Versienotities voor GarageBand voor macOS

Lees hier meer over de huidige en vorige versies van GarageBand voor macOS.

Nieuw in GarageBand 10.4.3

 • Deze update bevat stabiliteitsverbeteringen en beveiligingsupdates. Meer informatie over beveiligingsupdates van Apple.
 • Aanpassing van de niveauparameter 'Limiter' in de Smart Controls leidt niet langer tot een onverwachte verlaging van het niveau.


Vorige versies

GarageBand 10.4.2

Toegankelijkheid

 • Het is nu mogelijk plugins te openen in de regelaarsweergave, zodat de functies ervan beschikbaar zijn tijdens het gebruik van VoiceOver.

Bewerken

 • Het segmentlabel in de audio-editor wordt nu correct bijgewerkt wanneer het geluid van een spoor is uitgeschakeld.

Materiaal

 • Geluiden uit de 808 Bass-collectie klinken nu goed en worden op de juiste wijze afgespeeld.

Algemeen

 • Op het tabblad 'Segment' van de audio-editor wordt 'Tijdkwantisering' voor audiosegmenten weergegeven zoals verwacht nadat de selectie van een map met takes is opgeheven en de map opnieuw is geselecteerd.

 

GarageBand 10.4.1

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Verbeterd nieuw ontwerp op macOS Big Sur.
 • Verbeterde prestaties en efficiëntie op Mac-computers met Apple Silicon
 • Mogelijkheid om segmentkleuren in uw sporen aan te passen
 • 1800 Apple Loops toegevoegd in diverse genres, waaronder hiphop, chillrap, future bass, new disco, bass house en nog veel meer
 • Meer dan 190 instrumentpatches en 50 klassieke en moderne drumstellen toegevoegd

Stabiliteit en betrouwbaarheid

 • GarageBand bevriest niet meer wanneer u de bovenrand van het Smart Controls-scherm versleept.

Prestaties

 • Wanneer GarageBand op een tweede display wordt weergegeven, is de app nu meteen zichtbaar wanneer u de schermvullende weergave afsluit.

Toegankelijkheid

 • VoiceOver geeft nu hoorbare feedback bij het weergeven of verbergen van het masterspoor. 
 • VoiceOver geeft nu hoorbare feedback bij het weergeven of verbergen van automatisering. 
 • VoiceOver geeft nu hoorbare feedback bij het weergeven of verbergen van de bibliotheek. 
 • VoiceOver geeft nu hoorbare feedback bij het weergeven of verbergen van hulplijnen. 
 • VoiceOver geeft nu hoorbare feedback wanneer u rasteruitlijning in- of uitschakelt. 
 • VoiceOver geeft nu hoorbare feedback bij het zoomen. 

Apple Loops

 • Transpositie werkt nu betrouwbaar na het slepen van een audio-Apple Loop naar een leeg gedeelte van het sporengebied.
 • Het aanmaken van Apple Loops op basis van segmenten werkt nu ook in gevallen waarin het einde van het segment dicht bij het einde van het nummer ligt.

Flex Time

 • Als kwantiseren is ingeschakeld voor een audiosegment, wordt de instelling 'Sterkte' automatisch ingesteld op 100.

Smart Controls

 • Het kiezen van een ander tabblad in een Smart Control-display met twee tabbladen werkt nu betrouwbaar.

Plugins

 • Voor pas ingevoegde exemplaren van Space Designer wordt nu de juiste galmlengte weergegeven.
 • Als een plugin naar een nieuwe positie of een lege plek sleept, worden de aangepaste instellingen niet langer teruggezet naar de standaardinstellingen.

Importeren

 • GarageBand toont nu een waarschuwing wanneer een audiobestand zonder tempo-informatie wordt geïmporteerd.
 • GarageBand geeft nu een dialoogvenster weer wanneer een audiobestand met tempo-informatie wordt geïmporteerd in een leeg project.

Algemeen

 • GarageBand opent nu naar behoren .CAF-bestanden die zijn gemaakt met Dictafoon en die zijn gedeeld naar de Finder of naar Mail.
 • Als de modus 'Maak takes aan' actief is, geeft GarageBand niet langer een 'Circulaire structuur'-fout tijdens het opnemen van MIDI over een bestaande Take-map die onder een ander segment valt.
 • Het kwantiseringsmenu blijft nu zichtbaar nadat Flex Time is uitgeschakeld en weer is ingeschakeld.
 • De niveaumeters voor de masteruitvoer in de regelbalk blijven nu functioneren als de uitvoer wordt ingesteld op mono.
 • Als u een nummer bewaart dat een film bevat, geeft GarageBand niet langer een dialoogvenster weer waarin wordt gevraagd of het filmbestand moet worden vervangen.
 • Als u een audiobestand importeert dat dezelfde naam heeft als een bestaand bestand in een nummer, wordt het bestaande bestand niet meer overschreven.

GarageBand 10.3.5

• Deze update bevat stabiliteitsverbeteringen en oplossingen voor problemen.

GarageBand 10.3.4

GarageBand 10.3.3

Nieuwe functies/verbeteringen

 • Met de loopbrowser kunt u nu filteren op looptype.

Stabiliteit/betrouwbaarheid

 • GarageBand wordt niet meer onverwacht gestopt wanneer de introductieles voor gitaar voor de tweede keer wordt geopend in dezelfde sessie van 'Leren spelen'.

Bewerken

 • De toetsen op het keyboard in de pianorol zijn nu van het verwachte formaat.

Algemeen

 • Open systeemvensters in GarageBand veranderen nu onmiddellijk van lichte naar donkere modus en vice versa wanneer de modus wordt veranderd in de systeeminstellingen.
 • De invoerniveaumeter werkt nu in het configuratievenster van 'Leren spelen'.

GarageBand 10.3.2

Prestaties

 • GarageBand blijft niet meer hangen bij het openen van de geluiden­bibliotheek, het notitieblok, de loopbrowser of de mediabrowser wanneer de Smart Controls zijn geopend.

Geluiden­bibliotheek

 • Wanneer GarageBand wordt geopend op een Mac waarop de geluidenbibliotheek is verplaatst met Logic Pro of MainStage, en de externe schijf waarop de bibliotheek staat niet verbonden is, geeft GarageBand nu een dialoogvenster weer dat aangeeft dat de schijf moet zijn aangesloten om geluiden te kunnen ophalen.
 • U kunt nu de geluidenbibliotheek in GarageBand opnieuw installeren nadat de bibliotheek in Logic Pro of MainStage is verplaatst en vervolgens de externe schijf waarop de bibliotheek staat is losgekoppeld.
 • Impulse Response-bestanden voor Chinese en Japanse traditionele instrumenten worden nu correct gevonden wanneer een GarageBand voor iOS-project wordt geopend in macOS.

Leren spelen

 • Het venster 'Tuning Hint' (Stemminghint) wordt nu geopend in 'Leren spelen'-lessen met niet-standaard stemmingen.
 • Akkoorden worden nu in de juiste posities weergegeven in de akkoordentrainer.
 • De akkoordentrainer geeft weer visuele feedback wanneer correcte en incorrecte akkoorden worden afgespeeld.

Algemeen

 • GarageBand ondersteunt nu slepen en neerzetten vanuit Dictafoon.
 • Het infovenster 'Smart Controls' wordt nu correct weergegeven in nieuwe projecten.
 • Het lcd-scherm wordt nu direct bijgewerkt wanneer een toonsoortwijziging ongedaan wordt gemaakt of opnieuw wordt uitgevoerd.
 • Het GarageBand-venster blijft nu zichtbaar nadat de schermvullende weergave is gesloten.
 • Het is nu mogelijk om de markering van het einde van het nummer nauwkeuriger te positioneren.

GarageBand voor macOS 10.3.1

 • Lost een probleem op waarbij Audio Units van derden en de PlatinumVerb-plugin niet konden worden gebruikt.

GarageBand voor macOS 10.3

Nieuwe functies en verbeteringen

 • Twee nieuwe drummers die door roots en jazz beïnvloede brushstijlen spelen.
 • Meer dan 20 gratis downloadbare lessen van artiesten die u laten zien hoe u bepaalde hits speelt op piano en gitaar. De lessen worden gegeven door de artiesten die de hits beroemd hebben gemaakt.
 • 1000 nieuwe elektronische en urban loops in de genres reggaeton, future bass en chillrap.
 • 400 geluidseffecten met dieren, transportmiddelen en stemmen. Meer informatie over het downloaden van nieuwe geluiden.
 • Traditionele Chinese en Japanse instrumenten bespelen en opnemen met de Guzheng-, Koto- en Taiko-drums.
 • Klassieke geluiden aan uw nummer toevoegen met vijf vintage Mellotron-patches.
 • Bijgewerkte compatibiliteit met GarageBand voor iOS.

Stabiliteit en betrouwbaarheid

 • GarageBand wordt niet meer onverwacht gestopt bij het laden van bepaalde patches die zijn aangemaakt in Logic Pro.

Bewerken

 • MIDI-pangegevens kunnen nu worden bewerkt in GarageBand.
 • In het helplabel voor de selectietool worden nu zowel de totale lengte van de huidige selectie als de begin- en eindpositie weergegeven.
 • Automatisering kan nu stapsgewijs worden bewerkt in de Pianorol-editor door op Command-Option te drukken.

Toegankelijkheid 

 • VoiceOver laat nu weten welk spoor in het dialoogvenster 'Nieuw spoor' is geselecteerd.
 • VoiceOver leest nu de namen van de sporen voor tijdens het werken met segmenten in het sporengebied.

Plugins

 • De grootte van pluginvensters wordt niet meer onverwacht gewijzigd bij het overschakelen naar voorinstellingen met een ander aantal regelaars.

Flex

 • Bij het inschakelen van 'Volg tempo en toonhoogte' in de segmenteditor wordt nu ook Flex ingeschakeld in de sporeneditor als deze optie nog niet actief is.

Algemeen

 • GarageBand houdt niet langer onverwacht noten aan tijdens het gebruik van Muzikaal typen.
 • Het volume en de toon van de metronoom kunnen worden aangepast in de voorkeuren van GarageBand.
 • In het lcd-scherm van GarageBand worden tijden weer met milliseconden weergegeven.
 • Bypassinstellingen voor masterecho en mastergalm worden nu bewaard in GarageBand-projecten.
 • Als een wijziging van de toonsoort van een project ongedaan wordt gemaakt, wordt de oorspronkelijke toonsoort van Apple Loops nu correct hersteld.
 • Sporen voor software-instrumenten reageren nu correct op MIDI-invoer nadat spoorvergrendeling is uitgeschakeld.
 • Het is nu mogelijk om audio op te nemen tijdens het afspelen.
Publicatiedatum: