Veranderingen geïntroduceerd in macOS Server 5.7.1

Aangezien gehoste voorzieningen wijdverbreid zijn geworden (en de noodzaak om software up-to-date te houden daarom groter is dan ooit), voert Apple een aantal wijzigingen door in macOS Server. 

Informatie over huidige en toekomstige ondersteuning

Apple blijft macOS Server, waarvan Open Directory, Profielbeheer en Xsan-beheer deel uitmaken, verder ontwikkelen en ondersteunen. De populairste serverfuncties (Cachingserver, Bestandsdeling-server en Time Machine-server) zijn gebundeld bij elke installatie van macOS High Sierra en hoger, zodat nog meer klanten zonder aanvullende kosten toegang hebben tot deze essentiële voorzieningen.

Vanaf macOS Server 5.7.1 is Apple gestopt met het bundelen van open-sourcevoorzieningen zoals Agendaserver, Contactenserver, E-mailserver, DNS, DHCP, VPN-server en Websites bij macOS Server. Klanten kunnen deze voorzieningen in het vervolg rechtstreeks van de open-sourceleveranciers afnemen. Op deze manier kunnen macOS Server-klanten de veiligste en meest actuele voorzieningen installeren zodra deze beschikbaar zijn. 

Apple heeft documentatie gepubliceerd om u te helpen met deze overstap.

Voorzieningen die deel uitmaken van macOS Server 5.7.1 en hoger

De volgende voorzieningen maken deel uit van macOS Server 5.7.1 en hoger en worden volledig ondersteund:

  • Profielbeheer
  • Open Directory
  • Xsan

Voorzieningen gemigreerd van macOS Server naar macOS High Sierra en hoger

De volgende voorzieningen zijn nu beschikbaar in macOS High Sierra en hoger, en zijn beschikbaar via 'Systeemvoorkeuren' > 'Delen':

  • Bestandsserver
  • Cachingserver
  • Time Machine-server

Status van voorzieningen

In deze tabel wordt de status van alle macOS Server-voorzieningen weergegeven, inclusief beschikbare alternatieven.

Service Status Alternatieven
FTP Verwijderd in Server 5.4 SFTP/SSH
Server Docs Verwijderd in Server 5.4

iCloud-documenten, Apache/WebDAV
DHCP Tools met gebruikersinterface verwijderd in Server 5.7.1 bootpd (ingebouwd in macOS)
DNS Verwijderd in Server 5.7.1 BIND, Unbound, KnotDNS
VPN Verwijderd in Server 5.7.1 OpenVPN, SoftEther VPNWireGuard
Firewall Tools met gebruikersinterface verwijderd in Server 5.7.1 pf firewall (ingebouwd in macOS)
E-mailserver Verwijderd in Server 5.7.1

dovecot/Postfix

Courier, KerioConnect

Agenda Verwijderd in Server 5.7.1 CalendarServer, DavMail, Radicale, Kerio Connect
Wiki Verwijderd in Server 5.7.1 MediaWiki, PmWiki, XWiki, Confluence, WordPress WMX files
Websites Tools met gebruikersinterface verwijderd in Server 5.7.1 Apache HTTP Server (built into macOS), Nginx, Lighttpd
Contacten Verwijderd in Server 5.7.1 CalendarServer, DavMail, Citadel, Kerio Connect
NetBoot/NetInstall Tools met gebruikersinterface verwijderd in Server 5.7.1 BOOTP, TFTP, HTTP, NFS (alle ingebouwd in macOS), NetSUS, BSDPy
Berichten Verwijderd in Server 5.7.1 ejabberd, Openfire, Prosody
Radius Verwijderd in Server 5.7.1 FreeRadius
AirPort-beheer Verwijderd in Server 5.7.1 AirPort-configuratieprogramma

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: