'Zoeken in Safari' en privacy

'Zoek in Safari' is ontworpen om je gegevens te beschermen en om je te laten bepalen wat je deelt.

Siri analyseert hoe je je apparaten en apps gebruikt om persoonlijke suggesties en betere zoekresultaten te kunnen bieden via lokale verwerking op het apparaat en wordt op al je apparaten gesynchroniseerd met end-to-end-encryptie via iCloud

Siri gebruikt lokale verwerking op het apparaat om te leren hoe je je apparaten en apps gebruikt en zo een meer persoonlijke gebruikservaring te kunnen bieden. Siri gebruikt informatie op je apparaat, zoals je Safari-browsergeschiedenis, e-mails, berichten, meldingen en contacten, en ook informatie afkomstig uit andere apps die je hebt geïnstalleerd, om opdrachten voor te stellen en suggesties te doen in bijvoorbeeld zoekopdrachten, de agenda, 'Zoek op', Safari en apps. Suggesties kunnen worden gebruikt om Apple voorzieningen te personaliseren, maar worden niet op servers van Apple bewaard of met andere apps van derden gedeeld. Wanneer je een door Siri voorgestelde opdracht uitvoert, gelden de voorwaarden en het privacybeleid van de app.

Siri gebruikt iCloud en end-to-end-encryptie om personalisatie te synchroniseren op al je Apple apparaten.

Om suggesties en zoekresultaten relevanter te maken, worden sommige gegevens, die niet aan jou gekoppeld zijn, naar Apple gestuurd

Wanneer je Siri-suggesties of 'Zoek op' gebruikt, de zoekfunctie gebruikt, een Spotlight-zoekactie uitvoert of een #images-zoekactie in Berichten uitvoert, wordt de informatie die naar Apple wordt verstuurd, gekoppeld aan een willekeurige, door je apparaat gegenereerde ID, die 15 minuten actief is. Je identiteit kan niet worden achterhaald aan de hand van deze informatie. Je apparaat verstuurt mogelijk informatie, zoals je locatie, onderwerpen die je interessant vindt (zoals koken of voetbal), je zoekopdrachten, suggesties die je hebt geselecteerd, apps die je gebruikt en verwante apparaatgebruiksgegevens naar Apple. Zoekresultaten die bestanden of materiaal op je apparaat weergeven, maken geen deel uit van deze informatie. Als je abonnementen hebt op muziek- of videodiensten, kunnen de namen van deze diensten en het soort abonnement naar Apple worden gestuurd. De naam, het nummer, en het wachtwoord van je account worden niet naar Apple gestuurd.

Deze gegevens worden gebruikt om je verzoek te verwerken en om suggesties en zoekresultaten relevanter te maken en zijn niet aan je Apple ID, e-mailadres of andere gegevens gekoppeld waarover Apple beschikt door je gebruik van andere voorzieningen van Apple.

Samengevoegde informatie kan worden gebruikt om andere producten en voorzieningen van Apple te verbeteren. Veelgebruikte zoekopdrachten kunnen met een zoekmachine worden gedeeld om de zoekresultaten te verbeteren.

Zoekmachinesuggesties in Safari

Safari heeft één veld voor het invoeren van zoekopdrachten en webadressen zodat je vanuit één plek op het web kunt surfen. Wanneer 'Zoekmachinesuggesties' is ingeschakeld, vraagt Safari je geselecteerde zoekmachine om suggesties op basis van wat je hebt ingevoerd.

Laad beste resultaat vooraf in Safari

Als 'Laad beste resultaat vooraf' is ingeschakeld en Safari een beste resultaat heeft gevonden op basis van je bladwijzers en browsergeschiedenis, wordt de webpagina op de achtergrond geladen. Als je deze optie uitschakelt, wordt de pagina normaal geladen.

Jij hebt de keuze en de controle

Als je niet wilt dat je informatie voor de Siri-suggesties naar Apple wordt verstuurd, kun je 'Siri-suggesties' in zoekopdrachten en in 'Zoek op' uitschakelen via 'Siri en zoeken' in Instellingen. Als je Safari-suggesties wilt uitschakelen, ga je in Instellingen naar 'Safari' en tik je om 'Safari-suggesties' uit te schakelen.

Ga in Instellingen naar 'Siri en zoeken' om de functies die door Siri worden gepersonaliseerd en de apps waarvoor Siri opdrachten voorstelt te bekijken en te wijzigen. Als je wilt voorkomen dat apps informatie aanleveren voor het personaliseren van Siri, ga je in Instellingen naar 'Siri en zoeken', tik je op de appnaam en tik je vervolgens om 'Leer van deze app' uit te schakelen. Als je wilt voorkomen dat appclips informatie aanleveren voor het personaliseren van Siri, ga je in Instellingen naar 'Siri en zoeken' > 'Appclips' en tik je om 'Leer van appclips' uit te schakelen. Je kunt ook instellen of Siri suggesties mag weergeven in het toegangsscherm van een app. Ga hiervoor in Instellingen naar 'Siri en zoeken' en tik om 'Toegangsschermsuggesties' uit te schakelen.

Je kunt locatievoorzieningen voor Siri-suggesties in zoekopdrachten uitschakelen door in Instellingen naar 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen' > 'Systeem' te gaan en te tikken op 'Locatiegebonden suggesties'. Als je 'Locatievoorzieningen' uitschakelt op je apparaat, wordt je locatie niet naar Apple verstuurd. Om relevante suggesties weer te geven, kan Apple het IP-adres van je internetverbinding aan een geografische regio koppelen om je locatie bij benadering te bepalen.

Als je niet wilt dat Siri-personalisatie op je apparaten wordt gesynchroniseerd, kun je Siri uitschakelen door in Instellingen naar '[je naam]' > 'iCloud' te gaan en te tikken om 'Siri' uit te schakelen.

Door Siri-suggesties en -zoekopdrachten te gebruiken, ga je ermee akkoord dat Apple en zijn dochterondernemingen en tussenpersonen deze informatie mogen versturen, verzamelen, onderhouden, verwerken en gebruiken. De door Apple verzamelde gegevens worden te allen tijde behandeld conform het privacybeleid van Apple, dat je kunt vinden op www.apple.com/privacy.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: