Video's en foto's inkorten en rangschikken in iMovie

Monteer uw film door de lengte en volgorde van fragmenten te wijzigen en fragmenten te splitsen.

Fragmenten inkorten en rangschikken op een iPhone of iPad

Nadat u videofragmenten en foto's aan de tijdbalk van uw project hebt toegevoegd, kunt u een fragment langer of korter maken, de volgorde van fragmenten wijzigen of een fragment in tweeën splitsen.

Fragmenten inkorten

U kunt videofragmenten of foto's aanpassen zodat ze langer of korter in uw project worden weergegeven.

iMovie-project op iPad met een videofragment geselecteerd in de tijdbalk

 1. Tik in het geopende project op het videofragment of de foto in de tijdbalk. Er verschijnt een gele markering rond het geselecteerde fragment.
 2. Om in te zoomen op het fragment, beweegt u twee vingers uit elkaar in het midden van de tijdbalk. Door in te zoomen, kunt u meer details in het fragment zien waardoor het makkelijker te bewerken is. 
 3. Sleep het begin of het einde van het fragment om het korter of langer te maken:
  • Om het fragment langer te maken, sleept u de rand van het fragment verder weg van het midden van het fragment.
  • Om het fragment korter te maken, sleept u de rand van het fragment dichter naar het midden van het fragment.

Als u de rand van het fragment niet kunt verslepen, hebt u waarschijnlijk het begin of het einde van het fragment bereikt. Als u bijvoorbeeld een videofragment hebt toegevoegd dat 20 seconden lang is, kunt u het fragment niet langer maken dan 20 seconden. Het kan ook betekenen dat het fragment korter is dan de minimumlengte die mogelijk is in iMovie, namelijk 0,3 seconden.  Als u de duur van een fragment toch wilt wijzigen, kunt u proberen de afspeelsnelheid van het fragment te wijzigen.

Fragmenten rangschikken

U kunt de volgorde van fragmenten in de tijdbalk veranderen om het moment aan te passen waarop een bepaald fragment in uw film verschijnt. In het geopende project houdt u uw vinger op het videofragment of de foto op de tijdbalk totdat het fragment of de foto boven de tijdbalk uitkomt. Vervolgens sleept u het fragment naar een andere plek op de tijdbalk.

Fragmenten splitsen

Als u een fragment opsplitst, kunt u de duur van elk gedeelte aanpassen, gedeelten verwijderen die u niet wilt behouden of verschillende titels toevoegen aan elk gedeelte.

 1. Scrol door de tijdbalk totdat de afspeelkop (de verticale witte lijn) zich op het punt bevindt waar u het fragment wilt splitsen.
 2. Beweeg indien nodig twee vingers uit elkaar in het midden van de tijdbalk om in te zoomen op het fragment.
 3. Tik op het fragment, tik op de knop 'Acties'  en tik vervolgens op 'Splits'. Of tik op het fragment en veeg omlaag over de afspeelkop van het fragment alsof u met uw vinger door het fragment snijdt.

iMovie plaatst dan de overgang 'Geen' (ook wel bekend als een 'knip') tussen de twee nieuwe fragmenten. U kunt deze overgang wijzigen in een overvloeier of een andere overgang.


Fragmenten inkorten en rangschikken op een Mac

Nadat u videofragmenten en foto's aan de tijdbalk van uw project hebt toegevoegd, kunt u een fragment langer of korter maken, de volgorde van fragmenten wijzigen of een fragment splitsen in twee afzonderlijke fragmenten.

Fragmenten inkorten

U kunt videofragmenten of foto's aanpassen zodat ze langer of korter in uw film worden weergegeven.

iMovie-project op een Mac met een videofragment geselecteerd in de tijdbalk

 1. Scrol in het geopende project door de tijdbalk om te zoeken naar het fragment dat u wilt aanpassen.
 2. Om in te zoomen op het fragment, kiest u 'Weergave' > 'Zoom in', drukt u op Command-plusteken (+) of beweegt u twee vingers uit elkaar op het trackpad. Door in te zoomen, kunt u meer details in het fragment zien waardoor het makkelijker te bewerken is. 
 3. Houd de aanwijzer in de tijdbalk op het begin- of eindpunt van het fragment dat u wilt inkorten, totdat de aanwijzer verandert in het inkortgereedschap . De pijlen geven aan in welke richting u het fragment kunt inkorten:
 • Om het fragment langer te maken, sleept u de rand van het fragment verder weg van het midden van het fragment.
 • Om het fragment korter te maken, sleept u de rand van het fragment dichter naar het midden van het fragment.

Als u de rand van het fragment niet kunt verslepen, hebt u het begin of het einde van het fragment bereikt. Als u bijvoorbeeld een videofragment hebt toegevoegd dat 20 seconden lang is, kunt u het fragment niet langer maken dan 20 seconden. Het kan ook betekenen dat het fragment korter is dan de minimumlengte die mogelijk is in iMovie, namelijk 0,1 seconden. Als u de duur van een fragment toch wilt wijzigen, kunt u proberen de afspeelsnelheid van het fragment te wijzigen.

Beelden met de functie voor het inkorten van fragmenten toevoegen of verwijderen

Als u preciezer wilt bewerken, kunt u de functie voor het inkorten van fragmenten gebruiken om afzonderlijke beelden in een videofragment toe te voegen of te verwijderen. Tevens kunt u zien hoeveel van uw fragment in uw film wordt gebruikt.

 1. Selecteer in de tijdbalk het fragment dat u wilt bewerken.
 2. Kies 'Venster' > 'Toon 'Kort fragment in''. Het geselecteerde fragment verschijnt in 'Kort fragment in', boven de tijdbalk. Het gedeelte van het fragment dat in uw film te zien is, verschijnt tussen de twee witte lijnen. De gedeelten van het fragment die niet in uw film verschijnen, zijn gedimd en bevinden zich buiten de witte lijnen.
 3. Houd de aanwijzer op de lijn aan het begin of einde van het fragment tot het inkortgereedschap  verschijnt en maak het fragment dan langer of korter:
  • Om het fragment langer te maken door beelden toe te voegen, sleept u van het midden van het fragment af.
  • Om het fragment korter te maken door beelden te verwijderen, sleept u naar het midden van het fragment toe.

U kunt een ander gedeelte van hetzelfde fragment gebruiken terwijl de duur van het fragment in het project wordt behouden:

 1. Houd in 'Kort fragment in' de aanwijzer op het fragment tot het inkortgereedschap  verschijnt.
 2. Sleep het geselecteerde gedeelte van het fragment naar links of naar rechts.
 3. U sluit de functie voor het inkorten van fragmenten door op Return te drukken.

Fragmenten rangschikken

U kunt de volgorde van fragmenten in de tijdbalk veranderen om het moment aan te passen waarop een bepaald fragment in uw film verschijnt. Klik in het geopende project op het videofragment of de foto in de tijdbalk en sleep het fragment of de foto naar links of naar rechts, afhankelijk van waar u het fragment of de foto wilt weergegeven in uw film:

 • Als het fragment eerder moet worden weergegeven, sleept u het naar links en laat u het los. 
 • Als het fragment later moet worden weergegeven, sleept u het naar rechts en laat u het los.

U kunt ook meerdere fragmenten tegelijk verplaatsen:

 1. Houd de Command-toets ingedrukt terwijl u op elk fragment klikt dat u wilt selecteren, sleep een selectierechthoek om de fragmenten heen of houd de Shift-toets ingedrukt terwijl u op elk fragment klikt.
 2. Sleep de fragmenten naar een nieuwe plek op de tijdbalk.

Fragmenten splitsen

Als u een fragment opsplitst, kunt u de duur van elk gedeelte aanpassen, gedeelten verwijderen die u niet wilt behouden of verschillende titels toevoegen aan elk gedeelte.

 1. Scrol door de tijdbalk totdat de afspeelkop (de verticale witte lijn) zich op het punt bevindt waar u het fragment wilt splitsen.
 2. Kies indien nodig 'Weergave' > 'Zoom in' om in te zoomen op het fragment of druk op Command-plusteken (+).
 3. Om het fragment te splitsen, kiest u 'Pas aan' > 'Splits fragment' of drukt u op Command-B.

Nadat u het fragment hebt gesplitst, voegt u een overgang (bijvoorbeeld een overvloeier) toe tussen de fragmenten.


Publicatiedatum: