Als Face ID niet werkt op een iPhone of iPad Pro

Lees wat u moet doen als u hulp nodig hebt bij het gebruik van Face ID om een iPhone of iPad te ontgrendelen, aankopen te bevestigen, bij apps in te loggen of als u gevraagd wordt de toegangscode in te voeren.

Controleer of uw iPhone- of iPad-model Face ID ondersteunt. Voer vervolgens deze stappen uit. Kijk na elke stap of u nog hulp nodig hebt.

Controleer op updates

Zorg ervoor dat uw iPhone of iPad is bijgewerkt naar de nieuwste versie van iOS.

 

Controleer de instellingen van Face ID

Ga naar 'Instellingen' > 'Face ID en toegangscode' om de instellingen van Face ID te controleren. Zorg ervoor dat Face ID is geconfigureerd en dat de voorzieningen waarmee u Face ID wilt gebruiken, zijn ingeschakeld.
Face ID-instellingen

Controleer of de TrueDepth-camera niet wordt bedekt

Zorg ervoor dat de TrueDepth-camera van de iPhone of iPad niet wordt bedekt door een hoesje of een beschermfolie. Controleer ook of de TrueDepth-camera niet vuil is.

Als u een iPad in de liggende richting gebruikt, moet u oppassen dat uw vinger of handpalm de TrueDepth-camera niet bedekt. Als dit wel het geval is, wordt bovenaan het scherm mogelijk een waarschuwing weergegeven met de tekst 'Camera is bedekt' met een pijl die naar de TrueDepth-camera wijst.

TrueDepth-camera

Zorg ervoor dat uw gezicht niet wordt bedekt

Zorg ervoor dat de TrueDepth-camera uw ogen, neus en mond volledig kan zien. Face ID werkt niet als uw mond en neus bedekt zijn, bijvoorbeeld met een gezichtsmasker. Als u een gezichtsmasker draagt, wordt u meteen nadat u omhoog veegt automatisch gevraagd om uw toegangscode in te voeren.

Face ID werkt met allerlei soorten zonnebrillen. Als u echter een zonnebril draagt die bepaalde soorten licht blokkeert, blokkeert deze mogelijk ook het infraroodlicht dat de TrueDepth-camera gebruikt. Probeer Face ID zonder zonnebril te gebruiken.

 

Zorg ervoor dat u in de TrueDepth-camera kijkt

Face ID werkt alleen op de iPhone als deze in de staande richting wordt vastgehouden en u in de TrueDepth-camera kijkt. Als u Face ID op de iPad gebruikt, maakt het niet uit of u de iPad in de staande of liggende richting houdt.

De TrueDepth-camera heeft een gezichtsveld dat vergelijkbaar is met wanneer u een selfie maakt of een FaceTime-gesprek voert. Zorg dat de iPhone of iPad zich binnen een armlengte van uw gezicht bevindt (25-50 cm). Het maakt hierbij niet uit of de iPhone of iPad ergens op ligt of dat u deze normaal vasthoudt.

 

Herstart het apparaat

Herstart de iPhone of iPad en voer uw toegangscode in. Probeer vervolgens opnieuw om Face ID te gebruiken.

 

Een ander uiterlijk toevoegen

Voor de meeste gebruikers geldt dat Face ID blijft leren naarmate ze veranderen. Als uw uiterlijk sterk wisselt, kunt u een alternatief uiterlijk configureren, zodat Face ID u toch herkent. U kunt geen nieuw uiterlijk aanmaken als u een gezichtsmasker draagt.

Een ander uiterlijk configureren:

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Face ID en toegangscode'. Voer uw toegangscode in als daarom wordt gevraagd.
 2. Tik op 'Configureer een ander uiterlijk'.
 3. Kijk recht in uw iPhone of iPad en plaats uw gezicht binnen het kader.
 4. Beweeg uw hoofd rustig om de cirkel vol te maken. Als u uw hoofd niet kunt bewegen, tikt u op 'Toegankelijkheidsopties'.
 5. Tik op 'Ga door' wanneer u klaar bent met de eerste Face ID-scan.
 6. Beweeg uw hoofd rustig om de cirkel opnieuw vol te maken.
 7. Tik op 'Gereed' wanneer de configuratie van Face ID is voltooid.


Stel Face ID opnieuw in

Als u nog steeds hulp nodig hebt, stelt u Face ID opnieuw in en configureert u het opnieuw. Ga naar 'Instellingen' > 'Face ID en toegangscode' en tik op 'Stel Face ID opnieuw in'. Tik vervolgens op 'Configureer Face ID' om het opnieuw in te stellen.

Als u uw gezicht niet kunt aanmelden, brengt u het apparaat naar een Apple Store of een erkende Apple serviceprovider of neemt u contact op met Apple Support.

 

Als u uw toegangscode moet invoeren

In de volgende gevallen wordt u mogelijk gevraagd uw toegangscode of Apple ID in te voeren in plaats van Face ID te gebruiken:

 • U draagt een gezichtsmasker.
 • Het apparaat is zojuist ingeschakeld of herstart.
 • Het apparaat is al meer dan 48 uur niet ontgrendeld.
 • De toegangscode is ten minste zes en een halve dag niet gebruikt om het apparaat te ontgrendelen en het apparaat is in de afgelopen vier uur niet ontgrendeld met Face ID.
 • Het apparaat is op afstand vergrendeld.
 • Na vijf onsuccesvolle pogingen om een gezicht te herkennen.
 • Na het starten van 'Zet uit' of 'SOS-noodmelding' door gelijktijdig indrukken van een van beide volumeknoppen en de zijknop gedurende twee seconden.

Publicatiedatum: