Een iPod touch opnieuw opstarten

Lees hier hoe u een iPod touch uitschakelt en weer inschakelt.

Een iPod touch opnieuw opstarten

  1. Houd de bovenste knop ingedrukt tot u de schuifknop 'Zet uit' ziet.
    De aan-/uitknop bevindt zich aan de bovenkant van het apparaat
  2. Versleep de schuifknop en wacht 30 seconden totdat het apparaat is uitgeschakeld. Als het apparaat is vastgelopen of niet meer reageert, start u het geforceerd opnieuw op.
  3. Om het apparaat weer in te schakelen, houdt u de bovenste knop ingedrukt totdat u het Apple logo ziet.
Publicatiedatum: