Een QR-code scannen met uw iPhone, iPad of iPod touch

Meer informatie over hoe u de ingebouwde camera op uw iPhone, iPad of iPod touch gebruikt om een QR-code (Quick Response) te scannen.

QR-codes geven snel toegang tot websites zonder dat u een webadres hoeft te typen of onthouden. U kunt de Camera-app die is ingebouwd op uw iPhone, iPad of iPod touch, gebruiken om een QR-code te scannen.

een QR-code scannen met iPhone

Een QR-code scannen

  1. Open de Camera-app op het beginscherm, het bedieningspaneel of het toegangsscherm van uw apparaat.
  2. Houd uw apparaat zo vast dat de QR-code wordt weergegeven in de zoeker van de Camera-app. Uw apparaat herkent de QR-code en geeft een melding.
  3. Tik op de melding om de koppeling te openen die bij de QR-code hoort.

Publicatiedatum: