Uw gerepareerde of vervangen Powerbeats Pro-oordopjes gebruiken

Zo gebruikt u uw gerepareerde of vervangen Powerbeats Pro-oordopjes.

Uw vervangende Powerbeats Pro configureren

  1. Plaats beide Powerbeats Pro-oordopjes in de oplaadcase. Laat de case open.
  2. Controleer het ledstatuslampje op de voorkant van de case. Het lampje moet rood knipperen.
  3. Houd de systeemknop aan de binnenkant van de case 5 seconden ingedrukt. Het statuslampje moet wit knipperen. Als het lampje nog steeds rood knippert, sluit u de case aan op een voedingsbron, sluit u het deksel en wacht u 20 minuten.
  4. Koppel de Powerbeats Pro met uw apparaat.

Met een iPhone koppelen

  1. Houd de Powerbeats Pro naast uw ontgrendelde iPhone, terwijl de oordopjes in de case zitten en de case nog steeds open is. Er verschijnt een configuratie-animatie op de iPhone.
  2. Volg de instructies op het scherm.

Met een ander apparaat koppelen

  1. Zorg ervoor dat u Bluetooth op uw apparaat hebt ingeschakeld.
  2. Houd de systeemknop van de Powerbeats Pro ingedrukt totdat de led begint te knipperen, terwijl de oordopjes in de case zitten en de case nog steeds open is.
  3. Open het menu 'Bluetooth' op uw apparaat. Op de Mac bijvoorbeeld kiest u het menu 'Apple ()' > 'Systeemvoorkeuren' en klikt u op 'Bluetooth'.
  4. In de lijst met gevonden Bluetooth-apparaten tikt of klikt u op uw Powerbeats Pro.

© 2019 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple Inc. die zijn gedeponeerd in de VS en andere landen. AppleCare is een dienstmerk van Apple Inc. dat is gedeponeerd in de VS en andere landen. Beats, Beats by Dr. Dre en het cirkelvormige logo met de b zijn handels-/dienstmerken van Beats, een dochtermaatschappij van Apple.

Publicatiedatum: