De Apple School Manager-plugin voor PowerSchool bijwerken

Lees hier hoe u de nieuwste versie van de Apple School Manager-plugin kunt downloaden en bijwerken.

Als u de Apple School Manager-plugin voor PowerSchool wilt bijwerken, volgt u deze stappen om de nieuwste versie van de plug-in te downloaden en bij te werken.

Controleren welke versie u hebt

De huidige versie van de Apple School Manager-plugin is versie 1.5.

Als u de Apple School Manager-plugin hebt geïnstalleerd, leest u hier hoe u kunt controleren welke versie u hebt:

 1. Log in bij PowerSchool.
 2. Klik op 'System' (Systeem) in de navigatiekolom, scrol omlaag, klik op 'System Settings' (Systeeminstellingen) en vervolgens op 'Plugin Management Configuration' (Configuratie pluginbeheer).
 3. Kijk naast 'Apple School Manager' welke versie is geïnstalleerd:

De Apple School Manager-plugin downloaden

Gebruik deze link om de nieuwste versie van de plugin te downloaden: Apple School Manager-plugin downloaden, met de naam 'AppleSchoolSync.zip'. De plugin moet een zip-bestand blijven. Zorg er daarom voor dat uw browser het bestand niet automatisch decomprimeert (uitpakt) naar een AppleSchoolSync-map. In Safari bijvoorbeeld Control-klikt u op de link en kiest u vervolgens 'Download gekoppeld bestand' in het contextuele menu. Als de download tot een map wordt gedecomprimeerd, comprimeert u de map om er opnieuw een zipbestand van te maken.

De plugin installeren

Volg deze stappen als u de plugin voor het eerst installeert.

 1. Log in bij PowerSchool.
 2. Klik op 'System' (Systeem) in het configuratievak in de navigatiekolom, scrol omlaag naar het onderdeel 'Server' en klik vervolgens op 'System Settings' (Systeeminstellingen).
 3. Klik op 'Plugin Management Configuration' (Configuratie pluginbeheer).
 4. Klik op 'Install' (Installeer), klik op 'Choose File' (Kies bestand), selecteer de Apple School Manager-plugin (AppleSchoolSync.zip) die u hebt gedownload, klik op 'Upload' en vervolgens op 'Install' (Installeer).
 5. Schakel het aankruisvak 'Enable' (Activeer) naast Apple School Manager in en klik op 'Enable' (Activeer).
 6. Klik op 'Apple School Manager' en vervolgens op 'Data Provider Configuration' (Configuratie gegevensprovider). Houd deze pagina geopend en gebruik de informatie om de Client ID en Client Secret bij te werken.

De plugin bijwerken

Volg deze stappen om bij te werken vanaf een eerdere versie.

 1. Log in bij PowerSchool.
 2. Klik op 'System' (Systeem) in het configuratievak in de navigatiekolom, scrol omlaag naar het onderdeel 'Server' en klik vervolgens op 'System Settings' (Systeeminstellingen).
 3. Klik op 'Plugin Management Configuration' (Configuratie pluginbeheer) en klik op Apple School Manager.
 4. Klik op 'Update', klik op 'Choose File' (Kies bestand), selecteer de Apple School Manager-plugin (AppleSchoolSync.zip) die u hebt gedownload, klik op 'Upload' en vervolgens op 'Submit' (Verstuur).
 5. Klik op 'Enable' (Activeer).

De Client ID en Client Secret voor de PowerSchool-plugin worden niet gewijzigd wanneer de plugin wordt bijgewerkt. Als de volgende synchronisatie met PowerSchool echter niet lukt in Apple School Manager, volgt u de instructies in het volgende gedeelte.

De Client ID en Client Secret bijwerken

Nadat u de nieuwe Apple School Manager-plugin hebt gedownload, voegt u de Client ID en Client Secret toe in Apple School Manager.

 1. Open een nieuw browservenster en log in bij Apple School Manager.
 2. Klik linksonder op 'Instellingen', klik op 'Databron' en vervolgens op 'Wijzig' naast 'Studenteninformatiesysteem'.
 3. Kopieer de Client ID en Client Secret van de pagina die u geopend hebt gehouden in het vorige gedeelte, plak ze in de velden 'Client ID' en 'Client Secret'' in Apple School Manager en klik op 'Bewaar'.
 4. Klik op 'Vernieuw' naast 'Laatste gegevenssynchronisatie'.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: