Gebruik bewegingen om op de iPhone X of hoger te navigeren

Gebruik bewegingen op een iPhone X en hoger om snel te navigeren, multitasking te gebruiken, instellingen aan te passen en toegang te hebben tot alle dingen die u het meest gebruikt.

Basisbeginselen

Gebruik de zijknop om de iPhone X in te schakelen, de iPhone X in de sluimerstand te zetten, Siri en Apple Pay te gebruiken, en meer.

 

schematische weergave van het volume en de zijknoppen op de iPhone X

In- of uitschakelen

Als u het apparaat wilt inschakelen, houdt u de zijknop ingedrukt tot het Apple logo verschijnt.

Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de zijknop en een van de volumeknoppen ingedrukt tot de schuifknop verschijnt en versleept u deze.

Sluimerstand in- en uitschakelen

Til de iPhone X op of tik erop om deze uit de sluimerstand te halen.

Druk op de zijknop om de iPhone X in de sluimerstand te zetten.

Gebruik Siri

Zeg 'Hé, Siri'. Of houd de zijknop ingedrukt.

Apps installeren

Nadat u een app in de App Store hebt geselecteerd, drukt u tweemaal op de zijknop om de app te installeren.

Apple Pay gebruiken

Als u Face ID wilt gebruiken om aankopen met Apple Pay te machtigen, drukt u tweemaal op de zijknop en kijkt u naar de iPhone X.

Alles doen met intuïtieve bewegingen

De thuisknop is vervangen door een nieuwe maar toch vertrouwde manier om te navigeren, zodat niets uw ervaring in de weg staat en u vloeiende bewegingen kunt maken. Til eerst de iPhone op en kijk ernaar om deze te ontgrendelen met Face ID. Als de iPhone op een tafel of een ander effen oppervlak ligt, kunt u de iPhone ook optillen of erop tikken om deze te activeren.

Ontgrendelen en naar het beginscherm gaan

Kijk naar de iPhone X om het apparaat te ontgrendelen en veeg vervolgens omhoog vanaf de onderkant van het toegangsscherm. Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm om op elk moment naar het beginscherm te gaan.

animatie die het ontgrendelen van de iPhone X toont

Multitasking

scherm dat multitasking op de iPhone X toont

Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm en pauzeer. Als u momenteel een app gebruikt, veegt u naar rechts langs de onderkant van het scherm om naar een andere app te gaan.

Bedieningspaneel openen

Veeg omlaag vanaf de rechterbovenhoek van het scherm om instellingen en apps in het bedieningspaneel snel aan te passen.

animatie die het openen van het bedieningspaneel op de iPhone X toont

 

Meldingen zien

scherm dat meldingen op de iPhone X toont

Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm om meldingen te zien (bijvoorbeeld oproepen, herinneringen en berichten).

Naar boven gaan

scherm dat bereikbaarheid op de iPhone X toont

Veeg omlaag op de onderkant van het scherm om bij items boven in het scherm te komen. Of veeg snel omhoog en omlaag vanaf de onderkant van het scherm.*

  

* Bereikbaarheid is standaard uitgeschakeld. Ga naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid', scrol omlaag en tik op 'Bereikbaarheid' om deze functie in te schakelen.

Publicatiedatum: