Stembediening gebruiken op een Mac

Met stembediening kunt u navigeren op uw Mac en de Mac bedienen met alleen uw stem in plaats van met een traditioneel invoerapparaat.

Stembediening is beschikbaar in macOS Catalina en hoger. Het is een nieuwe manier om je Mac volledig met je stem te bedienen. Stembediening maakt gebruik van de Siri-engine voor spraakherkenning en biedt een verbetering van de functie Verbeterd dicteren, die in eerdere versies van macOS beschikbaar was.

Stembediening inschakelen

 1. Kies het Apple-menu  > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Toegankelijkheid'.
 2. Klik op 'Stembediening' in de navigatiekolom. 
 3. Selecteer 'Activeer Stembediening'. Wanneer u stembediening voor het eerst inschakelt, voert uw Mac mogelijk een eenmalige download van Apple uit.*

Voorkeuren voor stembediening

Wanneer stembediening is ingeschakeld, ziet u een microfoon op het scherm. Deze staat voor de microfoon die is geselecteerd in de voorkeuren van stembediening.

Microfoonsymbool met sluimerknop

Om stembediening te pauzeren en de luisterfunctie te deactiveren, zegt u "Zet in sluimerstand" of klikt u op 'Zet in sluimerstand'. Om de stembediening te hervatten, zegt u "Haal uit sluimerstand" of klikt u op 'Haal uit sluimerstand'.

 


Stembediening gebruiken

Lees hoe u stembediening kunt gebruiken door de lijst met beschikbare stemcommando's te bekijken: zeg "Toon commando's". De lijst varieert afhankelijk van de context en het is mogelijk dat u niet vermelde afwijkingen ontdekt. Om makkelijker te kunnen zien of een instelling in- of uitgeschakeld is, kunt u de optie 'Speel geluid af wanneer een commando wordt herkend' selecteren in de voorkeuren van stembediening.

Basisnavigatie

Stembediening herkent de namen van verschillende apps, labels, regelaars en andere items die op het scherm kunnen verschijnen, dus u kunt navigeren door die namen te combineren met bepaalde commando's. Hier volgen enkele voorbeelden:

 • Pages openen: "Open Pages". Vervolgens een nieuw document aanmaken: "Klik op Nieuw document". Een van de briefsjablonen kiezen: "Klik op Brief. Klik op Brief - klassiek". Het document bewaren: "Bewaar document". 
 • Een nieuw bericht aanmaken in Mail: "Klik op Nieuw bericht". Adres opgeven voor bericht: "John Appleseed".
 • Donkere modus inschakelen: "Open Systeemvoorkeuren. Klik op Algemeen. Klik op Donker". Systeemvoorkeuren weer sluiten: "Stop Systeemvoorkeuren" of "Sluit venster".
 • Mac opnieuw opstarten: "Klik op Apple-menu. Klik op Herstart” (of gebruik de nummeroverlay en zeg "Klik 8"). 

U kunt ook uw eigen stemcommando's maken.

Nummeroverlays

Gebruik nummeroverlays om snel te werken met delen van het scherm die door stembediening als klikbaar worden herkend, zoals menu's, aankruisvakjes en knoppen. Om nummeroverlays in te schakelen, zegt u: "Toon getallen". Vervolgens zegt u een van de nummers om erop te klikken.

De nummeroverlays maken het makkelijker om ingewikkelde interfaces zoals webpagina's te gebruiken. In uw webbrowser kunt u bijvoorbeeld zeggen: "Zoek een Apple Store in de buurt". Gebruik vervolgens de nummeroverlay om een van de zoekresultaten te kiezen: "Toon nummers. Klik op 64". (Als de naam van een link uniek is, kunt u er eventueel ook zonder overlays op klikken door "Klik" te zeggen, gevolgd door de naam van de link.)

Stembediening geeft automatisch nummers weer in menu's en daar waar het nodig is om onderscheid te maken tussen items met dezelfde naam.

Nummeroverlays naast een menu

Rasteroverlays

Gebruik rasteroverlays om delen van het scherm te bedienen waar geen regelaars beschikbaar zijn of die niet als klikbaar worden herkend door stembediening.

Zeg "Toon raster" om een genummerd raster weer te geven op het scherm of "Toon vensterraster" om het raster te beperken tot het actieve venster. Spreek een nummer in het raster uit om het betreffende gebied in het raster verder onder te verdelen. Blijf dit indien nodig herhalen om de selectie te verfijnen.

Om te klikken op het item achter een rasternummer, zegt u "Klik" gevolgd door het nummer. U kunt ook "Zoom" zeggen, gevolgd door het nummer, om in te zoomen op dat gebied in het raster en de rest van het raster automatisch te verbergen. U kunt rasternummers ook gebruiken om een geselecteerd item van het ene naar het andere gebied in het raster te slepen: "Sleep 3 naar 14".

Om rasternummers te verbergen, zegt u "Verberg nummers". Om zowel de nummers als het raster te verbergen, zegt u "Verberg raster". 

Rasteroverlays op een Foto's-venster

Dicteren

Als de cursor zich bevindt in een document, e-mailbericht, tekstbericht of ander tekstveld, kunt u continu dicteren. Met de dicteerfunctie worden uw gesproken woorden omgezet in tekst.

 • Als u een leesteken, symbool of emoji wilt invoeren, spreekt u gewoon de naam ervan uit, zoals "vraagteken" of "procentteken" of "blije emoji". Deze kunnen verschillen afhankelijk van de taal en het dialect.
 • Om door de tekst te navigeren en tekst te selecteren, kunt u commando's gebruiken zoals "Ga twee zinnen omhoog" of "Ga een alinea omlaag" of "Selecteer vorig woord" of "Selecteer volgende alinea".
 • Om tekst op te maken, kunt u bijvoorbeeld zeggen "Vetgedrukt" of "In hoofdletters". Zeg "Cijfer" om het volgende gesproken tekstfragment op te maken als getal.
 • Als u tekst wilt verwijderen, kunt u kiezen uit verschillende verwijdercommando's. Zo kunt u bijvoorbeeld zeggen "Verwijder dat" om stembediening te laten weten dat u wilt verwijderen wat u zojuist hebt getypt. Of zeg "Verwijder alles" om alles te verwijderen en opnieuw te beginnen. 

Stembediening begrijpt contextuele aanwijzingen, zodat u naadloos kunt schakelen tussen het dicteren van tekst en het uitvoeren van commando's. Als u bijvoorbeeld een verjaardagsgroet wilt dicteren en versturen in Berichten, kunt u zeggen "Gefeliciteerd met je verjaardag. Klik op Stuur". Als u een zin wilt vervangen door een andere, zegt u "Vervang Ik ben er bijna door Ik ben er".

U kunt ook uw eigen woordenlijst aanmaken om te gebruiken bij het dicteren.

 


Uw eigen stemcommando's aanmaken

 1. Open de voorkeuren van stembediening, of zeg "Open Stembediening-voorkeuren". 
 2. Klik op 'Commando's' of zeg "Klik op Commando's". De volledige lijst met commando's wordt geopend.
 3. Klik op de knop 'Voeg toe' (+) of zeg "Klik op Voeg toe" om een nieuw commando toe te voegen. Vervolgens configureert u deze opties om het commando te definiëren:
  • Als ik zeg: voer het woord of de woorden in die u wilt uitspreken om de actie uit te laten voeren.
  • Bij gebruik van: kies of de Mac de actie alleen moet uitvoeren terwijl u een specifieke app gebruikt.
  • Doe: kies welke actie u wilt uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld een Finder-onderdeel openen, een URL openen, tekst plakken, gegevens van het klembord plakken, op een toetscombinatie drukken, een menuonderdeel selecteren of een Automator-takenreeks uitvoeren.
 4. Gebruik de aankruisvakken om commando's in of uit te schakelen. U kunt ook een commando selecteren om te zien welke andere zinnen werken met dit commando. Zo werkt bijvoorbeeld "Herstel dat" met verschillende zinnen, waaronder "Herstel dit" en "Annuleer dat".

Om snel een nieuw commando toe te voegen, kunt u zeggen "Maak hiervan gesproken commando". Met stembediening kunt u het nieuwe commando configureren op basis van de context. Als u dit commando bijvoorbeeld uitspreekt terwijl er een menuonderdeel is geselecteerd, kunt u met stembediening een commando aanmaken voor het kiezen van dat menuonderdeel. 

Vanaf de nieuwste versie van macOS Monterey kunt u ook spraakopdrachten importeren of exporteren.

 


Uw eigen woordenlijst aanmaken voor het dicteren van tekst

 1. Open de voorkeuren van stembediening, of zeg "Open Stembediening-voorkeuren". 
 2. Klik op 'Woordenlijst' of zeg "Klik op Woordenlijst".
 3. Klik op de knop 'Voeg toe' (+) of zeg "Klik op Voeg toe".
 4. Typ een nieuw woord of een nieuwe zin zoals u wilt dat het woord of de zin wordt ingevoerd wanneer u ze uitspreekt.

Vanaf de nieuwste versie van macOS Monterey kunt u ook woordenlijsten importeren of exporteren.

 


Meer informatie

 • Voor optimale prestaties bij het gebruik van stembediening met een Mac-notebook en een extern beeldscherm houdt u de notebook opengeklapt en gebruikt u een externe microfoon, of gebruikt u een beeldscherm met ingebouwde microfoon.
 • Als u een Mac mini, Mac Studio of Mac Pro gebruikt, moet u een externe microfoon of een beeldscherm met ingebouwde microfoon gebruiken.
 • De audioverwerking voor stembediening vindt volledig plaats op uw apparaat, zodat uw persoonsgegevens altijd privé blijven.
 • Stembediening gebruiken op een iPhone of iPod touch.
 • Meer informatie over de toegankelijkheidsfuncties in Apple producten.

 


* Als u verbonden bent met een netwerk van een bedrijf of onderwijsinstelling waarin een proxyserver wordt gebruikt, kan stembediening mogelijk niet worden gedownload. Om dit op te lossen kan de netwerkbeheerder de lijst van netwerkpoorten raadplegen die door Apple software worden gebruikt.

Publicatiedatum: