SOS-noodmelding gebruiken op uw iPhone

Met 'SOS-noodmelding' kunt u snel en eenvoudig om hulp vragen en uw SOS-contactpersonen waarschuwen. 

Zo werkt het

Als u belt via SOS, belt uw iPhone automatisch het lokale noodnummer. In sommige landen en regio's moet u mogelijk de gewenste hulpdienst kiezen. Zo kunt u in het vasteland van China bijvoorbeeld kiezen tussen de politie, de brandweer of de ambulancedienst. 

U kunt ook SOS-contactpersonen toevoegen. Als een noodoproep is beëindigd, waarschuwt uw iPhone uw SOS-contactpersonen met een sms-bericht, tenzij u besluit te annuleren. Uw iPhone stuurt hen uw huidige locatie en gedurende enige tijd na inschakeling van de SOS-modus worden uw SOS-contactpersonen geïnformeerd wanneer uw locatie verandert. 

Hulpdiensten bellen

Zo belt u hulpdiensten op een iPhone 8 of hoger:

 1. Houd de zijknop en één van de volumeknoppen ingedrukt totdat de SOS-noodmelding-schuifknop wordt weergegeven. 
 2. Versleep de SOS-noodmelding-schuifknop om de hulpdiensten te bellen. Als u de zijknop en de volumeknop langer ingedrukt houdt in plaats van de schuifknop te verslepen, begint uw iPhone met aftellen en speelt een waarschuwingsgeluid af. Als u de knoppen ingedrukt houdt tot het aftellen is voltooid, belt uw iPhone automatisch de hulpdiensten.

Zo belt u hulpdiensten op een iPhone 7 of lager: 

 1. Druk vijf keer snel achterelkaar op de zijknop of de bovenste knop. De SOS-noodmelding-schuifbalk wordt weergegeven. (In India hoeft u de knop slechts drie keer in te drukken waarna uw iPhone automatisch de hulpdiensten belt.) 
 2. Versleep de SOS-noodmelding-schuifknop om de hulpdiensten te bellen.

Als de oproep is beëindigd, stuurt uw iPhone uw SOS-contactpersonen een sms-bericht met uw huidige locatie, tenzij u besluit te annuleren. Als Locatievoorzieningen is uitgeschakeld, wordt dit tijdelijk ingeschakeld. Als uw locatie verandert, ontvangen uw contacten een update en krijgt u ongeveer 10 minuten later een melding.

Als u de SOS-noodmelding-snelkoppeling gebruikt, moet u uw toegangscode invoeren om Touch ID opnieuw in te schakelen, zelfs als u geen oproep naar de hulpdiensten hebt gemaakt. 

 

Stoppen met het delen van uw locatie

Als uw locatie wordt gedeeld, krijgt u gedurende 24 uur elke 4 uur een herinnering om te stoppen. Tik op de statusbalk en selecteer 'Stop delen van SOS-locatie' om de updates te stoppen. 

Een oproep beëindigen

Als het aftellen per ongeluk wordt gestart, kunt het annuleren. Op een iPhone 8 of nieuwer: laat de zijknop en volumeknop los. Op een iPhone 7 of ouder: druk op de stopknop, tik daarna op 'Stop met bellen'. 

Als u per ongeluk een noodoproep hebt gestart, kunt u de oproep beëindigen. Druk op de rode stopknop en bevestig vervolgens dat u wilt stoppen met bellen.

 

SOS-contactpersonen toevoegen

 1. Open de Gezondheid-app en tik op uw profielfoto .
 2. Tik op 'Medische ID'. 
 3. Tik op 'Wijzig' en scrol naar uw SOS-contactpersonen.
 4. Tik op de knop 'Voeg toe'  om een SOS-contactpersoon toe te voegen.
 5. Tik op een contact en geef vervolgens uw relatie tot die persoon aan. 
 6. Tik op 'Gereed' om de wijzigingen te bewaren. 

U kunt hulpdiensten niet instellen als SOS-contactpersoon. 

SOS-contactpersonen verwijderen

 1. Open de Gezondheid-app en tik op uw profielfoto .
 2. Tik op 'Medische ID'. 
 3. Tik op 'Wijzig' en scrol naar uw SOS-contactpersonen. 
 4. Tik op de knop 'Verwijder' naast een contactpersoon en tik vervolgens op 'Verwijder'.
 5. Tik op 'Gereed' om de wijzigingen te bewaren. 

Automatisch bellen uitschakelen

Als 'Automatisch bellen' is ingeschakeld en u probeert een noodoproep te doen, begint uw iPhone met aftellen en speelt een waarschuwingsgeluid af. Nadat het aftellen is beëindigd, belt uw iPhone automatisch de hulpdiensten.

Zo wijzigt u de instelling:

 1. Open de Instellingen-app op uw iPhone.
 2. Tik op 'SOS-noodmelding'. 
 3. Schakel 'Automatisch bellen' in of uit. 

Als u deze instelling uitschakelt, kunt u de SOS-noodmelding-schuifbalk gebruiken om te bellen.

Wijzig hoe u belt

Op een iPhone 8 of nieuwer kunt ervoor kiezen om te bellen door vijf keer op de zijknop te drukken. Zo wijzigt u de instelling:

 1. Open de Instellingen-app op uw iPhone.
 2. Tik op 'SOS-noodmelding'. 
 3. Schakel 'Bel met zijknop' in of uit. U kunt nog steeds de zijknop samen met de volumeknop ingedrukt houden als deze optie is ingeschakeld. 

Publicatiedatum: