Apple producten op bedrijfsnetwerken gebruiken

Lees hier welke hosts en poorten vereist zijn om Apple producten te kunnen gebruiken op bedrijfsnetwerken.

Dit artikel is bedoeld voor netwerkbeheerders bij bedrijven en onderwijsinstellingen.

Apple producten moeten voor uiteenlopende voorzieningen toegang hebben tot de internethosts die in dit artikel worden vermeld. Hoe uw apparaten verbinding maken met hosts en werken met proxy's:

  • De netwerkverbindingen met de onderstaande hosts worden geïnitieerd op het apparaat, niet via de hosts die door Apple worden beheerd.
  • Apple services staan geen verbinding toe als deze gebruikmaakt van HTTPS-interceptie (SSL-inspectie). Als het HTTPS-verkeer via een webproxy gaat, moet u HTTPS-interceptie uitschakelen voor de hosts die in dit artikel worden vermeld.

Controleer of uw Apple apparaten toegang hebben tot de hieronder vermelde hosts.

Apple Push Notifications

Lees hier hoe u problemen oplost wanneer u verbinding wilt maken met de Apple Push Notification Service (APNs). Voor apparaten die alle verkeer via een HTTP-proxy sturen, kunt u de proxy handmatig configureren op het apparaat of via MDM (Mobile Device Management). Vanaf macOS 10.15.5 kunnen apparaten verbinding maken met APNs wanneer ze met een PAC-bestand (proxy auto-config) zijn geconfigureerd voor gebruik van de HTTP-proxy.

Configuratie van het apparaat

Apple apparaten moeten toegang hebben tot de volgende hosts tijdens de configuratie of bij het installeren, bijwerken of herstellen van het besturingssysteem.

Hosts Poorten Protocol Besturingssysteem Beschrijving Ondersteunt proxy's
albert.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Activering apparaat Ja
captive.apple.com 443, 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Validatie van de internetverbinding voor netwerken die gebruikmaken van afvangportals Ja
gs.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS   Ja
humb.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS   Ja
static.ips.apple.com 443, 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS   Ja
sq-device.apple.com 443 TCP iOS en iPadOS Activering eSIM
tbsc.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS   Ja
time-ios.apple.com 123 UDP iOS, iPadOS en tvOS Wordt gebruikt op apparaten om de datum en tijd in te stellen
time.apple.com 123 UDP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Wordt gebruikt op apparaten om de datum en tijd in te stellen
time-macos.apple.com 123 UDP Alleen macOS Wordt gebruikt op apparaten om de datum en tijd in te stellen

Apparaatbeheer

Apple apparaten die zijn ingeschreven bij MDM, moeten toegang hebben tot de volgende hosts en domeinen.

Hosts Poorten Protocol Besturingssysteem Beschrijving Ondersteunt proxy's
*.push.apple.com 443, 80, 5223, 2197 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Pushberichten Meer informatie over APN's en proxy's.
deviceenrollment.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Voorlopige inschrijving voor DEP
deviceservices-external.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS  
gdmf.apple.com
443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Wordt op een MDM-server gebruikt om vast te stellen welke software-updates beschikbaar zijn voor apparaten die gebruikmaken van beheerde software-updates Ja
identity.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS APNs-certificaataanvraagportal Ja
iprofiles.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Gebruikt voor het hosten van inschrijvingsprofielen die worden gebruikt wanneer apparaten via Device Enrollment worden ingeschreven voor Apple School Manager of Apple Business Manager Ja
mdmenrollment.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS MDM-servers voor het uploaden van inschrijvingsprofielen die worden gebruikt voor clients die worden ingeschreven voor Apple School Manager of Apple Business Manager via Device Enrollment. Worden ook gebruikt voor het opzoeken van apparaten en accounts Ja
setup.icloud.com 443 TCP iOS en iPadOS Vereist voor het inloggen met een beheerde Apple ID op een gedeelde iPad
vpp.itunes.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS MDM-servers voor het uitvoeren van bewerkingen met betrekking tot apps en boeken, zoals het toewijzen of intrekken van licenties op een apparaat Ja

Apple Business Manager en Apple School Manager

Beheerders en managers moeten toegang hebben tot de volgende hosts en domeinen om Apple Business Manager en Apple School Manager te kunnen beheren.

Hosts Poorten Protocol Besturingssysteem Beschrijving Ondersteunt proxy's
*.business.apple.com
443, 80 TCP Apple Business Manager
*.school.apple.com 443, 80 TCP Apple School Manager
appleid.cdn-apple.com 443 TCP Inlogverificatie Ja
idmsa.apple.com 443 TCP Inlogverificatie Ja
*.itunes.apple.com 443, 80 TCP Apps en boeken Ja
*.mzstatic.com 443 TCP Apps en boeken
api.ent.apple.com 443 TCP Apps en boeken (ABM)
api.edu.apple.com 443 TCP Apps en boeken (ASM)
statici.icloud.com 443 TCP Apparaatsymbolen
*.vertexsmb.com 443 TCP Verificatie van belastingvrijstelling
www.apple.com 443 TCP Lettertypen voor bepaalde talen
upload.appleschoolcontent.com 22 SSH SFTP-uploads Ja

Werknemers en leerlingen die een beheerde Apple ID gebruiken, moeten toegang hebben tot de volgende host om anderen binnen hun bedrijf of school te kunnen opzoeken bij het opstellen van berichten of het delen van documenten.

Hosts Poorten Protocol Besturingssysteem Beschrijving Ondersteunt proxy's
ws-ee-maidsvc.icloud.com 443, 80 TCP iOS, iPadOS en macOS
Opzoekservice voor gebruikers

Apparaatbeheer voor Apple Business Essentials

Beheerders en apparaten die worden beheerd door Apple Business Essentials, moeten toegang hebben tot de volgende hosts en domeinen, naast de hierboven vermelde hosts en domeinen voor Apple Business Manager.

Hosts Poorten Protocol Besturingssysteem Beschrijving Ondersteunt proxy's
axm-adm-enroll.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS DEP-enrollmentserver
axm-adm-mdm.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS MDM-server
axm-adm-scep.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS SCEP-server
axm-app.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS en macOS Apps en apparaten bekijken en beheren
*.apple-mapkit.com 443 TCP iOS en iPadOS De locatie van apparaten in bekijken in de Beheerde verloren-modus
icons.axm-usercontent-apple.com 443 TCP macOS Aangepaste pakketsymbolen

Klaslokaal en Schoolwerk

Apparaten van leerlingen en docenten die de Klaslokaal- of Schoolwerk-app gebruiken, moeten toegang hebben tot de volgende hosts, evenals de hosts die worden vermeld in de Apple ID- en iCloud-secties hieronder.

Hosts Poorten Protocol Besturingssysteem Beschrijving Ondersteunt proxy's
s.mzstatic.com 443 TCP iPadOS en macOS Apparaatverificatie in Klaslokaal en Schoolwerk
play.itunes.apple.com 443 TCP iPadOS en macOS Apparaatverificatie in Klaslokaal en Schoolwerk
ws-ee-maidsvc.icloud.com 443 TCP iPadOS en macOS Lesroosterservice in Klaslokaal en Schoolwerk
ws.school.apple.com 443 TCP iPadOS en macOS Lesroosterservice in Klaslokaal en Schoolwerk
pg-bootstrap.itunes.apple.com 443 TCP iPadOS Opdrachtenservice in Schoolwerk
cls-iosclient.itunes.apple.com 443 TCP iPadOS Opdrachtenservice in Schoolwerk
cls-ingest.itunes.apple.com 443 TCP iPadOS Opdrachtenservice in Schoolwerk

Software-updates

Zorg dat toegang tot de volgende poorten beschikbaar is voor het bijwerken van macOS en apps uit de Mac App Store, en voor het gebruik van materiaalcaching.

macOS, iOS, iPadOS, watchOS en tvOS

Apple apparaten moeten toegang hebben tot de volgende hosts bij het installeren, herstellen en bijwerken van iOS, iPadOS, macOS, watchOS en tvOS.

Hosts Poorten Protocol Besturingssysteem Beschrijving Ondersteunt proxy's
appldnld.apple.com 80 TCP iOS, iPadOS en watchOS Updates voor iOS, iPadOS en watchOS
configuration.apple.com 443 TCP Alleen macOS Rosetta 2-updates
gdmf.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS, watchOS en macOS Catalogus van software-updates
gg.apple.com 443, 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS, watchOS en macOS Updates voor iOS, iPadOS, tvOS, watchOS en macOS Ja
gs.apple.com 443, 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS, watchOS en macOS Updates voor iOS, iPadOS, tvOS, watchOS en macOS Ja
ig.apple.com 443 TCP Alleen macOS macOS-updates Ja
mesu.apple.com 443, 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS, watchOS en macOS Gebruikt voor het hosten van catalogi van software-updates
ns.itunes.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS en watchOS   Ja
oscdn.apple.com 443, 80 TCP Alleen macOS macOS-herstel
osrecovery.apple.com 443, 80 TCP Alleen macOS macOS-herstel
skl.apple.com 443 TCP Alleen macOS macOS-updates
swcdn.apple.com 443, 80 TCP Alleen macOS macOS-updates
swdist.apple.com 443 TCP Alleen macOS macOS-updates
swdownload.apple.com 443, 80 TCP Alleen macOS macOS-updates Ja
swscan.apple.com 443 TCP Alleen macOS macOS-updates
updates-http.cdn-apple.com 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Downloads van software-updates
updates.cdn-apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Downloads van software-updates
xp.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS   Ja

App Store

Apple apparaten moeten toegang hebben tot de volgende hosts en domeinen om apps te installeren en bij te werken.

Hosts Poorten Protocol Besturingssysteem Beschrijving Ondersteunt proxy's
*.itunes.apple.com 443, 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Store-materiaal, zoals apps, boeken en muziek Ja
*.apps.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Store-materiaal, zoals apps, boeken en muziek Ja
*.mzstatic.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Store-materiaal, zoals apps, boeken en muziek
itunes.apple.com 443, 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS   Ja
ppq.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Validatie van bedrijfsapps

Updates van aanbieders

Mobiele apparaten moeten toegang hebben tot de volgende hosts om updates van de carrierbundel te installeren.

Hosts Poorten Protocol Besturingssysteem Beschrijving Ondersteunt proxy's
appldnld.apple.com 80 TCP iOS en iPadOS Updates van carrierbundels van mobiele aanbieders
appldnld.apple.com.edgesuite.net 80 TCP iOS en iPadOS Updates van carrierbundels van mobiele aanbieders
itunes.com 80 TCP iOS en iPadOS Detectie van updates van carrierbundels
itunes.apple.com 443 TCP iOS en iPadOS Detectie van updates van carrierbundels
updates-http.cdn-apple.com 80 TCP iOS en iPadOS Updates van carrierbundels van mobiele aanbieders
updates.cdn-apple.com 443 TCP iOS en iPadOS Updates van carrierbundels van mobiele aanbieders

Materiaalcaching

Een Mac die voorziet in materiaalcaching moet toegang hebben tot de volgende hosts, evenals de in dit document vermelde hosts die materiaal van Apple zoals software-updates, apps en aanvullend materiaal beschikbaar stellen.

Hosts Poorten Protocol Besturingssysteem Beschrijving Ondersteunt proxy's
lcdn-registration.apple.com 443 TCP Alleen macOS Registratie van servers Ja
suconfig.apple.com 80 TCP Alleen macOS

Configuratie
xp-cdn.apple.com 443 TCP Alleen macOS Rapportage Ja

Clients van macOS-materiaalcaching moeten toegang hebben tot de volgende hosts.

Hosts Poorten Protocol Besturingssysteem Beschrijving Ondersteunt proxy's
lcdn-locator.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Zoekvoorziening materiaalcaching
serverstatus.apple.com
443 TCP Alleen macOS Bepaling van openbare IP-adressen van client voor materiaalcaching

App-functies

Apple apparaten moeten mogelijk toegang hebben tot de volgende hosts om bepaalde app-functies te gebruiken. 

App-notarisatie is vereist om apps te laten werken op macOS 10.14 en hoger. Gatekeeper heeft toegang tot Apple servers nodig om notarisatie te verifiëren, tenzij de app-ontwikkelaar het notarisatieticket aan de app heeft geniet. App-ontwikkelaars kunnen hier meer lezen over het aanpassen van de notarisatieworkflow.

App-validatie wordt gebruikt om te bevestigen dat een geldig exemplaar van de app actief is. App-ontwikkelaars kunnen hier meer lezen over het vaststellen van de integriteit van een app.

Hosts Poorten Protocol Besturingssysteem Beschrijving Ondersteunt proxy's
api.apple-cloudkit.com 443 TCP macOS App-notarisatie
*.appattest.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS en macOS App-validatie, Touch ID en Face ID-authenticatie voor websites

Feedbackassistent

Feedbackassistent is een app die door ontwikkelaars en leden van de bètasoftwareprogramma's wordt gebruikt om feedback aan Apple door te geven. Deze app maakt gebruik van de volgende hosts:

Hosts Poort Protocol Besturingssysteem Beschrijving Ondersteunt proxy's
bpapi.apple.com 443 TCP Alleen tvOS Biedt bètasoftware-updates Ja
cssubmissions.apple.com
443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Wordt in Feedbackassistent gebruikt om bestanden te uploaden

Ja
fba.apple.com

443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS

Wordt in Feedbackassistent gebruikt om feedback door te geven en te bekijken

Ja

Apple Diagnose

Apple apparaten kunnen via de volgende host diagnostische tests uitvoeren om zo eventuele hardwareproblemen te achterhalen.

Hosts Poorten Protocol Besturingssysteem Beschrijving Ondersteunt proxy's
diagassets.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Wordt op Apple apparaten gebruikt om eventuele hardwareproblemen te achterhalen Ja

Domain Name System-omzetting

Versleutelde DNS-omzetting (Domain Name System) in iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 en macOS Big Sur en hoger maakt gebruik van de volgende host.

Hosts Poorten Protocol Besturingssysteem Beschrijving Ondersteunt proxy's
doh.dns.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Wordt gebruikt voor DNS over HTTPS (DoH) Ja

Validatie van certificaten

Apple apparaten moeten verbinding kunnen maken met de volgende hosts om de digitale certificaten te valideren die worden gebruikt door de hosts die in dit artikel worden vermeld.

Hosts Poorten Protocol Besturingssysteem Beschrijving Ondersteunt proxy's
certs.apple.com 80, 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Validatie van certificaten
crl.apple.com 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Validatie van certificaten
crl.entrust.net 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Validatie van certificaten
crl3.digicert.com 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Validatie van certificaten
crl4.digicert.com 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Validatie van certificaten
ocsp.apple.com 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Validatie van certificaten
ocsp.digicert.cn 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Validatie van certificaten in China
ocsp.digicert.com 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Validatie van certificaten
ocsp.entrust.net 80 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Validatie van certificaten
ocsp2.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Validatie van certificaten
valid.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Validatie van certificaten Ja

Apple ID

Apple apparaten moeten verbinding kunnen maken met de volgende hosts om een Apple ID te controleren. Dit is vereist voor alle voorzieningen die een Apple ID gebruiken, zoals iCloud, app-installatie en Xcode.

Hosts Poorten Protocol Besturingssysteem Beschrijving Ondersteunt proxy's
appleid.apple.com
443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS
Apple ID-authenticatie in Instellingen en Systeemvoorkeuren
Ja
appleid.cdn-apple.com
443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS
Apple ID-authenticatie in Instellingen en Systeemvoorkeuren
Ja
idmsa.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Apple ID-authenticatie Ja
gsa.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS Apple ID-authenticatie Ja

iCloud

Naast de hierboven vermelde Apple ID-hosts moeten Apple apparaten ook verbinding kunnen maken met hosts in de volgende domeinen om iCloud-voorzieningen te gebruiken.

Hosts Poorten Protocol Besturingssysteem Beschrijving Ondersteunt proxy's
*.apple-cloudkit.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS iCloud-voorzieningen
*.apple-livephotoskit.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS iCloud-voorzieningen
*.apzones.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS iCloud-voorzieningen in China
*.cdn-apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS iCloud-voorzieningen
*.gc.apple.com
443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS
iCloud-voorzieningen
*.icloud.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS iCloud-voorzieningen
*.icloud.com.cn
443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS
iCloud-voorzieningen in China
*.icloud.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS iCloud-voorzieningen
*.icloud-content.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS iCloud-voorzieningen
*.iwork.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS, tvOS en macOS iWork-documenten
mask.icloud.com 443 UDP iOS, iPadOS, macOS Privédoorgifte in iCloud
mask-h2.icloud.com 443 TCP iOS, iPadOS, macOS Privédoorgifte in iCloud
mask-api.icloud.com 443 TCP iOS, iPadOS, macOS Privédoorgifte in iCloud Ja

Siri en zoeken

Apple apparaten moeten verbinding kunnen maken met de volgende hosts om Siri-verzoeken te verwerken, inclusief dicteren en zoeken in Apple apps.

Hosts Poorten Protocol Besturingssysteem Beschrijving Ondersteunt proxy's
guzzoni.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS en macOS Siri- en dicteerverzoeken
*.smoot.apple.com 443 TCP iOS, iPadOS en macOS Zoekvoorzieningen, waaronder Siri, Spotlight, Zoek op, Safari, News, Berichten en Muziek

Bijbehorende domeinen

Apple apparaten moeten verbinding kunnen maken met de volgende hosts om Bijbehorende domeinen te gebruiken in iOS 14, iPadOS 14 en macOS Big Sur en hoger. Bijbehorende domeinen vormen de basis van universele links, een functie waarmee een app inhoud kan presenteren in plaats van de hele website of een deel ervan. Handoff, appclips en extensies voor eenmalige aanmelding maken allemaal gebruik van Bijbehorende domeinen.

Hosts Poorten Protocol Besturingssysteem Beschrijving Ondersteunt proxy's
app-site-association.cdn-apple.com 443 TCP, UDP iOS, iPadOS en macOS Bijbehorende domeinen voor universele links
app-site-association.networking.apple 443 TCP, UDP iOS, iPadOS en macOS Bijbehorende domeinen voor universele links

Tik om te betalen op iPhone

Om een betaalapp te kunnen gebruiken voor het accepteren van contactloze betalingen, moet een iPhone de volgende hosts kunnen bereiken.

Hosts Poorten Protocol Besturingssysteem Beschrijving Ondersteunt proxy's
pos-device.apple.com 443 TCP, UDP iOS Tik om te betalen op iPhone Ja
humb.apple.com 443 TCP iOS Configuratie van Tik om te betalen op iPhone Ja
phonesubmissions.apple.com 443 TCP iOS Optioneel delen van analyses Ja

Aanvullend materiaal

Apple apparaten moeten verbinding kunnen maken met de volgende hosts om aanvullend materiaal te downloaden. Er kan ook aanvullend materiaal worden gehost op netwerken voor materiaaldistributie van derden.

Hosts Poorten Protocol Besturingssysteem Beschrijving Ondersteunt proxy's
audiocontentdownload.apple.com 80, 443 TCP iOS, iPadOS en macOS Downloadbaar materiaal van GarageBand
devimages-cdn.apple.com
80, 443 TCP Alleen macOS Downloadbare componenten van Xcode
download.developer.apple.com 80, 443 TCP Alleen macOS Downloadbare componenten van Xcode
playgrounds-assets-cdn.apple.com 443 TCP iPadOS en macOS Swift Playgrounds
playgrounds-cdn.apple.com 443 TCP iPadOS en macOS Swift Playgrounds
sylvan.apple.com
80, 443 TCP Alleen tvOS
Apple TV-schermbeveiligingen

Firewalls

Als uw firewall het gebruik van hostnamen ondersteunt, kunt u waarschijnlijk de meeste van de hierboven vermelde Apple voorzieningen gebruiken als u uitgaande verbindingen naar *.apple.com toestaat. Als uw firewall alleen met IP-adressen kan worden geconfigureerd, kunt u uitgaande verbindingen naar 17.0.0.0/8 toestaan. Het gehele 17.0.0.0/8-adresblok wordt aan Apple toegewezen.

HTTP-proxy

U kunt Apple services via een proxy gebruiken als u pakketcontrole en authenticatie voor verkeer naar en van de vermelde hosts uitschakelt. Zie hierboven voor uitzonderingen hierop. Pogingen om de inhoud te controleren van versleutelde communicatie tussen Apple apparaten en services leiden tot het verbreken van de verbinding, om de platformbeveiliging en privacy van de gebruiker te waarborgen.

Contentdistributienetwerken en DNS-omzetting

Sommige hosts die in dit artikel worden vermeld, hebben mogelijk CNAME-records in DNS in plaats van A- of AAAA-records. Deze CNAME-records kunnen verwijzen naar andere CNAME-records in een keten voordat ze uiteindelijk worden omgezet in een IP-adres. Deze DNS-resolutie stelt Apple in staat om gebruikers in alle regio's snelle en betrouwbare levering van content te bieden en is transparant voor apparaten en proxyservers. Apple publiceert geen lijst van deze CNAME-records omdat ze aan verandering onderhevig zijn. U hoeft uw firewall of proxyserver niet te configureren om ze toe te staan, mits u DNS-lookups niet blokkeert en toegang toestaat tot de hosts en domeinen die hierboven zijn genoemd.

Recente wijzigingen

December 2022:

  • Secties toegevoegd voor Klaslokaal en Schoolwerk, Siri en zoeken, Bijbehorende domeinen en Tik om te betalen op iPhone
  • Hosts toegevoegd aan de Apple Business Manager- en Apple School Manager-sectie en aan de sectie Apparaatbeheer voor Apple Business Essentials
  • De Apple Developer-sectie is herzien en de naam is gewijzigd in 'App-functies'
  • Verouderde hosts voor macOS-software-updates verwijderd

Publicatiedatum: