Uw Apple Pro Display XDR schoonmaken

Uw Pro Display XDR is uitgerust met standaardglas of glas met nanotextuur. Om schade aan het beeldscherm te voorkomen, volgt u deze belangrijke richtlijnen voor het schoonmaken van het beeldscherm en de behuizing.

Het glas met nanotextuur schoonmaken

Gebruik uitsluitend het droge reinigingsdoekje dat met het beeldscherm is meegeleverd om stof of vlekken van het scherm te vegen. Gebruik geen water of andere vloeistoffen om het glas met nanotextuur schoon te maken.

Gebruik nooit een ander doekje om het glas met nanotextuur schoon te maken. Als u het meegeleverde reinigingsdoekje verliest, kunt u contact opnemen met Apple om een vervangend reinigingsdoekje te bestellen.

Het standaardglas schoonmaken

  • Gebruik het reinigingsdoekje dat met het beeldscherm is meegeleverd of een ander schoon en droog microvezeldoekje om stof en vlekken van het scherm te vegen. 
  • Voor aanvullende reiniging van het standaardglas koppelt u eerst het beeldscherm los van de voeding. Maak het doekje een licht vochtig en veeg het scherm schoon.

Maak het scherm niet schoon met een reinigingsmiddel dat aceton bevat. Spuit geen reinigingsmiddel rechtstreeks op het scherm. Het kan in het beeldscherm druppelen en schade veroorzaken. 


De behuizing en standaard schoonmaken

Gebruik deze richtlijnen als aanvullende reiniging van de behuizing (de zijden van het beeldscherm en de standaard) is vereist.

  • Koppel het beeldscherm los van de voeding, de verbinding met de computer en van alle externe apparaten.
  • Gebruik een zachte, licht vochtige, pluisvrije doek. Zorg dat er geen vocht binnendringt in de behuizing. Gebruik geen glasreinigers, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, spuitbussen, oplosmiddelen, ammoniak, schuurmiddelen of reinigingsmiddelen met waterstofperoxide om de behuizing schoon te maken.

Als er stof in de behuizing komt, kunt u een stofzuiger met een antistatische borstel gebruiken om stof uit de behuizing te verwijderen.

Gebruik geen perslucht om stof te verwijderen dat zich achter het beeldscherm bevindt.

Het reinigingsdoekje schoonmaken

  1. Maak het reinigingsdoekje met de hand schoon met afwasmiddel en water.
  2. Spoel grondig af.
  3. Laat het reinigingsdoekje ten minste 24 uur aan de lucht drogen.

Publicatiedatum: