Een schijf wissen voor Mac

Gebruik Schijfhulpprogramma om een harde schijf, SSD, USB-stick of ander opslagapparaat te wissen (formatteren).


Als u een schijf of volume wist, worden alle bestanden permanent verwijderd. Controleer voordat u verdergaat of u een reservekopie hebt van alle bestanden die u wilt bewaren.

Een schijf wissen

Ga verder met het wissen. Volg de stappen voor het medium dat u wilt wissen: een opstartschijf of een andere schijf. Uw opstartschijf is de schijf (het volume) waarmee uw Mac wordt opgestart. Standaard is dit de schijf die is ingebouwd in uw Mac. Deze heeft de naam 'Macintosh HD'. Als u uw Mac verkoopt, weggeeft of inruilt, wordt het aanbevolen om uw opstartschijf te wissen.

Een opstartschijf wissen

 1. Start op met macOS Recovery.
 2. Selecteer 'Schijfhulpprogramma' in het venster 'macOS-hulpprogramma's' in macOS Recovery. Klik vervolgens op 'Ga door'.
  Het venster 'macOS-hulpprogramma's' in Recovery
 3. Controleer of in de navigatiekolom van Schijfhulpprogramma de naam van uw opstartschijf wordt weergegeven. Het volume voor uw opstartschijf is 'Macintosh HD', tenzij u het een andere naam hebt gegeven. Ziet u de naam niet?
 4. Zoek naar een gegevensvolume met dezelfde naam, zoals 'Macintosh HD - Gegevens'. Als u een dergelijk volume ziet, selecteert u het. Kies 'Wijzig' > 'Verwijder APFS-volume' in de menubalk, of klik op de knop 'Verwijder volume' (-) in de knoppenbalk van Schijfhulpprogramma.

  Wanneer u wordt gevraagd dit te bevestigen, klikt u op de knop 'Verwijder'. Klik niet op 'Verwijder volumegroep'. Doe hetzelfde om eventuele andere volumes op uw opstartschijf te verwijderen, behalve het volume met de naam 'Macintosh HD'.
 5. Nadat u alle 'Data'-volumes hebt verwijderd, selecteert u 'Macintosh HD' in de navigatiekolom.
 6. Klik op de knop of het tabblad 'Wis' en voer de volgende items in:
  • Naam: voer de naam in die u de schijf wilt geven nadat u deze hebt gewist, zoals 'Macintosh HD'.
  • Structuur: kies 'APFS' of 'Mac OS Uitgebreid (journaled)' om te formatteren als Mac-volume. In Schijfhulpprogramma wordt standaard de aanbevolen Mac-structuur weergegeven.
 7. Klik op 'Wis' om te beginnen met wissen. U wordt mogelijk gevraagd uw Apple ID in te voeren.
  'Macintosh HD' wissen in Schijfhulpprogramma
 8. Wanneer u klaar bent, stopt u Schijfhulpprogramma om terug te keren naar het venster 'macOS-hulpprogramma's'. 
 9. Als u wilt dat de Mac weer kan worden opgestart van deze schijf, kiest u Installeer macOS opnieuw in het venster 'Hulpprogramma's' en volgt u de aanwijzingen op het scherm om macOS opnieuw op het volume te installeren. Als u macOS niet opnieuw installeert, start de Mac mogelijk op met een knipperend vraagteken (?).

Een andere schijf wissen

De bovenstaande stappen werken ook wanneer u een opslagapparaat wist dat u niet als opstartschijf gebruikt. In dat geval hoeft u echter Schijfhulpprogramma niet te openen in macOS Recovery: in plaats daarvan opent u het vanuit de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Apps'. Ook hoeft u het gegevensvolume niet eerst te wissen: selecteer gewoon uw schijf in Schijfhulpprogramma en klik op 'Wis'.


De partitie-indeling (het schema) van een schijf wijzigen

In sommige gevallen moet u de partitie-indeling (het schema) wijzigen tijdens het wissen. Als u instructies volgt waarbij u een schema moet kiezen, verschillen de stappen in Schijfhulpprogramma van de bovengenoemde stappen.

 1. Nadat u Schijfhulpprogramma hebt geopend, kiest u 'Weergave' > 'Toon alle apparaten' in de menubalk.
 2. De navigatiekolom bevat nu niet alleen volumes, maar ook de schijven (apparaten) waarop deze volumes staan. In het volgende voorbeeld is 'APPLE SSD' de schijf, 'Container disk1' een container op die schijf en 'Macintosh HD' een volume in die container. (Alleen schijven geformatteerd als APFS hebben containers.)
  Een schijf wissen en een schema kiezen in Schijfhulpprogramma
 3. Selecteer de schijf die u wilt wissen, zoals 'Apple SSD'.
 4. Controleer de informatie aan de rechterzijde van het venster om te zien welke partitie-indeling in gebruik is:
  • 'GUID-partitie-indeling' is geschikt voor Mac-schijven.
  • 'Master Boot Record' is geschikt voor externe schijven die worden gebruikt met een pc of met Boot Camp.
 5. Als de partitie-indeling niet geschikt is voor het beoogde gebruik van de schijf, klikt u op de knop of het tabblad 'Wis'. Voer daarna de volgende items in:
  • Naam: voer de naam in die u de schijf wilt geven nadat u deze hebt gewist, zoals 'Apple SSD'.
  • Structuur: kies 'APFS' of 'Mac OS Uitgebreid (journaled)' om te formatteren als een Mac-schijf. In Schijfhulpprogramma wordt standaard een compatibele structuur weergegeven.
  • Indeling: kies de gewenste partitie-indeling.
 6. Klik op 'Wis' om te beginnen met wissen. Als u de opstartschijf wist, wordt u mogelijk gevraagd om uw Apple ID in te voeren.
 7. Stop Schijfhulpprogramma wanneer u klaar bent. 
 8. Als u wilt dat de Mac kan worden opgestart van deze schijf, kiest u Installeer macOS opnieuw in het venster 'Hulpprogramma's' en volgt u de aanwijzingen op het scherm om macOS opnieuw te installeren op de schijf.


Waarom zou u een schijf wissen?

U kunt op elk gewenst moment een schijf of volume wissen, bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

 • U wilt al het materiaal op uw Mac snel en permanent wissen en de Mac herstellen naar de fabrieksinstellingen, bijvoorbeeld wanneer u uw Mac verkoopt, weggeeft of inruilt.
 • U wijzigt de structuur van een schijf, bijvoorbeeld van een pc-structuur (FAT, ExFAT of NTFS) naar een Mac-structuur (APFS of Mac OS Uitgebreid).
 • U hebt een bericht ontvangen waarin staat dat uw schijf niet gelezen kan worden door deze computer.
 • U probeert een schijfprobleem op te lossen dat Schijfhulpprogramma niet kan repareren.
 • Het macOS-installatieprogramma ziet uw schijf niet of kan er niet op installeren. Het installatieprogramma meldt bijvoorbeeld dat uw schijf niet goed is geformatteerd, geen GUID-partitie-indeling gebruikt, al een nieuwere versie van het besturingssysteem bevat of niet kan worden gebruikt om uw computer op te starten.
 • Het macOS-installatieprogramma meldt dat u geen installatie op dit volume mag uitvoeren, omdat het deel uitmaakt van een Apple RAID.


Over APFS en Mac OS Uitgebreid

Schijfhulpprogramma in macOS High Sierra of hoger kan de meeste Mac-schijven en -volumes met de recentere APFS-structuur (Apple File System) of de oudere structuur Mac OS Uitgebreid wissen, en kiest zelf een geschikte structuur.

Nagaan wat de huidige structuur is

Als u wilt weten welke structuur momenteel wordt gebruikt, kunt u een van de volgende methoden gebruiken:

 • Selecteer het volume in de navigatiekolom van Schijfhulpprogramma en controleer de informatie rechts. Kies voor meer informatie 'Archief' > 'Toon info' in de menubalk van Schijfhulpprogramma.
 • Open Systeeminformatie en selecteer 'Opslag' in de navigatiekolom. De kolom 'Bestandssysteem' aan de rechterkant toont de structuur van elk volume.
 • Selecteer het volume in de Finder en kies vervolgens 'Archief' > 'Toon info' in de menubalk. Het venster 'Toon info' toont de structuur van dat volume.

Kiezen tussen APFS en Mac OS Uitgebreid

Als u de structuur wilt wijzigen, beantwoordt u deze vragen:

Formatteert u de schijf die op uw Mac is ingebouwd?
Als de ingebouwde schijf geformatteerd is als APFS, moet u deze niet wijzigen in Mac OS Uitgebreid.

Staat u op het punt om macOS High Sierra of hoger op de schijf te installeren?
Als u uw schijf wilt wissen voordat u High Sierra of hoger voor de eerste keer op die schijf installeert, kiest u 'Mac OS Uitgebreid (journaled)'. Tijdens de installatie bepaalt het macOS-installatieprogramma of het automatisch naar APFS moet converteren, zonder uw bestanden te wissen.

Bereidt u een reservekopieschijf van Time Machine of een opstartbaar installatiemedium voor?
Kies 'Mac OS Uitgebreid (journaled)' voor een schijf die u wilt gebruiken voor Time Machine of als opstartbaar installatiemedium.

Gebruikt u de schijf met een andere Mac?
Als de andere Mac niet op High Sierra of hoger draait, kiest u 'Mac OS Uitgebreid (journaled)'. Oudere versies van macOS activeren geen volumes die met APFS zijn geformatteerd.

Naam, structuur en indeling kiezen in Schijfhulpprogramma

Schijfhulpprogramma probeert het type opslag te detecteren en toont de gepaste structuur in het menu 'Structuur'. Als dit niet lukt, wordt er voor Mac OS Uitgebreid gekozen, dat werkt met alle versies van macOS.


Als uw schijf niet wordt weergegeven in Schijfhulpprogramma

Als u de navigatiekolom niet ziet in Schijfhulpprogramma, kiest u 'Weergave' > 'Toon navigatiekolom' in de menubalk.

Als de navigatiekolom wordt weergegeven in Schijfhulpprogramma, maar uw schijf niet wordt vermeld, koppelt u alle niet-essentiële apparaten los van uw Mac. Als het om een externe schijf gaat, laat u deze aangesloten. Zorg ervoor dat deze is ingeschakeld en rechtstreeks op uw Mac is aangesloten met een goede kabel. Herstart vervolgens de Mac en probeer het opnieuw. Als uw schijf nog steeds niet wordt weergegeven, moet de schijf of Mac mogelijk worden gerepareerd. Lees hoe u uw Mac voorbereidt op service.


Meer informatie

Publicatiedatum: