Uw AirPod-oplaadcase retourneren aan Apple nadat u een vervangend exemplaar hebt ontvangen in de Verenigde Staten en Canada

Kies uw land of regio.

Het spijt ons dat uw AirPod-oplaadcase niet naar behoren werkt.

Nadat u contact hebt opgenomen met Apple voor een vervangend product, krijgt u een pakket toegezonden met daarin een vervangende AirPod-oplaadcase en alles wat u nodig hebt om uw defecte product terug te sturen naar Apple.

Belangrijk: zorg ervoor dat u uw defecte AirPod-oplaadcase zo retourneert (geldt niet als uw verloren oplaadcase wordt vervangen) dat Apple deze binnen tien dagen na verzending van de vervanging ontvangt (controleer uw verzenddatum). Als Apple uw product niet binnen tien dagen ontvangt, of als de technici van Apple vaststellen dat het product onopzettelijke schade heeft of dat er ongeautoriseerde wijzigingen aan zijn aangebracht, worden de volledige kosten van het vervangende product bij u in rekening gebracht. Raadpleeg de voorwaarden voor meer informatie.

De oplaadcase voorbereiden en inpakken met de meegestuurde verpakkingsmaterialen

 1. Laat de batterij van de defecte oplaadcase volledig ontladen.
 2. Haal de vervangende oplaadcase uit de verpakkingsmaterialen.
 3. Doe de defecte oplaadcase in de binnenverpakking van de witte doos (waar u de vervangende oplaadcase hebt uitgehaald). Sluit de witte doos door het deksel er op te doen.
 4. Doe de witte doos in de bruine verzenddoos. Voeg geen andere items toe, zoals uw AirPods of de kabel van de oplaadcase.
 5. Sluit de bruine doos.
 6. Plak de bruine doos dicht met de meegestuurde verpakkingstape.
 7. Verwijder het bovenste label van de bruine doos. Dit is uw ontvangstbewijs. Noteer het volgnummer op het retourlabel.
 8. Zorg ervoor dat de batterijsticker met rood, zwart en wit duidelijk zichtbaar is op de buitenkant van de doos.

Uw oplaadcase naar Apple verzenden

 1. Zoek de naam van de koerier op het verzendlabel voor de retourzending.
 2. Ga naar de website van de koerier om een afspraak voor afhalen te maken of om een afgeeflocatie te zoeken.*
 3. Vraag de vervoerder om een ontvangstbevestiging.
 4. Controleer na een paar dagen of Apple de defecte oplaadcase heeft ontvangen.

*Apple is niet verantwoordelijk voor enige schade tijdens verzending als het pakket niet correct is dichtgeplakt of niet in goede staat is aangeboden aan de koerier.

Uw vervangende oplaadcase gebruiken

 1. Noteer het serienummer van de vervangende oplaadcase. Uw vervangende Apple product wordt gedekt door een servicegarantie van 90 dagen of de resterende looptijd van de garantie van uw product of uw AppleCare-abonnement, waarbij de periode met de langste dekking geldt.
 2. Doe de AirPods in uw oplaadcase en druk op de configuratieknop totdat het statuslampje wit gaat knipperen.
 3. Stel uw AirPods in.

© 2019 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo, iPhone, AirPods en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc. die zijn gedeponeerd in de VS en andere landen. AppleCare en iCloud zijn servicemerken van Apple Inc. die zijn gedeponeerd in de VS en andere landen. Andere in dit document vermelde product- en bedrijfsnamen zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

MEDEDELING VOOR CONSUMENTEN IN CALIFORNIË

1. Er zal door de serviceprovider een schriftelijke schatting voor de reparaties gegeven worden aan de klant (zoals vereist volgens artikel 9844 van de California Business and Professions Code). De serviceprovider mag geen kosten in rekening brengen voor verrichte werkzaamheden of geleverde onderdelen die de schatting overstijgen zonder voorafgaande toestemming van de klant. Indien dit schriftelijk is vastgelegd, is het de serviceprovider toegestaan een redelijk bedrag in rekening te brengen voor services die zijn uitgevoerd om de aard van het defect vast te stellen ter voorbereiding op de schriftelijke schatting van de reparatiekosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, VS.

2. Een klant die dit product in Californië koopt, heeft gedurende de garantieperiode recht op service aan en reparatie van dit product. De garantieperiode wordt verlengd met het aantal hele dagen dat de koper niet over het product kan beschikken vanwege een reparatie die onder de garantie valt. Als het product een defect vertoont binnen de garantieperiode, blijft de garantie van kracht totdat het defect is hersteld. De garantieperiode wordt tevens verlengd indien de garantiereparaties niet zijn uitgevoerd vanwege vertragingen die het gevolg zijn van omstandigheden waarop de koper geen invloed heeft, of indien het defect niet is hersteld na de reparaties die onder de garantie vallen en de koper binnen 60 dagen nadat de reparaties zijn uitgevoerd, aan de fabrikant of verkoper mededeelt dat de reparaties geen effect hebben gesorteerd. Indien het defect niet is hersteld na een redelijk aantal pogingen, kan de koper het product retourneren om in aanmerking te komen voor een vervangend product of een terugbetaling, in beide gevallen behoudens aftrek van een redelijk bedrag voor het gebruik van het product. Deze verlenging van de garantieperiode heeft geen gevolgen voor de bescherming en rechtsmiddelen die de koper op grond van andere wetten geniet.

Publicatiedatum: