Een ecg maken met de Ecg-app op Apple Watch Series 4 of nieuwer

Met de Ecg-app kunt u een ecg (elektrocardiogram) maken, ook wel bekend als een hartfilmpje.

Wat is een ecg?

Een ecg (elektrocardiogram) is een test die de timing en sterkte vastlegt van elektrische signalen die het hart laten kloppen. Door naar een ecg te kijken, kan een arts een beter beeld krijgen van uw hartritme en zien of er onregelmatigheden zijn.

De Ecg-app gebruiken

De Ecg-app kan uw hartslag en hartritme vastleggen met behulp van de elektrische hartsensor van de Apple Watch Series 4 of nieuwer en vervolgens de opname controleren op atriumfibrilleren (ook wel boezemfibrilleren genoemd), een vorm van onregelmatig hartritme.

De Ecg-app maakt een elektrocardiogram waarop de elektrische signalen worden weergegeven die het hart laten kloppen. De Ecg-app controleert deze stroompjes om uw hartslag te meten en te controleren of de boezems en kamers van het hart ritmisch samentrekken. Als deze niet ritmisch samentrekken, is er mogelijk sprake van atriumfibrilleren.

De Ecg-app is momenteel alleen in bepaalde landen en regio's beschikbaar. Lees hier waar de Ecg-app beschikbaar is.

Wat hebt u nodig

De Ecg-app configureren

 1. Open de Gezondheid-app op uw iPhone. 
 2. Volg de stappen op het scherm. Als u geen aanwijzing ziet om de app te configureren, tikt u op 'Ontdek' > 'Hart' > 'Elektrocardiogrammen (ecg)' > 'Configureer Ecg-app'.
 3. Nadat u de configuratie hebt voltooid, opent u de Ecg-app  om een ecg op te nemen.


Een ecg maken

U kunt op elk gewenst moment een ecg maken: wanneer u symptomen ervaart zoals een snelle hartslag of hartoverslagen, wanneer u zich zorgen maakt over de gezondheid van uw hart, of wanneer u een melding bij onregelmatig ritme krijgt.

 1. Zorg ervoor dat uw Apple Watch goed vastzit en om de pols zit die u in de Apple Watch-app hebt geselecteerd. U kunt dit controleren in de Apple Watch-app door op de tab 'Mijn Watch' te tikken en vervolgens naar 'Algemeen' > 'Draagpositie' te gaan.
 2. Open de Ecg-app  op uw Apple Watch.
 3. Laat uw armen rusten op een tafel of op uw schoot. 
 4. Houd een vinger op de Digital Crown. U hoeft tijdens de sessie niet op de Digital Crown te drukken. 
 5. Wacht. De opname duurt 30 seconden. Als de opname klaar is, ontvangt u een classificatie. Vervolgens kunt u op 'Voeg symptomen toe' tikken en uw symptomen kiezen.
 6. Tik op 'Bewaar' om symptomen te noteren en tik vervolgens op 'Gereed'.

Resultaten interpreteren

Wanneer een meting is gelukt, krijgt u een van de volgende resultaten in de Ecg-app. Wat het resultaat ook is, raadpleeg altijd een arts als u zich niet goed voelt of symptomen ervaart.  

Sinusritme

Het resultaat 'Sinusritme' betekent dat het hart regelmatig klopt met een frequentie van 50 tot 100 slagen per minuut. Dit is het geval wanneer de boezems en kamers van het hart synchroon kloppen. Het resultaat 'Sinusritme' geldt alleen voor deze ene opname en betekent niet dat uw hart altijd een regelmatig ritme heeft. Het betekent ook niet dat u gezond bent. Als u zich niet goed voelt of symptomen ervaart, moet u uw arts raadplegen.  

Atriumfibrilleren

Het resultaat 'Atriumfibrilleren' betekent dat het hart onregelmatig klopt met een frequentie van 50 tot 120 slagen per minuut. Atriumfibrilleren is de meest voorkomende vorm van ernstige aritmie oftewel onregelmatig hartritme. Als u de classificatie 'Atriumfibrilleren' ontvangt en u nooit de diagnose atriumfibrilleren hebt gekregen, moet u uw arts raadplegen.

Lage of hoge hartslag

Bij een hartslag lager dan 50 slagen per minuut of hoger dan 120 slagen per minuut kan de Ecg-app niet goed waarnemen of er sprake is van atriumfibrilleren, en daarom wordt de opname beschouwd als onbeslist.  

Onbeslist

Het resultaat 'Onbeslist' betekent dat de opname niet kan worden geclassificeerd. Dit kan vele redenen hebben, bijvoorbeeld als u tijdens een opname uw armen niet op een tafel laat rusten of als uw Apple Watch te los om uw pols zit. Lees hier hoe u de beste resultaten krijgt.

Als u voortdurend het resultaat 'Onbeslist' krijgt

Als u voortdurend het resultaat 'Onbeslist' krijgt, zelfs nadat u de bovenstaande stappen hebt geprobeerd, kan dat worden veroorzaakt door een van de volgende situaties:

 • Uw hartslag ligt tussen 100 en 120 slagen per minuut.
 • U hebt een pacemaker of een ICD (implanteerbare cardioverter-defibrillator).
 • De opname vertoont mogelijk tekenen van andersoortige hartritmestoornissen of hartaandoeningen die de app niet kan herkennen.
 • Bij een klein percentage gebruikers zijn vanwege bepaalde fysiologische omstandigheden de signalen niet krachtig genoeg om een goede opname te krijgen. 

Als u hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met Apple Support.

Uw gezondheidsinformatie bekijken en delen

De ecg-golfvorm, de bijbehorende classificaties en alle opgemerkte symptomen worden bewaard in de Gezondheid-app op uw iPhone. U kunt deze ook delen met uw arts in de vorm van een pdf.

 1. Open de Gezondheid-app.
 2. Tik op de tab 'Ontdek' en vervolgens op 'Hart' > 'Elektrocardiogrammen (ecg)'.
 3. Tik op het diagram voor uw ecg-resultaat. 
 4. Tik op 'Exporteer een pdf voor je huisarts'. 
 5. Tik op de deelknop  om de pdf af te drukken of te delen.

Zo krijgt u de beste resultaten

 1. Laat uw armen rusten op een tafel of op uw schoot wanneer u een opname maakt. Probeer te ontspannen en niet te veel te bewegen.
 2. Zorg ervoor dat de Apple Watch niet te los om uw pols zit. Het bandje moet goed aansluiten en de achterkant van uw Apple Watch moet uw pols aanraken.
 3. Zorg ervoor dat uw pols en Apple Watch schoon en droog zijn.
 4. Draag de Apple Watch om de pols die u in de Apple Watch-app hebt geselecteerd. U kunt dit controleren in de Apple Watch-app door op de tab 'Mijn Watch' te tikken en vervolgens naar 'Algemeen' > 'Draagpositie' te gaan.
 5. Zorg ervoor dat u niet in de buurt bent van elektronische apparaten die zijn aangesloten op een stopcontact om elektrische storing te vermijden.

Bij een klein percentage gebruikers zijn vanwege bepaalde fysiologische omstandigheden de signalen niet krachtig genoeg om een goede meting te produceren. Zo kan de positie van het hart in de borstkas het niveau van de elektrische signalen veranderen, wat ertoe kan leiden dat de Ecg-app geen goede meting kan maken.

Voor een goede werking van de Ecg-app is vochtvrij contact vereist. Als de Apple Watch en/of de huid niet helemaal droog zijn, kan dit invloed hebben op de werking van de Ecg-app. Zorg ervoor dat uw pols en handen goed droog zijn voordat u een meting uitvoert. Maak de Apple Watch schoon en droog om ervoor te zorgen dat u na het zwemmen, douchen, zware transpiratie of uw handen wassen de best mogelijke meting krijgt. Het kan tot wel een uur duren voordat de Apple Watch helemaal droog is.

Wat u moet weten

 • De Ecg-app kan geen hartaanval detecteren. Als u last hebt van pijn of een drukkend of beklemmend gevoel op de borst, of als u denkt dat u een hartaanval hebt, bel dan onmiddellijk 112.  
 • De Ecg-app kan geen bloedproppen of beroerte detecteren.
 • De Ecg-app kan geen andere hartaandoeningen detecteren. Denk hierbij aan hoge bloeddruk, congestief hartfalen, hoog cholesterol of andere vormen van aritmie.  
 • Als u zich niet goed voelt of symptomen ervaart, raadpleeg dan uw arts of zoek onmiddellijk medische hulp.  

Hoe de Ecg-app werkt

De Ecg-app op de Apple Watch Series 4 of nieuwer genereert een ecg dat vergelijkbaar is met een eenkanaals ecg (een ecg met afleiding I). Een arts maakt meestal een standaard twaalfkanaals ecg. Zo'n twaalfkanaals ecg legt elektrische signalen van het hart vanuit verschillende hoeken vast om twaalf verschillende golfvormen te produceren. De Ecg-app op de Apple Watch meet een golfvorm die vergelijkbaar is met één van die twaalf golfvormen. Een eenkanaals ecg kan informatie verschaffen over de hartslag en het hartritme en maakt de classificatie 'Atriumfibrilleren' mogelijk. Een eenkanaals ecg kan echter niet worden gebruikt om andere aandoeningen, zoals een hartaanval, te identificeren. Artsen schrijven eenkanaals ecg's vaak voor om thuis of in het ziekenhuis te dragen, zodat de arts beter zicht krijgt op de onderliggende hartslag en het onderliggende hartritme.  Met de Ecg-app op de Apple Watch Series 4 of nieuwer kunt u echter zonder recept van uw arts een ecg genereren dat vergelijkbaar is met een eenkanaals ecg.

Uit onderzoeken waarbij de Ecg-app op Apple Watch werd vergeleken met een standaard twaalfkanaals ecg dat tegelijkertijd werd uitgevoerd, bleek dat er overeenstemming was in de classificatie van het ritme als 'Sinusritme' of 'Atriumfibrilleren' door de Ecg-app en de classificatie door het standaard twaalfkanaals ecg.

De capaciteit van de Ecg-app om een ecg-opname juist te classificeren als 'Atriumfibrilleren' en 'Sinusritme' werd in een klinisch onderzoek onder ongeveer 600 proefpersonen getest en toonde 99,6% specificiteit met betrekking tot de classificatie 'Sinusritme' en 98,3% gevoeligheid voor de classificatie 'Atriumfibrilleren' voor de te classificeren resultaten.

De klinische validatieresultaten tonen gebruik in een gecontroleerde omgeving. Het gebruik van de Ecg-app in de praktijk kan leiden tot een groter aantal metingen dat wordt beschouwd als onbeslist en niet te classificeren.

De Ecg-app installeren

De Ecg-app is standaard beschikbaar op uw Apple Watch Series 4 of nieuwer. Als u de Ecg-app hebt verwijderd, kunt u deze opnieuw installeren.

De Ecg-app is niet in alle landen of regio's beschikbaar. Lees hier waar de Ecg-app beschikbaar is.

Publicatiedatum: