SOS-noodmelding gebruiken op uw iPhone

Met 'SOS-noodmelding' kunt u snel en eenvoudig om hulp vragen en uw SOS-contactpersonen waarschuwen. 

De schuifknop 'SOS-noodmelding' verschijnt op uw iPhone als u de zijknop en een van de volumeknoppen ingedrukt houdt. 

Zo werkt het

Als u belt via SOS, belt uw iPhone automatisch het lokale noodnummer. In sommige landen en regio's moet u mogelijk de gewenste hulpdienst kiezen. Zo kunt u in het vasteland van China bijvoorbeeld kiezen tussen de politie, de brandweer of de ambulancedienst. Als 'SOS' wordt weergegeven in de statusbalk van uw iPhone, betekent dit dat er een mobiel netwerk beschikbaar is voor noodoproepen.

U kunt ook SOS-contactpersonen toevoegen. Als een noodoproep is beëindigd, waarschuwt uw iPhone uw SOS-contactpersonen met een sms-bericht, tenzij u besluit te annuleren. Uw iPhone stuurt uw huidige locatie en gedurende enige tijd na inschakeling van de SOS-modus ontvangen uw SOS-contactpersonen updates wanneer uw locatie verandert.

Op iPhone 14 kunt u zelfs 'SOS-noodmelding via satelliet' gebruiken om de hulpdiensten te sms'en wanneer u zich buiten bereik van mobiele netwerken en wifi bevindt.

Hulpdiensten bellen

Bellen op iPhone 8 of nieuwer:

In iOS 16.3 laat u de knoppen los nadat het aftellen voor het starten van een noodoproep is beëindigd. 

 1. Houd de zijknop en één van de volumeknoppen ingedrukt tot de schuifknop 'SOS-noodmelding' verschijnt.
 2. Versleep de schuifknop 'noodmelding' om de hulpdiensten te bellen. Als u de zijknop en de volumeknop langer ingedrukt houdt in plaats van de schuifknop te verslepen, begint uw iPhone met aftellen en hoort u een waarschuwingsgeluid. Als u na het aftellen de knoppen loslaat, belt uw iPhone automatisch de hulpdiensten.

Bellen op iPhone 7 of ouder:

 1. Druk vijf keer snel achterelkaar op de zijknop of de bovenste knop. De schuifknop 'SOS-noodmelding' wordt weergegeven.
 2. Versleep de schuifknop 'SOS-noodmelding' om de hulpdiensten te bellen.

Als de oproep is beëindigd, stuurt uw iPhone uw SOS-contactpersonen een sms-bericht met uw huidige locatie, tenzij u besluit te annuleren. Als Locatievoorzieningen is uitgeschakeld, wordt dit tijdelijk ingeschakeld. Als uw locatie verandert, ontvangen uw contacten een update en krijgt u ongeveer 10 minuten later een melding.

Op iPhone 14- en iPhone 14 Pro-modellen kan uw telefoon nooddiensten bellen en een bericht sturen naar uw SOS-contactpersonen wanneer er een ernstig auto-ongeluk wordt gedetecteerd. Meer informatie over crashdetectie op uw iPhone of Apple Watch.

Als u de snelkoppeling 'SOS-noodmelding' gebruikt, moet u uw toegangscode invoeren om Touch ID of Face ID opnieuw in te schakelen, zelfs als u geen oproep naar de hulpdiensten hebt gemaakt. 

SOS-noodmelding gebruiken op Apple Watch

De hulpdiensten bellen als u zich in India bevindt

In India drukt u snel driemaal op de zijknop, waarna uw iPhone automatisch de hulpdiensten belt. Of, als u een iPhone met FaceID hebt en de activeringsknop is ingeschakeld, houdt u de zijknop en een van de volumeknoppen ingedrukt totdat de schuifknoppen verschijnen. Vervolgens versleept u de schuifknop van SOS-noodmelding.

Als u de zijknop en de volumeknop langer ingedrukt houdt in plaats van de schuifknop te verslepen, begint uw iPhone met aftellen en hoort u een waarschuwingsgeluid. Als u na het aftellen de knoppen loslaat, belt uw iPhone automatisch de hulpdiensten.

Als een noodoproep is beëindigd, waarschuwt uw iPhone uw SOS-contactpersonen met een sms-bericht, tenzij u besluit te annuleren. Uw iPhone stuurt uw huidige locatie (indien beschikbaar) en gedurende enige tijd na inschakeling van de SOS-modus ontvangen uw SOS-contactpersonen updates wanneer uw locatie verandert.

Stoppen met het delen van uw locatie

Als uw locatie wordt gedeeld, krijgt u gedurende 24 uur elke 4 uur een herinnering om te stoppen met het delen van uw locatie. Tik op de statusbalk en selecteer 'Stop delen van SOS-locatie' om de updates te stoppen.

Een oproep beëindigen

Als het aftellen per ongeluk wordt gestart, kunt u het annuleren. Op een iPhone 8 of nieuwer: laat de zijknop en de volumeknop los voordat het aftellen is beëindigd. Op een iPhone 7 of ouder: druk op de stopknop, tik daarna op 'Stop met bellen'.

Als u per ongeluk een noodoproep hebt gestart, kunt u de oproep beëindigen. Tik op de knop 'Stop gesprek' de rode stopknop en bevestig vervolgens dat u wilt stoppen met bellen.

 

In de Gezondheid-app kunt u SOS-contactpersonen toevoegen aan uw medische ID, zodat uw telefoon automatisch contact opneemt met die personen in geval van noodsituaties. 

SOS-contactpersonen toevoegen

 1. Open de Gezondheid-app en tik op uw profielfoto .
 2. Tik op 'Medische ID'.
 3. Tik op 'Wijzig' en scrol naar 'SOS-contactpersonen'.
 4. Tik op de knop 'Voeg toe'  om een SOS-contactpersoon toe te voegen.
 5. Tik op een contact en geef vervolgens uw relatie tot die persoon aan.
 6. Tik op 'Gereed' om de wijzigingen te bewaren.

U kunt hulpdiensten niet instellen als SOS-contactpersoon.

Uw medische ID configureren in de Gezondheid-app

SOS-contactpersonen verwijderen

 1. Open de Gezondheid-app en tik op uw profielfoto .
 2. Tik op 'Medische ID'.
 3. Tik op 'Wijzig' en scrol naar 'SOS-contactpersonen'.
 4. Tik op de knop 'Verwijder'  naast een contactpersoon en tik vervolgens op 'Verwijder'.
 5. Tik op 'Gereed' om de wijzigingen te bewaren.

De instellingen voor 'SOS-noodmelding' op een iPhone in iOS 16.3. 

Wijzigen hoe u belt

Op iPhone 8 of nieuwer kan uw iPhone automatisch hulpdiensten bellen. Als 'Bel met ingedrukt houden en loslaten' is ingeschakeld en u de zijknop en een van de volumeknoppen ingedrukt houdt om een noodoproep te plaatsen, begint uw iPhone met aftellen en klinkt er een waarschuwingsgeluid. Als u na het aftellen de knoppen loslaat, belt uw iPhone automatisch de hulpdiensten.

Als 'Bel met vijfmaal drukken op de knop' is ingeschakeld en u probeert een noodoproep te plaatsen, begint uw iPhone met aftellen en klinkt er een waarschuwingsgeluid. Nadat het aftellen is beëindigd, belt uw iPhone automatisch de hulpdiensten.

Als 'Bel stil' is ingeschakeld en u probeert een noodoproep te starten met een van deze opties, worden waarschuwingsalarmen en ledflitsen stilgehouden.

Deze instellingen inschakelen:

 1. Open de Instellingen-app op uw iPhone.
 2. Tik op 'SOS-noodmelding'.
 3. Schakel 'Bel met ingedrukt houden en loslaten', 'Bel met vijfmaal drukken op de knop' of 'Bel stil' in.

Als u 'Bel met ingedrukt houden en loslaten' of 'Bel met vijfmaal drukken op de knop' uitschakelt, kunt u nog steeds de schuifknop 'SOS-noodmelding' gebruiken om te bellen.

'Bel stil' is beschikbaar in iOS 16.3 en nieuwer.

Publicatiedatum: