Over de beveiligingsinhoud van Opdrachten 2.1.3 voor iOS

In dit document wordt de beveiligingsinhoud van Opdrachten 2.1.3 voor iOS beschreven.

Over Apple beveiligingsupdates

Ter bescherming van onze klanten maakt Apple geen beveiligingskwesties openbaar en bespreekt of bevestigt Apple deze niet totdat een volledig onderzoek is uitgevoerd en de benodigde patches of releases beschikbaar zijn. Recente releases staan vermeld op de pagina Apple beveiligingsupdates.

Apple beveiligingsdocumenten verwijzen naar kwetsbaarheden met CVE-ID waar mogelijk.

Raadpleeg de pagina Apple productbeveiliging voor meer informatie over beveiliging.

Opdrachten 2.1.3 voor iOS

Releasedatum: 7 februari 2019

Opdrachten

Beschikbaar voor: Opdrachten 2.1.2 voor iOS

Impact: een lokale gebruiker kan vertrouwelijke gebruikersinformatie bekijken

Beschrijving: een probleem met het parseren bij de verwerking van directorypaden is verholpen door een verbeterde padvalidatie.

CVE-2019-7289: Sem Voigtländer van Fontys Hogeschool ICT

Opdrachten

Beschikbaar voor: Opdrachten 2.1.2 voor iOS

Impact: een proces in de sandbox kan de sandboxbeperkingen omzeilen

Beschrijving: een toegangsprobleem is verholpen door aanvullende sandboxbeperkingen.

CVE-2019-7290: Avimanyu Roy (@AvimanyuRoy3)

Aanvullende erkenning

Opdrachten

Met dank aan Sem Voigtländer van Fontys Hogeschool ICT voor de hulp.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: