Als de Windows-ondersteuningssoftware niet is geïnstalleerd nadat u Boot Camp-assistent hebt uitgevoerd

Lees hier wat u moet doen als het installatieprogramma voor de Windows-ondersteuningssoftware niet automatisch wordt gestart nadat u Boot Camp-assistent hebt uitgevoerd.

Nadat u Boot Camp-assistent hebt uitgevoerd, start uw Mac op in Windows en wordt een installatieprogramma voor de Windows-ondersteuningssoftware gestart. Deze software zorgt voor de besturingsbestanden die uw Mac nodig heeft om Windows uit te voeren.

In sommige gevallen wordt het installatieprogramma niet automatisch opgestart na het uitvoeren van Boot Camp-assistent. Als u deze symptomen ziet wanneer u Windows gebruikt, kan dit erop wijzen dat het installatieprogramma voor Windows-ondersteuningssoftware niet succesvol is geïnstalleerd:

  • Een foutbericht meldt dat Apple Software-update niet meer werkt.
  • Niet alle beeldschermresoluties voor uw beeldscherm zijn in Windows aanwezig of beschikbaar.
  • U kunt de helderheid van het ingebouwde beeldscherm niet aanpassen in Windows.
  • Uw Apple muis, trackpad of toetsenbord werkt niet in Windows. (Opmerking: Force Touch werkt niet in Windows.)
  • U hoort in Windows geen audio uit de ingebouwde luidsprekers van de Mac.
  • De ingebouwde microfoon of camera van de Mac wordt in Windows niet herkend.

Om deze problemen op te lossen, kunt u de Windows-ondersteuningssoftware handmatig installeren.

De Windows-ondersteuningssoftware handmatig installeren

Als u de bovengenoemde symptomen ervaart of als u weet dat het installatieprogramma voor Windows-ondersteuningssoftware niet succesvol is geïnstalleerd met Boot Camp-assistent, kunt u het installatieprogramma met deze stappen uitvoeren.

Omdat de Windows-besturingsbestanden nog niet zijn geïnstalleerd, is het makkelijker om te navigeren met een USB-muis.

  1. Ga naar de OSXRESERVED-partitie. Dit is meestal de schijf D:\.
  2. Open de map 'BootCamp' op de OSXRESERVED-partitie en voer het Setup-bestand uit. Zorg ervoor dat u het Setup-bestand vanuit de map 'BootCamp' uitvoert en niet vanaf een andere locatie.
  3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie van de Windows-ondersteuningssoftware voor Boot Camp te voltooien.

U kunt eventueel ook D:\BootCamp\setup.exe in de commandoregel typen om het installatieprogramma uit te voeren.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: