Een presentatie in Keynote ontwerpen

Lees hoe u een thema kiest, dia's toevoegt en de vormgeving en verhouding van een presentatie aanpast op een Mac, iPhone, iPad, iPod touch of online op iCloud.com.

Een Mac en iPad met Keynote open op dezelfde presentatie

Keynote voor iOS

Lees hoe u een thema kiest, inhoud toevoegt, de vormgeving van een dia wijzigt en meer.

Een thema kiezen en inhoud toevoegen

Als u een Keynote-presentatie wilt aanmaken, kiest u eerst een thema. Thema's bevatten vooraf ontworpen dialay-outs, die u als uitgangspunt voor uw presentatie kunt gebruiken.

 1. Tik in de presentatiebeheerder bovenaan op het scherm op Voeg toe.
 2. Tik op een presentatiethema.
 3. Als u een dia wilt toevoegen, tikt u onderin het scherm op Voeg dia toe en vervolgens op de gewenste dialay-out.
 4. Als u uw eigen tekst wilt toevoegen, tikt u dubbel op de plaatsaanduidingstekst. 
 5. Als u een plaatsaanduidingsafbeelding wilt vervangen, tikt u op Vervang media  op de plaatsaanduidingsafbeelding en kiest u een eigen afbeelding.

De vormgeving van een dia wijzigen

Als u snel de vormgeving van een dia wilt wijzigen, kunt u er een andere basisdia op toepassen. Wanneer u de basisdia van een dia wijzigt, wordt de bestaande inhoud van de dia in de nieuwe lay-out weergegeven.

 1. Selecteer een of meer dia's.
 2. Tik op Opmaak en vervolgens op Basisdia.
 3. Veeg om alle basisdia's te bekijken en tik vervolgens op de gewenste basisdia om deze toe te passen. 

Het diaformaat wijzigen

U kunt het diaformaat aanpassen aan schermen met andere verhoudingen. Als u een nieuwe verhouding kiest, kan het zijn dat de bestaande inhoud wordt verplaatst.

 1. Tik op Meer  > Documentontwerp.
 2. Tik op 'Diaformaat' en vervolgens op een nieuw formaat.
 3. Kiest u 'Aangepast', dan moet u de dia-afmetingen invoeren en vervolgens op 'Gereed' tikken. Tik op Vorige dia  of Volgende dia  om een voorbeeld van de dia's in het nieuwe formaat weer te geven.
 4. Tik op 'Gereed'.

De vormgeving van de hele presentatie wijzigen

U kunt altijd een nieuw thema kiezen als u snel de vormgeving van de hele presentatie wilt wijzigen. De bestaande inhoud wordt aan de dia's van het nieuwe thema toegevoegd. Eventuele aanpassingen, zoals een gewijzigde tekstkleur, worden in het nieuwe thema weergegeven.

 1. Tik op Meer  > Documentontwerp.
 2. Tik op een thema of veeg naar links om meer thema's te bekijken.
 3. Tik op 'Gereed'.

Basisdia's wijzigen

Als u snel wijzigingen in meerdere dia's van uw presentatie tegelijk wilt aanbrengen, kunt u de basisdia wijzigen. U kunt de lay-out van een basisdia aanpassen en tekst, afbeeldingen of objecten eraan toevoegen. Wijzigingen in een basisdia worden doorgevoerd in alle dia's van de presentatie die dezelfde basisdia gebruiken.

 1. Tik op de achtergrond van een dia en tik vervolgens op 'Wijzig basisdia' in het menu dat wordt weergegeven. 
 2. Tik in de navigatiekolom op de basisdia die u wilt wijzigen.
 3. Kies wat u wilt doen. U kunt de inhoud herschikken en tekst, afbeeldingen of objecten aan de dia toevoegen.
 4. Als u klaar bent met het wijzigen van een basisdia, tikt u rechtsboven op 'Gereed'.


Keynote voor Mac

Lees hoe u een thema kiest, inhoud toevoegt, de vormgeving van een dia wijzigt en meer.

Een thema kiezen en inhoud toevoegen

 1. Kies 'Archief' > 'Nieuw' in Keynote en klik dubbel op het thema in de themakiezer dat u wilt gebruiken. Als de themakiezer niet wordt geopend, houdt u de Option-toets ingedrukt, kiest u 'Archief' > 'Nieuw uit themakiezer' en klikt u dubbel op het thema dat u wilt gebruiken.
 2. Als u een dia wilt toevoegen, klikt u op Voeg toe in de werkbalk en vervolgens op de gewenste dialay-out.
 3. Als u uw eigen tekst wilt toevoegen, klikt u dubbel op de plaatsaanduidingstekst. 
 4. Als u een plaatsaanduidingsafbeelding wilt vervangen, klikt u op Vervang media op de plaatsaanduidingsafbeelding en kiest u een afbeelding.

De vormgeving van een dia wijzigen

Als u snel de vormgeving van een dia wilt wijzigen, kunt u er een andere basisdia op toepassen. Wanneer u de basisdia van een dia wijzigt, wordt de bestaande inhoud van de dia in de nieuwe lay-out weergegeven.

 1. Klik op het menu Weergave, selecteer Navigatiepaneel en selecteer in het navigatiepaneel de dia's die u wilt wijzigen.
 2. Klik op Opmaak , vervolgens op Wijzig basisdia en klik daarna op een basisdia om deze op de geselecteerde dia's toe te passen.

Het diaformaat wijzigen

U kunt het diaformaat aanpassen aan schermen of projectoren met andere verhoudingen. Als u een nieuwe verhouding kiest, kan het zijn dat de bestaande inhoud wordt verplaatst.

 1. Klik op Document  en vervolgens op de knop Document.
 2. Kies een diaformaat uit het venstermenu 'Diaformaat'.
 3. Als u 'Aangepast diaformaat' kiest, moet u de dia-afmetingen invoeren en vervolgens op 'OK' klikken.

De vormgeving van de hele presentatie wijzigen

U kunt altijd een nieuw thema kiezen als u de vormgeving van de hele presentatie wilt wijzigen. De bestaande inhoud wordt aan de dia's van het nieuwe thema toegevoegd.

 1. Klik op Document  en vervolgens op de knop Document.
 2. Klik op 'Wijzig thema'.
 3. Klik dubbel op een nieuw thema. 
 4. Selecteer 'Bewaar gewijzigde stijl' om ervoor te zorgen dat alle aanpassingen die u hebt aangebracht, zoals tekstkleur, worden weergegeven in het nieuwe thema. 
 5. U kunt de wijziging van een thema altijd ongedaan maken als het vorige thema u toch beter beviel.

Basisdia's wijzigen

Als u snel wijzigingen in meerdere dia's van uw presentatie tegelijk wilt aanbrengen, kunt u de basisdia wijzigen. U kunt de lay-out van een basisdia aanpassen en tekst, afbeeldingen of objecten eraan toevoegen. Wijzigingen in een basisdia worden doorgevoerd in alle dia's van de presentatie die dezelfde basisdia gebruiken.

 1. Kies 'Weergave' > 'Wijzig basisdia's' in de menubalk. 
 2. Selecteer in de navigatiekolom een basisdia die u wilt wijzigen. 
 3. Kies wat u wilt doen. U kunt de inhoud herschikken en tekst, afbeeldingen of objecten aan de dia toevoegen.
 4. Als u klaar bent met het wijzigen van een basisdia, klikt u rechtsonder op 'Gereed'.


Keynote voor iCloud

U kunt een thema kiezen wanneer u online een nieuwe Keynote-presentatie aanmaakt op iCloud.com.

 1. Klik in de presentatiebeheerder op Maak een nieuwe Keynote-presentatie.
 2. Klik dubbel op een thema. De presentatie wordt geopend in een nieuw tabblad of venster in uw browser.
 3. Om dia's toe te voegen, klikt u op Kies een dia die u wilt toevoegen aan deze presentatie in de dianavigator en klik dan op een dialay-out.
 4. Als u uw eigen tekst aan een dia wilt toevoegen, klikt u dubbel op de plaatsaanduidingstekst. 
 5. Als u uw eigen afbeelding aan een dia wilt toevoegen, sleept u een afbeelding vanaf de computer naar de plaatsaanduidingsafbeelding.

Als u de vormgeving van dia's, het diaformaat of het thema wilt wijzigen nadat u de presentatie in Keynote voor iCloud hebt aangemaakt, opent u de presentatie in Keynote voor Mac of iOS.

Publicatiedatum: