Schakelen tussen Windows en macOS in macOS High Sierra

Als u Boot Camp met macOS High Sierra gebruikt, houdt u de Option-toets ingedrukt terwijl u de Mac herstart om een besturingssysteem te kiezen.

macOS High Sierra voert de upgrade van SSD-schijven (Solid State Drives) naar Apple File System (APFS) uit. Dit systeem vereist momenteel Opstartbeheer om te schakelen tussen Windows en macOS. Als u in het Windows-menu 'Boot Camp' de optie 'Herstart in OS X' kiest, verschijnt dit bericht: 'Het OS X-opstartvolume is niet gevonden'.

Volg deze stappen om in macOS of Windows te herstarten:

  1. Herstart de Mac en houd onmiddellijk de Option-toets ingedrukt.
  2. Laat de Option-toets los wanneer u het venster 'Opstartbeheer' ziet.
  3. Selecteer de macOS- of Windows-opstartschijf en klik op de pijl of druk op Return. 
    Opstartbeheer

Herhaal deze stappen telkens als u wilt schakelen tussen besturingssystemen.

Als u een schermlezer gebruikt

Neem contact op met Apple Support als u VoiceOver of een andere schermlezer gebruikt en extra hulp nodig hebt bij het schakelen tussen Windows en macOS High Sierra.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: