'SOS-noodmelding' gebruiken op uw iPhone

Met 'SOS-noodmelding' in iOS 11 en hoger kunt u snel en eenvoudig om hulp vragen en uw SOS-contactpersonen waarschuwen. 

Het scherm 'SOS-noodmelding' op een iPhone X

Zo werkt het

Als u belt via SOS, belt uw iPhone automatisch het lokale noodnummer. In sommige landen en regio's moet u mogelijk de gewenste hulpdienst kiezen. Zo kunt u in China, vasteland bijvoorbeeld kiezen tussen de politie, de brandweer of de ambulancedienst. 

U kunt ook contactpersonen voor noodgevallen toevoegen. Als een noodoproep is beëindigd, waarschuwt uw iPhone uw SOS-contactpersonen met een sms-bericht, tenzij u besluit te annuleren. Uw iPhone stuurt hun uw huidige locatie en gedurende enige tijd na inschakeling van de SOS-modus worden uw SOS-contactpersonen geïnformeerd wanneer uw locatie verandert. 

Hulpdiensten bellen

Zo belt u hulpdiensten op een iPhone 8 of hoger:

Het aftelscherm van SOS-noodmelding op een iPhone X

 1. Houd de zijknop en één van de volumeknoppen ingedrukt totdat de SOS-noodmelding-schuifknop wordt weergegeven. 
 2. Versleep de SOS-noodmelding-schuifknop om de hulpdiensten te bellen. Als u de zijknop en de volumeknop langer ingedrukt houdt in plaats van de schuifknop te verslepen, begint uw iPhone met aftellen en speelt een waarschuwingsgeluid af. Als u de knoppen ingedrukt houdt tot het aftellen is voltooid, belt uw iPhone automatisch de hulpdiensten.

Zo belt u hulpdiensten op een iPhone 7 of lager: 

 1. Druk vijf keer snel achterelkaar op de zijknop (of sluimerknop). De SOS-noodmelding-schuifbalk wordt weergegeven. (In India hoeft u de knop slechts drie keer in te drukken waarna uw iPhone automatisch de hulpdiensten belt.) 
 2. Versleep de SOS-noodmelding-schuifknop om de hulpdiensten te bellen.

Als de oproep is beëindigd, stuurt uw iPhone uw SOS-contactpersonen een sms-bericht met uw huidige locatie, tenzij u besluit te annuleren. Als Locatievoorzieningen is uitgeschakeld, wordt dit tijdelijk ingeschakeld. Als uw locatie verandert, ontvangen uw contacten een update en krijgt u ongeveer 10 minuten later een melding.

Als u de SOS-noodmelding-snelkoppeling gebruikt, moet u uw toegangscode invoeren om Touch ID opnieuw in te schakelen, zelfs als u geen oproep naar de hulpdiensten hebt gemaakt. 

 

Stoppen met het delen van uw locatie

Als uw locatie wordt gedeeld, krijgt u gedurende 24 uur elke 4 uur een herinnering om te stoppen. Tik op de statusbalk en selecteer 'Stop delen van SOS-locatie' om de updates te stoppen. 

Een oproep beëindigen

Als het aftellen per ongeluk wordt gestart, kunt het annuleren. Op een iPhone 8 of hoger: laat de zijknop en volumeknop los. Op een iPhone 7 of lager: druk op de stopknop, tik daarna op 'Stop met bellen'. 

Als u per ongeluk een noodoproep hebt gestart, kunt u het gesprek beëindigen. Druk op de rode stopknop en bevestig vervolgens dat u wilt stoppen met bellen.

 

Het scherm 'Medische ID' op een iPhone X

Contacten toevoegen of verwijderen

U kunt contactpersonen voor noodgevallen toevoegen vanuit de Gezondheid-app op een iPhone:

 1. Open de app Gezondheid en tik op de tab 'Medische ID'. 
 2. Tik op 'Wijzig' en scrol naar uw SOS-contactpersonen.
 3. Tik op het plusteken om een SOS-contactpersoon toe te voegen.
 4. Tik op een contact en geef vervolgens uw relatie tot die persoon aan. 
 5. Tik op 'Gereed' om de wijzigingen te bewaren. 

Zo verwijdert u contactpersonen voor noodgevallen: 

 1. Open de app Gezondheid en tik op de tab 'Medische ID'. 
 2. Tik op 'Wijzig' en scrol naar uw SOS-contactpersonen. 
 3. Tik op het minteken naast een contactpersoon en tik vervolgens op 'Verwijder'.
 4. Tik op 'Gereed' om de wijzigingen te bewaren. 

U kunt hulpdiensten niet instellen als SOS-contactpersoon. 

Noodmelding-instellingen op een iPhone X

Automatisch bellen uitschakelen

Als Automatisch bellen is ingeschakeld en u probeert een noodoproep te doen, begint uw iPhone met aftellen en speelt een waarschuwingsgeluid af. Nadat het aftellen is beëindigd, belt uw iPhone automatisch de hulpdiensten.

Zo wijzigt u de instelling: 

 1. Open de app Instellingen op uw iPhone.
 2. Tik op 'SOS-noodmelding'. 
 3. Schakel Automatisch bellen in of uit. 

Als u deze instelling uitschakelt, kunt u de SOS-noodmelding-schuifbalk gebruiken om te bellen.

Wijzig hoe u belt

Op een iPhone 8 of hoger kunt ervoor kiezen om te bellen door vijf keer op de zijknop te drukken. Zo wijzigt u de instelling:

 1. Open de app Instellingen op uw iPhone.
 2. Tik op 'SOS-noodmelding'. 
 3. Schakel 'Bel met zijknop' in of uit. U kunt nog steeds de zijknop samen met de volumeknop ingedrukt houden als deze optie is ingeschakeld. 

Publicatiedatum: