Versienotities voor GarageBand voor macOS

Lees hier meer over de huidige en vorige versies van GarageBand voor macOS.

Nieuw in GarageBand voor macOS 10.4.8

 • Deze update biedt belangrijke oplossingen voor beveiligingsproblemen en wordt aanbevolen voor alle gebruikers.


Vorige versies

GarageBand 10.4.7

Toegankelijkheid

 • De status van de mono/stereo-selector in het infovenster 'Smart Controls' wordt nu goed aangekondigd door VoiceOver.
 • De tweede, overbodige knop 'Toetsenbordgevoeligheid' in 'Smart Controls' is niet meer aanwezig bij gebruik van VoiceOver.

Prestaties

 • GarageBand loopt niet meer vast op de pagina 'Gitaarles' als die pagina is geopend terwijl een aangesloten Apogee Hype MiC wordt losgekoppeld.

Plug-ins

 • Intel Audio Unit-plug-ins worden nu geladen en werken zoals verwacht.

Importeren

 • Audio uit spraakmemo's kan nu rechtstreeks naar een track in GarageBand worden gesleept.

Exporteren/bouncen

 • Als je bounce uitvoert en alle tracks vervangt terwijl de optie 'Inclusief automatisering' is uitgeschakeld, wordt de op tracks gebaseerde automatisering in de bestemmingstracks niet meer gedempt.

Algemeen

 • Als je MIDI opneemt over een bestaande regio in de vervangmodus, wordt er geen audio meer verwijderd uit andere tracks op dezelfde positie in de tijdlijn.
 • De toonschuifregelaar voor de metronoom biedt nu een meer consistente controle voor nieuw aangemaakte projecten.
 • De opname-instelling voor overlappende gebieden wordt niet meer teruggezet op 'Voeg samen' wanneer GarageBand opnieuw wordt gestart.
 • De volumeschuifregelaar blijft nu zichtbaar en functioneel voor de volledige breedte van de trackheader.
 • Bij het opnemen van MIDI over een bestaande MIDI-regio in de vervangmodus, is de bestaande MIDI-opname niet meer onverwacht hoorbaar.

GarageBand 10.4.6

Nieuwe functies/verbeteringen

 • Het kiezen van de commando's 'Ga naar linkerlocatieaanduiding' en 'Ga naar rechterlocatieaanduiding' om door het project voor een nummer te gaan, kan nu worden uitgevoerd met behulp van toetscommando's.
 • Informatie over de beveiligingsaspecten van Apple software-updates vind je op deze website: https://support.apple.com/nl-nl/HT201222.

Stabiliteit/betrouwbaarheid

 • GarageBand wordt niet meer onverwacht gestopt bij het delen op SoundCloud.

Toegankelijkheid

 • VoiceOver kondigt nu correct de status van de opnameknop aan.

Plug-ins

 • Audio Units die PACE-kopieerbeveiliging gebruiken, werken nu in GarageBand.
 • De grafiek op de kanaal-EQ geeft nu het effect weer van de instelling voor de algemene versterking.

Flex

 • Het toetscommando 'Verberg/Toon Flex' werkt nu zoals verwacht.

Smart Controls

 • Smart Controls voor een vergrendeld spoor worden nu onmiddellijk als actief weergegeven wanneer het spoor wordt ontgrendeld.

Importeren

 • Bestanden kunnen nu rechtstreeks van Muziek naar GarageBand worden gesleept.

MIDI-controllers/bedieningsoppervlakken

 • LUA-scripts voor externe MIDI-controllers blijven nu werken wanneer Logic Remote is verbonden met GarageBand.

Bewerken

 • Het tabblad voor pianorolnotities behoudt nu de wijzigingen die zijn aangebracht in de kwantiseringswaarde wanneer een nummer wordt bewaard, gesloten en vervolgens opnieuw wordt geopend.

GarageBand 10.4.5

Toegankelijkheid

 • VoiceOver kondigt nu de status van de regelaars betrouwbaar aan in het voorkeurenvenster van GarageBand.

Plug-ins

 • Plug-ins die PACE-kopieerbeveiliging gebruiken, werken nu naar behoren met GarageBand.
 • De waarden van Alchemy Synth-regelaars worden nu bijgewerkt als de regelaars worden aangepast.

Bewerken

 • Het wijzigen van de grootte van de Smart Controls of het editorvenster leidt er niet meer toe dat de geselecteerde sporen de focus verliezen.
 • Het is nu mogelijk om 'Geen' te kiezen in het venstermenu voor articulatie-instellingen.

Herstellen

 • Herstellen werkt nu na het wijzigen van de kwantiseringswaarde in het infovenster van pianorol.

Algemeen

 • Het is nu gemakkelijker om de grootte van editorvensters te wijzigen.
 • Lost een probleem op waarbij het GarageBand-opstartscherm soms leeg is bij het opstarten.

GarageBand 10.4.4

Nieuwe functies

 • Acht producerpakketten met royaltyvrije geluiden van topartiesten als Boys Noize, Mark Lettieri, Mark Ronson, Oak Felder, Soulection, Take A Daytrip, Tom Misch en TRAKGIRL.
 • Geluidenpakketten met onder meer slap house, modern ambient en een verzameling 808-drumstellen, -bassamples en -loops.
 • Er zijn in totaal 2800 loops, 50 kits en 120 patches toegevoegd.

Stabiliteit en betrouwbaarheid

 • GarageBand loopt niet meer vast als het venster 'Leren spelen' wordt geopend terwijl er geen netwerkverbinding is.

Prestaties

 • Als loops vanuit de Finder naar een spoor worden gesleept, wordt in GarageBand geen draaiende wachtcursor meer weergegeven.

Sampler

 • Sampler-instanties in nummers die zijn aangemaakt in GarageBand voor iOS en iPadOS, worden nu correct geladen als het nummer wordt geopend in GarageBand voor macOS.

Materiaal

 • Patches voor software-instrumenten kunnen nu in de patchbibliotheek worden gefilterd op de naam van het geluidenpakket.

Automatisering

 • De knop 'Toon/Verberg automatisering' werkt nu ook correct als er in het spoor nog geen automatiseringspunten zijn aangegeven.
 • In de pianoroleditor wordt segmentgebaseerde automatisering nu grijs weergegeven als automatisering is uitgeschakeld.

Leren spelen

 • Lost een probleem op waarbij lessen van artiesten zonder geluid worden afgespeeld als er eerst een basisles wordt geopend en afgespeeld.

Herstellen

 • Als je een filmbestand vervangt en de actie vervolgens herstelt, blijft het geluidsbestand van het zojuist vervangen filmbestand niet meer achter.

Bedieningsoppervlakken en MIDI-controllers

 • GarageBand biedt nu ondersteuning voor LUA-script voor ontwikkelaars van MIDI-controllers van derden.

Algemeen

 • In GarageBand wordt geen waarschuwing voor een probleem met toegang tot toegankelijkheid meer weergegeven als VoiceOver wordt gebruikt om een toets op het pianorolkeyboard te activeren.
 • De knop 'Masterecho' knippert niet meer onverwacht als er op de knop 'Master' wordt geklikt.
 • MIDI-sustaingebeurtenissen reageren nu naar behoren als een afspeelkop op een willekeurige positie op de tijdlijn wordt gestart.

GarageBand 10.4.3

 • Deze update bevat stabiliteitsverbeteringen en beveiligingsupdates. Meer informatie over beveiligingsupdates van Apple.
 • Aanpassing van de niveauparameter 'Limiter' in de Smart Controls leidt niet langer tot een onverwachte verlaging van het niveau.

GarageBand 10.4.2

Toegankelijkheid

 • Het is nu mogelijk plug-ins te openen in de regelaarsweergave, zodat de functies ervan beschikbaar zijn tijdens het gebruik van VoiceOver.

Bewerken

 • De segmentkop in de audio-editor wordt nu correct bijgewerkt wanneer het geluid van een spoor is uitgeschakeld.

Materiaal

 • Geluiden uit de 808 Bass-collectie klinken nu goed en worden op de juiste wijze afgespeeld.

Algemeen

 • Op het tabblad 'Segment' van de audio-editor wordt 'Tijdkwantisering' voor audiosegmenten weergegeven zoals verwacht nadat de selectie van een map met takes is opgeheven en de map opnieuw is geselecteerd.

 

GarageBand 10.4.1

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Verbeterd nieuw ontwerp op macOS Big Sur.
 • Verbeterde prestaties en efficiëntie op Mac-computers met Apple Silicon
 • Mogelijkheid om segmentkleuren in je sporen aan te passen
 • 1800 Apple Loops toegevoegd in diverse genres, waaronder hiphop, chillrap, future bass, new disco, bass house en nog veel meer
 • Meer dan 190 instrumentpatches en 50 klassieke en moderne drumstellen toegevoegd

Stabiliteit en betrouwbaarheid

 • GarageBand stopt niet meer met reageren wanneer je de bovenrand van het Smart Controls-scherm versleept.

Prestaties

 • Wanneer GarageBand op een tweede display wordt weergegeven, is de app nu meteen zichtbaar wanneer je de schermvullende weergave afsluit.

Toegankelijkheid

 • VoiceOver geeft nu hoorbare feedback bij het weergeven of verbergen van het masterspoor. 
 • VoiceOver geeft nu hoorbare feedback bij het weergeven of verbergen van automatisering. 
 • VoiceOver geeft nu hoorbare feedback bij het weergeven of verbergen van de bibliotheek. 
 • VoiceOver geeft nu hoorbare feedback bij het weergeven of verbergen van hulplijnen. 
 • VoiceOver geeft nu hoorbare feedback wanneer je rasteruitlijning in- of uitschakelt. 
 • VoiceOver geeft nu hoorbare feedback bij het zoomen. 

Apple Loops

 • Transpositie werkt nu betrouwbaar na het slepen van een audio-Apple Loop naar een leeg gedeelte van het sporengebied.
 • Het aanmaken van Apple Loops op basis van segmenten werkt nu ook in gevallen waarin het einde van het segment dicht bij het einde van het nummer ligt.

Flex Time

 • Als kwantiseren is ingeschakeld voor een audiosegment, wordt de instelling 'Sterkte' automatisch ingesteld op 100.

Smart Controls

 • Het kiezen van een ander tabblad in een Smart Control-display met twee tabbladen werkt nu betrouwbaar.

Plug-ins

 • Voor pas ingevoegde exemplaren van Space Designer wordt nu de juiste galmlengte weergegeven.
 • Als een plugin naar een nieuwe positie of een lege plek sleept, worden de aangepaste instellingen niet langer teruggezet naar de standaardinstellingen.

Importeren

 • GarageBand toont nu een waarschuwing wanneer een audiobestand zonder tempo-informatie wordt geïmporteerd.
 • GarageBand geeft nu een dialoogvenster weer wanneer een audiobestand met tempo-informatie wordt geïmporteerd in een leeg project.

Algemeen

 • GarageBand opent nu naar behoren .CAF-bestanden die zijn gemaakt met Dictafoon en die zijn gedeeld naar de Finder of naar Mail.
 • Als de modus 'Maak takes aan' actief is, geeft GarageBand niet langer een 'Circulaire structuur'-fout tijdens het opnemen van MIDI over een bestaande Take-map die onder een ander segment valt.
 • Het kwantiseringsmenu blijft nu zichtbaar nadat Flex Time is uitgeschakeld en weer is ingeschakeld.
 • De niveaumeters voor de masteruitvoer in de regelbalk blijven nu functioneren als de uitvoer wordt ingesteld op mono.
 • Als je een nummer bewaart dat een film bevat, geeft GarageBand niet langer een dialoogvenster weer waarin wordt gevraagd of het filmbestand moet worden vervangen.
 • Als je een audiobestand importeert dat dezelfde naam heeft als een bestaand bestand in een nummer, wordt het bestaande bestand niet meer overschreven.

GarageBand 10.3.5

• Deze update bevat stabiliteitsverbeteringen en oplossingen voor problemen.

GarageBand 10.3.4

GarageBand 10.3.3

Nieuwe functies/verbeteringen

 • Met de loopbrowser kun je nu filteren op looptype.

Stabiliteit/betrouwbaarheid

 • GarageBand wordt niet meer onverwacht gestopt wanneer de introductieles voor gitaar voor de tweede keer wordt geopend in dezelfde sessie van 'Leren spelen'.

Bewerken

 • De toetsen op het keyboard in de pianorol zijn nu van het verwachte formaat.

Algemeen

 • Open systeemvensters in GarageBand veranderen nu onmiddellijk van lichte naar donkere modus en vice versa wanneer de modus wordt veranderd in de systeeminstellingen.
 • De invoerniveaumeter werkt nu in het configuratievenster van 'Leren spelen'.

GarageBand 10.3.2

Prestaties

 • GarageBand blijft niet meer hangen bij het openen van de geluiden­bibliotheek, het notitieblok, de loopbrowser of de mediabrowser wanneer de Smart Controls zijn geopend.

Geluiden­bibliotheek

 • Wanneer GarageBand wordt geopend op een Mac waarop de geluidenbibliotheek is verplaatst met Logic Pro of MainStage, en de externe schijf waarop de bibliotheek staat niet verbonden is, geeft GarageBand nu een dialoogvenster weer dat aangeeft dat de schijf moet zijn aangesloten om geluiden te kunnen ophalen.
 • Je kunt nu de Geluiden-bibliotheek in GarageBand opnieuw installeren nadat de bibliotheek in Logic Pro of MainStage is verplaatst en vervolgens de externe schijf waarop de bibliotheek staat, loskoppelen.
 • Impulse Response-bestanden voor Chinese en Japanse traditionele instrumenten worden nu correct gevonden wanneer een GarageBand voor iOS-project wordt geopend in macOS.

Leren spelen

 • Het venster 'Tuning Hint' (Stemminghint) wordt nu geopend in 'Leren spelen'-lessen met niet-standaard stemmingen.
 • Akkoorden worden nu in de juiste posities weergegeven in de akkoordentrainer.
 • De akkoordentrainer geeft weer visuele feedback wanneer correcte en incorrecte akkoorden worden afgespeeld.

Algemeen

 • GarageBand ondersteunt nu slepen en neerzetten vanuit Dictafoon.
 • Het infovenster 'Smart Controls' wordt nu correct weergegeven in nieuwe projecten.
 • Het lcd-scherm wordt nu direct bijgewerkt wanneer een toonsoortwijziging ongedaan wordt gemaakt of opnieuw wordt uitgevoerd.
 • Het GarageBand-venster blijft nu zichtbaar nadat de schermvullende weergave is gesloten.
 • Het is nu mogelijk om de markering van het einde van het nummer nauwkeuriger te positioneren.

GarageBand voor macOS 10.3.1

 • Lost een probleem op waarbij Audio Units van derden en de PlatinumVerb-plugin niet konden worden gebruikt.

GarageBand voor macOS 10.3

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Twee nieuwe drummers die door roots en jazz beïnvloede brushstijlen spelen.
 • Meer dan 20 gratis downloadbare lessen van artiesten die je laten zien hoe je bepaalde hits speelt op piano en gitaar. De lessen worden gegeven door de artiesten die de hits beroemd hebben gemaakt.
 • 1000 nieuwe elektronische en urban loops in de genres reggaeton, future bass en chillrap.
 • 400 geluidseffecten met dieren, transportmiddelen en stemmen. Meer informatie over het downloaden van nieuwe geluiden.
 • Traditionele Chinese en Japanse instrumenten bespelen en opnemen met de Guzheng-, Koto- en Taiko-drums.
 • Klassieke geluiden aan je nummer toevoegen met vijf vintage Mellotron-patches.
 • Bijgewerkte compatibiliteit met GarageBand voor iOS.

Stabiliteit en betrouwbaarheid

 • GarageBand wordt niet meer onverwacht gestopt bij het laden van bepaalde patches die zijn aangemaakt in Logic Pro.

Bewerken

 • MIDI-pangegevens kunnen nu worden bewerkt in GarageBand.
 • In het helplabel voor de selectietool worden nu zowel de totale lengte van de huidige selectie als de begin- en eindpositie weergegeven.
 • Automatisering kan nu stapsgewijs worden bewerkt in de Pianorol-editor door op Command-Option te drukken.

Toegankelijkheid 

 • VoiceOver laat nu weten welk spoor in het dialoogvenster 'Nieuw spoor' is geselecteerd.
 • VoiceOver leest nu de namen van de sporen voor tijdens het werken met segmenten in het sporengebied.

Plug-ins

 • De grootte van pluginvensters wordt niet meer onverwacht gewijzigd bij het overschakelen naar voorinstellingen met een ander aantal regelaars.

Flex

 • Bij het inschakelen van 'Volg tempo en toonhoogte' in de segmenteditor wordt nu ook Flex ingeschakeld in de sporeneditor als deze optie nog niet actief is.

Algemeen

 • GarageBand houdt niet langer onverwacht noten aan tijdens het gebruik van Muzikaal typen.
 • Het volume en de toon van de metronoom kunnen worden aangepast in de voorkeuren van GarageBand.
 • In het lcd-scherm van GarageBand worden tijden weer met milliseconden weergegeven.
 • Bypassinstellingen voor masterecho en mastergalm worden nu bewaard in GarageBand-projecten.
 • Als een wijziging van de toonsoort van een project ongedaan wordt gemaakt, wordt de oorspronkelijke toonsoort van Apple Loops nu correct hersteld.
 • Sporen voor software-instrumenten reageren nu correct op MIDI-invoer nadat spoorvergrendeling is uitgeschakeld.
 • Het is nu mogelijk om audio op te nemen tijdens het afspelen.
Publicatiedatum: