open een app waarin het iPadOS-toetsenbord wordt gebruikt, bijvoorbeeld Notities of Berichten.
  2. Knijp met twee vingers op het toetsenbord om het kleiner te maken.
  3. Houd de grijze lijn  vast om het toetsenbord over het scherm te verplaatsen.

Om eenhandig te typen met behulp van QuickPath, veegt u met een vinger van letter naar letter om de woorden te spellen die u wilt gebruiken.

Het iPad-toetsenbord weer op volledige grootte weergeven

  1. Plaats twee vingers op het zwevende toetsenbord.
  2. Spreid uw vingers om het toetsenbord weer op volledige grootte weer te geven.

Meer doen met uw iPad

Wilt u het toetsenbord op uw iPad splitsen en verplaatsen? Lees hier hoe u dat doet.

 

Publicatiedatum: