Toegang tot contacten op beheerde apparaten beperken

Meer informatie over hoe u Mobile Device Management (MDM) gebruikt om te verhinderen dat door de gebruiker geïnstalleerde apps toegang hebben tot contacten.

Dit artikel is bedoeld voor systeembeheerders.

In iOS 11.3 of hoger gebruikt u MDM om te verhinderen dat door de gebruiker geïnstalleerde apps toegang hebben tot contacten die zijn gekoppeld aan een met MDM geconfigureerde account.

Gebruik uw MDM-server om de beperking 'Sta documenten uit beheerde bronnen toe op onbeheerde locaties' uit te schakelen. Deze beperking verhindert ook dat beheerde apps content delen met door de gebruiker geïnstalleerde apps.

Neem voor meer instructies contact op met uw MDM-leverancier.

Publicatiedatum: