De Apple School Manager-plugin voor PowerSchool bijwerken

Lees hoe u de nieuwste versie van de Apple School Manager-plugin kunt downloaden of naar deze versie kunt bijwerken.

Als u de Apple School Manager-plugin voor PowerSchool wilt bijwerken, volgt u deze stappen om de nieuwste Apple School Manager-plugin te downloaden, de oude plugin te verwijderen, de nieuwe plugin te installeren en vervolgens de Client-ID en Client Secret bij te werken in Apple School Manager.

Uw versie controleren

De huidige versie van de Apple School Manager-plugin is 1.4.

Als u de Apple School Manager-plugin hebt geïnstalleerd, leest u hier hoe u de versie kunt controleren:

 1. Log in bij PowerSchool.
 2. Klik op 'System' (Systeem) in de navigatiekolom, scrol omlaag, klik op 'System Settings' (Systeeminstellingen) en vervolgens op 'Plugin Management Configuration' (Configuratie pluginbeheer).
 3. Controleer de versie naast 'Apple School Manager'.

De Apple School Manager-plugin downloaden

Gebruik deze koppeling om de nieuwste plugin te downloaden: Apple School Manager-plugin downloaden, genaamd AppleSchoolSync.zip. De plugin moet een zip-bestand blijven. Zorg er daarom voor dat uw browser het bestand niet automatisch decomprimeert (uitpakt) tot een AppleSchoolSync-map. In Safari drukt u bijvoorbeeld op de Control-toets terwijl u op de koppeling klikt en kiest u vervolgens 'Download gekoppeld bestand' in het contextuele menu. Als de download tot een map wordt gedecomprimeerd, comprimeert u de map om er opnieuw een zipbestand van te maken.

De oude plugin verwijderen

Nadat u de Apple School Manager-plugin hebt gedownload, verwijdert u de oude Apple School Manager-plugin.

 1. Log in bij PowerSchool.
 2. Klik op 'System' (Systeem) in het configuratievak in de navigatiekolom, scrol omlaag naar het onderdeel 'Server' en klik vervolgens op 'System Settings' (Systeeminstellingen).
 3. Klik op 'Plugin Management Configuration' (Configuratie pluginbeheer), klik op de knop 'Delete' (Verwijder) naast 'Apple School Manager' en klik vervolgens op 'Yes' (Ja).

De nieuwe plugin installeren

Installeer dan de nieuwe Apple School Manager-plugin.

 1. Klik op 'Install' (Installeer) in de rechterbovenhoek van het PowerSchool-venster, klik op 'Choose File' (Kies bestand), selecteer de Apple School Manager-plugin (AppleSchoolSync.zip) die u hebt gedownload, klik op 'Open' en vervolgens op 'Install' (Installeer).
 2. Schakel het aankruisvak 'Enable' (Activeer) naast Apple School Manager in en klik op 'Enable' (Activeer).
 3. Klik op 'Apple School Manager' en vervolgens op 'Data Provider Configuration' (Configuratie gegevensprovider). Houd deze pagina geopend en gebruik de informatie uit de velden 'Client ID' en 'Client Secret' bij het volgende onderdeel.

De Client ID en Client Secret bijwerken

Nadat u de nieuwe Apple School Manager-plugin hebt gedownload, werkt u de Client ID en Client Secret bij in Apple School Manager.

 1. Open een nieuw browservenster en log in bij Apple School Manager.
 2. Klik op 'Instellingen' in de linkerbenedenhoek, klik op 'Databron' en vervolgens op 'Wijzig' naast 'Studenteninformatiesysteem'.
 3. Kopieer de Client ID en Client Secret van de pagina die u geopend hebt gehouden bij het vorige onderdeel, plak ze in de velden 'Client ID' en 'Client Secret'' in Apple School Manager en klik op 'Bewaar'.
 4. Klik op 'Werk bij' naast 'Laatste gegevensupdate'.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: