Als het Boot Camp-installatieprogramma niet wordt geopend nadat u Boot Camp-assistent hebt gebruikt

Als het Boot Camp-installatieprogramma niet automatisch wordt geopend nadat u de Mac voor het eerst hebt opgestart met Windows, voert u deze stappen uit.

Nadat u Windows op uw Mac hebt geïnstalleerd via Boot Camp-assistent, hoort de Mac op te starten met Windows en hoort automatisch het Boot Camp-installatieprogramma te worden geopend met het venster 'Welkom bij het installatieprogramma van Boot Camp'. Onder bepaalde omstandigheden wordt het installatieprogramma mogelijk niet automatisch geopend. Voer deze stappen uit om het handmatig te openen en de installatieprocedure voor de Windows-ondersteuningssoftware (besturingsbestanden) af te ronden.

Open het installatieprogramma vanuit de map 'BootCamp'

Omdat er nog geen Windows-besturingsbestanden zijn geïnstalleerd, kunt u het beste een muis en toetsenbord gebruiken die via USB (dus niet via Bluetooth) zijn aangesloten, totdat deze stappen zijn uitgevoerd.

  1. Open in de Bestandsverkenner de partitie 'OSXRESERVED' (meestal is dit de D-schijf).

    Als deze partitie 'OSXRESERVED' er niet is, volgt u de download- en installatie-instructies voor Windows-ondersteuningssoftware in plaats van de stappen in dit artikel.

  2. Open de map 'BootCamp' en open het programma 'Setup'. Open alleen het programma 'Setup' dat zich in deze map bevindt, en niet een dat zich op een andere locatie bevindt.*
  3. Klik op 'Ja' wanneer u wordt gevraagd of u wilt toestaan dat Boot Camp wijzigingen op uw apparaat aanbrengt.
  4. Klik op 'Herstellen' om de installatie te starten.
  5. Nadat de installatie is voltooid, klikt u op 'Voltooien' en vervolgens op 'Ja' wanneer u wordt gevraagd of u de Mac wilt herstarten. 


* U kunt het programma 'Setup' ook openen door op een commandoregel de opdracht 'D:\BootCamp\setup.exe' te typen.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: