Als u notities mist op uw iPhone, iPad of iPod touch

Als u notities mist, zijn deze mogelijk per ongeluk verwijderd of moet u wellicht uw instellingen wijzigen.

uw e-mailinstellingen controleren

Uw accountinstellingen controleren

Als u uw notities bewaart in een account of e-mailvoorziening van derden, zoals Gmail of Yahoo, controleert u uw instellingen:

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Mail' en tik op 'Accounts'.
 2. Tik op de e-mailaccount die u wilt controleren. 
 3. Controleer of 'Notities' is ingeschakeld. 

Als u Notities gebruikt voor meerdere e-mailaccounts, herhaalt u de stappen voor elke account. Als uw account ontbreekt, leest u hier hoe u deze weer toevoegt.


De map 'Recent verwijderd' controleren

De map 'Recent verwijderd' controleren

Als u uw notities bewaart in iCloud, controleert u de map 'Recent verwijderd':

 1. Open 'Notities' en tik op het pijlsymbool tot u de Mappenlijst ziet. 
 2. Tik op 'Recent verwijderd' en zoek uw notitie. 

Als u uw notitie vindt in 'Recent verwijderd' of in een andere map, kunt u deze verplaatsen:

 1. Tik in de lijst van notities op 'Wijzig'.
 2. Selecteer de notitie die u wilt verplaatsen. 
 3. Tik op 'Verplaats' en selecteer de map waar u deze naartoe wilt verplaatsen. 

Als u Notities gebruikt met een voorziening van derden, zoals Gmail of Yahoo, controleert u de map 'Prullenmand' van die account in de Mail-app. Als u een notitie verwijdert uit de Notities-app, wordt deze door uw account van derden meestal in de map 'Prullenmand' bewaard. Als u een notitie wilt herstellen vanuit de map 'Prullenmand', kopieert u de notitie en plakt u deze in een nieuwe notitie in de Notities-app.

Uw notities zoeken

De zoekfunctie gebruiken om uw notities te vinden

 1. Open 'Notities' en tik op het pijlsymbool tot u de lijst met notities ziet. 
 2. Tik op de zoekbalk en typ een woord of zin uit of de titel van de notitie die u zoekt. 
 3. Controleer of 'Alle accounts' is geselecteerd. De zoekfunctie controleert al uw notities in elke map in uw accounts, zoals een e-mailaccount.

Als u de zoekbalk niet ziet, moet u mogelijk scrollen om deze te vinden. Als u een notitie nog steeds niet kunt vinden, is de notitie mogelijk vergrendeld. Met de zoekfunctie kunt u alleen de titel van vergrendelde notities zien, dus u moet mogelijk al uw vergrendelde notities controleren om de specifieke notitie te vinden die u zoekt.

Handmatig zoeken naar uw notities

Als de zoekfunctie geen resultaten geeft, moet u wellicht een andere map controleren en omlaag scrollen door de lijst:

 1. Open 'Notities' en tik op het pijlsymbool tot u de Mappenlijst ziet. 
 2. Als u meerdere mappen hebt, tikt u op een andere map om te kijken of uw notitie daar zit.

Als u uw notitie nog niet kunt vinden, gebruikt u mogelijk niet het juiste woord of de juiste zin of titel uit de notitie.

 

Meer informatie over Notities

Publicatiedatum: