Een QR-code scannen met uw iPhone, iPad of iPod touch

Meer informatie over hoe u de ingebouwde camera op uw iPhone, iPad of iPod touch gebruikt om een QR-code (Quick Response) te scannen.

QR-codes geven snel toegang tot websites zonder dat u een webadres hoeft te typen of onthouden. U kunt de Camera-app op uw iPhone, iPad of iPod touch gebruiken om een QR-code te scannen.

Een QR-code scannen

  1. Open de Camera-app vanaf het beginscherm, het bedieningspaneel of het toegangsscherm.
  2. Selecteer de camera aan de achterzijde. Houd uw apparaat zo vast dat de QR-code verschijnt in de zoeker in de Camera-app. Uw apparaat herkent de QR-code en geeft een melding.
  3. Tik op de melding om de link te openen die bij de QR-code hoort.

Publicatiedatum: