Beschikbare vertrouwde rootcertificaten op Apple besturingssystemen

Vertrouwde opslag bevat vertrouwde rootcertificaten die vooraf zijn geïnstalleerd in iOS, macOS, watchOS en tvOS.

Info over vertrouwen en certificaten

Elke vertrouwde opslag bevat drie categorieën van certificaten:

  • Vertrouwde certificaten worden gebruikt om een vertrouwensketen tot stand te brengen voor de verificatie van andere certificaten die zijn ondertekend door de vertrouwde roots. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het maken van een beveiligde verbinding met een webserver. Wanneer IT-beheerders configuratieprofielen maken, moeten deze vertrouwde rootcertificaten hierin niet worden opgenomen.
  • Vraag altijd-certificaten worden niet vertrouwd maar zijn niet geblokkeerd. Wanneer een van deze certificaten wordt gebruikt, wordt u gevraagd of u het wilt vertrouwen.
  • Geblokkeerde certificaten worden als een gevaar beschouwd en worden nooit vertrouwd.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: