Release-informatie over GarageBand voor macOS

Lees meer over de huidige en vorige versies van GarageBand voor macOS.

Nieuw in GarageBand 10.3.3

Nieuwe functies/verbeteringen

 • Met de Loopbrowser kunt u nu filteren op looptype.

Stabiliteit/betrouwbaarheid

 • Garageband wordt niet meer onverwacht gestopt wanneer de introductieles voor gitaar voor de tweede keer wordt geopend in dezelfde sessie van 'Leren spelen'.

Wijzigen

 • De toetsen op het keyboard in de Pianorol zijn nu van het verwachte formaat.

Algemeen

 • Open System-vensters in Garageband veranderen nu onmiddellijk van lichte naar donkere modus en vice versa wanneer de modus wordt veranderd in de Systeeminstellingen.
 • De invoerniveaumeter werkt nu in het configuratievenster van 'Leren spelen'.


Vorige versies

Garageband 10.3.2

Prestaties

 • GarageBand blijft niet meer hangen bij het openen van de Geluiden­bibliotheek, het Notitieblok, de Loopbrowser of de Mediabrowser wanneer de Smart Controls zijn geopend.

Geluiden­bibliotheek

 • Wanneer GarageBand wordt geopend op een Mac waarop de Geluiden-bibliotheek is verplaatst met Logic Pro X of MainStage, en de externe schijf waarop de bibliotheek staat is niet verbonden, geeft GarageBand nu een dialoogvenster weer dat aangeeft dat de schijf moet zijn aangesloten om geluiden te benaderen.
 • U kunt nu de Geluiden-bibliotheek in GarageBand opnieuw installeren nadat de bibliotheek in Logic Pro X of MainStage is verplaatst en vervolgens de externe schijf waarop de bibliotheek staat, loskoppelen.
 • Impulse Response-bestanden Chinese en Japanse traditionele instrumenten worden nu correct gevonden wanneer een GarageBand voor iOS-project wordt geopend op macOS.

Leren spelen

 • Het venster 'Stemminghint' wordt nu geopend in 'Leren spelen'-lessen met niet-standaard stemmingen.
 • Akkoorden worden nu in de juiste posities weergegeven in de Akkoordentrainer.
 • De Akkoordentrainer geeft weer visuele feedback wanneer correcte en incorrecte akkoorden worden afgespeeld.

Algemeen

 • GarageBand ondersteunt nu slepen en neerzetten vanuit Spraakmemo's.
 • Het infovenster 'Smart Controls' wordt nu correct weergegeven in nieuwe projecten.
 • Het lcd-scherm wordt nu direct bijgewerkt wanneer een wijziging van de toonsoortaanduiding ongedaan wordt gemaakt of opnieuw wordt uitgevoerd.
 • Het GarageBand-venster blijft nu zichtbaar nadat de schermvullende weergave is gesloten.
 • Het is nu mogelijk om de markering van het einde van het nummer nauwkeuriger te positioneren.

GarageBand voor macOS 10.3.1

 • Lost een probleem op waarbij Audio Units van derden en de PlatinumVerb-plugin niet konden worden gebruikt.

GarageBand voor macOS 10.3

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Twee nieuwe drummers die door roots en jazz beïnvloede brushstijlen spelen.
 • Meer dan 20 gratis downloadbare lessen van artiesten die u laten zien hoe u bepaalde hits speelt op piano en gitaar. De lessen worden gegeven door de artiesten die de hits beroemd hebben gemaakt.
 • 1000 nieuwe elektronische en urban loops in de genres Reggaeton, Future Bass en Chill Rap.
 • 400 geluidseffecten met dieren, transportmiddelen en stemmen. Meer informatie over het downloaden van nieuwe geluiden.
 • Traditionele Chinese en Japanse instrumenten bespelen en opnemen met de Guzheng, de Koto en Taiko-drums.
 • Klassieke geluiden aan uw nummer toevoegen met vijf vintage Mellotron-patches.
 • Bijgewerkte compatibiliteit met GarageBand voor iOS.

Stabiliteit en betrouwbaarheid

 • GarageBand wordt niet meer onverwacht gestopt bij het laden van bepaalde patches die zijn aangemaakt in Logic Pro X.

Bewerken

 • MIDI-pangegevens kunnen nu worden bewerkt in GarageBand.
 • In het helplabel voor de selectietool worden nu zowel de totale lengte van de huidige selectie als de begin- en eindpositie weergegeven.
 • Automatisering kan nu stapsgewijs worden bewerkt in de Pianorol-editor door op Command-Option te drukken.

Bereikbaarheid 

 • VoiceOver laat nu weten welk spoor in het dialoogvenster 'Nieuw spoor' is geselecteerd.
 • VoiceOver leest nu de namen van de sporen voor tijdens het werken met segmenten in het sporengebied.

Plugins

 • De grootte van pluginvensters wordt niet meer onverwacht gewijzigd bij het overschakelen naar voorinstellingen met een ander aantal regelaars.

Flex

 • Bij het inschakelen van 'Volg tempo en toonhoogte' in de segmenteditor wordt nu ook Flex ingeschakeld in de sporeneditor als deze optie nog niet actief is.

Algemeen

 • GarageBand houdt niet langer onverwacht noten aan tijdens het gebruik van Muzikaal typen.
 • Het volume en de toon van de metronoom kunnen worden aangepast in de voorkeuren van GarageBand.
 • In het lcd-scherm van GarageBand worden tijden weer met milliseconden weergegeven.
 • Bypassinstellingen voor masterecho en mastergalm worden nu bewaard in GarageBand-projecten.
 • Als een wijziging van de toonsoort van een project ongedaan wordt gemaakt, wordt de oorspronkelijke toonsoort van Apple Loops nu correct hersteld.
 • Sporen voor software-instrumenten reageren nu correct op MIDI-invoer nadat spoorvergrendeling is uitgeschakeld.
 • Het is nu mogelijk om audio op te nemen tijdens het afspelen.
Publicatiedatum: