Als u een gedeeld bestand niet kunt openen in Schoolwerk

Als een docent of student de naam wijzigt van een gedeeld opdrachtbestand of dit bestand verplaatst of verwijdert met de app Bestanden, hebt u geen toegang meer tot de opdracht in Schoolwerk.

Dit artikel is gearchiveerd,het wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Schoolwerk ordent opdrachtbestanden automatisch in iCloud Drive. Als een bestand wordt verplaatst, verwijderd of de naam ervan wordt gewijzigd, moet u de naam terugwijzigen of het bestand weer terugzetten op de oorspronkelijke locatie voordat u het weer kunt openen.

Meer informatie over naamgeving en opslag van bestanden in Schoolwerk

Schoolwerk bewaart bestanden automatisch in een map die dezelfde naam heeft als de opdracht binnen de map van de klas en gebruikt de volgende indeling voor bestandsnamen: 'Achternaam Voornaam - OorspronkelijkeBestandsnaam.ext'. Als bijvoorbeeld een wiskundestudent met de naam Johnny Appleseed het bestand ZZZ in Opdracht YYY deelt, krijgt het bestand de naam 'Appleseed Johnny - ZZZ.pages'. Het bestand wordt bewaard in een map met dezelfde naam als die van de opdracht (YYY) in de map 'Wiskunde' in de Schoolwerk-map. 

De bestandsnaam wijzigen

Als de naam van het gedeelde bestand is gewijzigd, moet u de bestandsnaam terugwijzigen naar de oorspronkelijke naam.

  1. Open de app Bestanden en zoek het bestand. 
  2. Tik op 'Selecteer' en tik vervolgens op het bestand waarvan u de naam wilt wijzigen. 
  3. Tik op 'Wijzig naam'.
  4. Voer de oorspronkelijke naam van het bestand in en tik op 'Gereed'. 

Als een student de oorspronkelijke bestandsnaam is vergeten, kan de docent de naam opzoeken in de bestanden op iCloud Drive. 

Een bestand verplaatsen naar de oorspronkelijke locatie

Als een bestand is verplaatst, volgt u deze stappen om het bestand terug te zetten op de oorspronkelijke locatie:

  1. Open de app Bestanden en zoek het bestand. 
  2. Tik op 'Selecteer' en tik vervolgens op het bestand dat u wilt verplaatsen. 
  3. Tik op mapsymbool en selecteer de oorspronkelijke map waarheen u het bestand wilt verplaatsen.
  4. Tik op 'Verplaats'.

Een nieuwe opdracht aanmaken

Als een docent een gedeeld bestand verwijdert, verliezen alle studenten en andere docenten die bijdragen aan de opdracht toegang tot het bestand. Als u een nieuw gedeeld bestand wilt maken, moet u een nieuwe opdracht aanmaken voor de klas en vervolgens het oorspronkelijke bestand toevoegen zodat dit weer toegankelijk is voor de docenten en studenten.

Als een individuele student een bestand verwijdert, kunt u de student een kopie van het bestand in een nieuwe opdracht sturen.

Publicatiedatum: