Een presentatie in Keynote ontwerpen

Lees hoe u een thema kiest, dia's toevoegt en de vormgeving en verhouding van een presentatie aanpast op een iPhone, iPad, iPod touch, Mac of online op iCloud.com.

MacBook Pro en iPad Pro waarop het zelfde Keynote-document is geopend

Keynote gebruiken op een iPhone of iPad

Lees hoe u een thema kiest, inhoud toevoegt, de vormgeving van een dia wijzigt en meer.

Een thema kiezen en inhoud toevoegen

Als u een Keynote-presentatie wilt aanmaken, kiest u eerst een thema. Thema's bevatten vooraf ontworpen dialay-outs, die u als uitgangspunt voor uw presentatie kunt gebruiken.

 1. Tik in de presentatiebeheerder op de knop 'Nieuwe presentatie'  bovenaan het scherm. Als u momenteel een presentatie bewerkt, tikt u op  (op een iPhone) of op 'Presentaties' (op een iPad) om de presentatiebeheerder te openen.
 2. Tik op een thema.
 3. Als u een dia wilt toevoegen, tikt u onderaan het scherm op de knop 'Voeg dia toe'  en vervolgens op de gewenste dialay-out.
 4. Als u uw eigen tekst wilt toevoegen, tikt u dubbel op de plaatsaanduidingstekst. 
 5. Als u een plaatsaanduidingsafbeelding wilt vervangen, tikt u op de knop 'Vervang media'  op de plaatsaanduidingsafbeelding en kiest u een eigen afbeelding.

Het diaformaat wijzigen

U kunt het diaformaat aanpassen aan schermen met andere verhoudingen. Als u een nieuwe verhouding kiest, kan het zijn dat de bestaande inhoud wordt verplaatst.

 1. Tik op de knop 'Meer'  > 'Documentontwerp'.
 2. Tik op 'Diaformaat' en vervolgens op een nieuw formaat.
 3. Kiest u 'Aangepast', dan moet u de dia-afmetingen invoeren en vervolgens op 'Gereed' tikken. Tik op de knop 'Vorige dia'  of 'Volgende dia'  om voorbeelden van de dia's in het nieuwe formaat te bekijken.
 4. Tik op 'Gereed'.

De vormgeving van een dia wijzigen

Als u snel de vormgeving van een dia wilt wijzigen, kunt u er een andere basisdia op toepassen. Wanneer u de basisdia van een dia wijzigt, wordt de bestaande inhoud van de dia in de nieuwe lay-out weergegeven.

 1. Selecteer een of meer dia's.
 2. Tik op de knop 'Opmaak'  en vervolgens op 'Basisdia'.
 3. Veeg om alle basisdia's te bekijken en tik vervolgens op de gewenste basisdia om deze toe te passen. 

U kunt ook de achtergrond van een dia wijzigen.

De vormgeving van de hele presentatie wijzigen

U kunt altijd een nieuw thema kiezen als u snel de vormgeving van de hele presentatie wilt wijzigen. De bestaande inhoud wordt aan de dia's van het nieuwe thema toegevoegd. Eventuele aanpassingen, zoals een gewijzigde tekstkleur, worden in het nieuwe thema weergegeven.

 1. Tik op de knop 'Meer'  > 'Documentontwerp'.
 2. Tik op een thema of veeg naar links om meer thema's te bekijken.
 3. Tik op 'Gereed'.

Basisdia's wijzigen

Als u snel wijzigingen in meerdere dia's van uw presentatie tegelijk wilt aanbrengen, kunt u de basisdia wijzigen. U kunt de lay-out van een basisdia aanpassen en tekst, afbeeldingen of objecten eraan toevoegen. Wijzigingen in een basisdia worden doorgevoerd in alle dia's van de presentatie die dezelfde basisdia gebruiken.

 1. Tik op de achtergrond van een dia en tik vervolgens op 'Wijzig basisdia' in het menu dat wordt weergegeven. 
 2. Tik in de navigatiekolom op de basisdia die u wilt wijzigen.
 3. Kies wat u wilt doen. U kunt de inhoud herschikken en tekst, afbeeldingen of objecten aan de dia toevoegen.
 4. Als u klaar bent met het wijzigen van een basisdia, tikt u rechtsboven op 'Gereed'.


Keynote voor Mac

Lees hoe u een thema kiest, inhoud toevoegt, de vormgeving van een dia wijzigt en meer.

Een thema kiezen en inhoud toevoegen

 1. Kies 'Archief' > 'Nieuw' in Keynote en klik dubbel op het thema in de themakiezer dat u wilt gebruiken. Als de themakiezer niet wordt geopend, houdt u de Option-toets ingedrukt, kiest u 'Archief' > 'Nieuw uit themakiezer' en klikt u dubbel op het thema dat u wilt gebruiken.
 2. Als u een dia wilt toevoegen, klikt u op de knop 'Voeg dia toe'  in de knoppenbalk en vervolgens op de gewenste dialay-out.
 3. Als u uw eigen tekst wilt toevoegen, klikt u dubbel op de plaatsaanduidingstekst. 
 4. Als u een plaatsaanduidingsafbeelding wilt vervangen, klikt u op de knop 'Vervang media'  op de plaatsaanduidingsafbeelding en kiest u een afbeelding.

Het diaformaat wijzigen

U kunt het diaformaat aanpassen aan schermen of projectoren met andere verhoudingen. Als u een nieuwe verhouding kiest, kan het zijn dat de bestaande inhoud wordt verplaatst.

 1. Klik op de knop 'Document'  en vervolgens op het tabblad 'Document'.
 2. Kies een diaformaat uit het venstermenu 'Diaformaat'.
 3. Als u 'Aangepast diaformaat' kiest, moet u de dia-afmetingen invoeren en vervolgens op 'OK' klikken.

De vormgeving van een dia wijzigen

Als u snel de vormgeving van een dia wilt wijzigen, kunt u er een andere basisdia op toepassen. Wanneer u de basisdia van een dia wijzigt, wordt de bestaande inhoud van de dia in de nieuwe lay-out weergegeven.

 1. Klik op de weergaveknop, selecteer 'Navigatiepaneel' en selecteer in het navigatiepaneel de dia's die u wilt wijzigen.
 2. Klik op de knop 'Opmaak' , vervolgens op 'Kies basisdia' en daarna op een basisdia om deze op de geselecteerde dia's toe te passen.

U kunt ook de achtergrond van een dia wijzigen.

De vormgeving van de hele presentatie wijzigen

U kunt altijd een nieuw thema kiezen als u de vormgeving van de hele presentatie wilt wijzigen. De bestaande inhoud wordt aan de dia's van het nieuwe thema toegevoegd.

 1. Klik op de knop 'Document'  en vervolgens op het tabblad 'Document'.
 2. Klik op 'Wijzig thema'.
 3. Klik dubbel op een nieuw thema. 
 4. Selecteer 'Bewaar gewijzigde stijl' om ervoor te zorgen dat alle aanpassingen die u hebt aangebracht, zoals tekstkleur, worden weergegeven in het nieuwe thema. 
 5. U kunt de wijziging van een thema altijd ongedaan maken als het vorige thema u toch beter beviel.

Basisdia's wijzigen

Als u snel wijzigingen in meerdere dia's van uw presentatie tegelijk wilt aanbrengen, kunt u de basisdia wijzigen. U kunt de lay-out van een basisdia aanpassen en tekst, afbeeldingen of objecten eraan toevoegen. Wijzigingen in een basisdia worden doorgevoerd in alle dia's van de presentatie die dezelfde basisdia gebruiken.

 1. Kies 'Weergave' > 'Wijzig basisdia's' in de menubalk. 
 2. Selecteer in de navigatiekolom een basisdia die u wilt wijzigen. 
 3. Kies wat u wilt doen. U kunt de inhoud herschikken en tekst, afbeeldingen of objecten aan de dia toevoegen.
 4. Als u klaar bent met het wijzigen van een basisdia, klikt u rechtsonder op 'Gereed'.


Keynote voor iCloud

U kunt een thema kiezen wanneer u online een nieuwe Keynote-presentatie aanmaakt op iCloud.com.

 1. Klik in de presentatiebeheerder op de knop 'Nieuwe presentatie' .
 2. Klik dubbel op een thema. De presentatie wordt geopend in een nieuw tabblad of venster in uw browser.
 3. Als u een dia wilt toevoegen, klikt u op de knop 'Voeg toe'  in de dianavigatiekolom en vervolgens op de gewenste dialay-out.
 4. Als u uw eigen tekst aan een dia wilt toevoegen, klikt u dubbel op de plaatsaanduidingstekst. 
 5. Als u uw eigen afbeelding aan een dia wilt toevoegen, sleept u een afbeelding vanaf de computer naar de plaatsaanduidingsafbeelding.

Als u de vormgeving van dia's, het diaformaat of het thema wilt wijzigen nadat u de presentatie in Keynote voor iCloud hebt aangemaakt, opent u de presentatie in Keynote op uw iPhone, iPad of Mac. U kunt ook de achtergrond van een dia wijzigen.

Publicatiedatum: