Uw instellingen voor iCloud-functies wijzigen

U kunt op elk apparaat wijzigen welke iCloud-functies u gebruikt door functies in of uit te schakelen. U kunt iCloud ook volledig uitschakelen.

Als u een iCloud-functie uitschakelt op een apparaat, is de informatie die alleen in iCloud wordt bewaard voor de betreffende functie, niet langer beschikbaar op het apparaat. Als u Mail, Contacten, Agenda's, Notities, Herinneringen of iCloud-foto's uitschakelt op één apparaat, kunt u uw gegevens nog wel bekijken en wijzigen op iCloud.com en op een ander apparaat waarop u die functie hebt ingesteld.

Soms kunt u ervoor kiezen een kopie van de informatie op het apparaat te bewaren wanneer u een iCloud-functie uitschakelt op een apparaat. De gekopieerde informatie wordt niet gesynchroniseerd gehouden met iCloud. Als u Mail, Contacten, Agenda en Taken uitschakelt in iCloud voor Windows op een Windows-computer, blijft de informatie die wordt bewaard in iCloud beschikbaar in Microsoft Outlook, maar wordt deze niet up-to-date gehouden met uw andere apparaten. 

Voordat u een bepaalde functie op al uw apparaten uitschakelt, of voordat u iCloud helemaal uitschakelt, kunt u een kopie van de in iCloud bewaarde gegevens maken op uw computer. Als u in iCloud bewaarde gegevens en reservekopieën wilt verwijderen, leest u hier hoe u iCloud-opslag beheert.

iCloud-functies in- of uitschakelen

Afhankelijk van de apparaatinstellingen die u wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit.

iPhone met iCloud-instellingen

Op een iPhone, iPad of iPod touch

Als u iOS 10.3 of hoger gebruikt:

 1. Ga naar 'Instellingen' > [uw naam]. 
 2. Tik op 'iCloud'.
 3. Tik om iCloud-functies in of uit te schakelen.


Als u iOS 10.2 of lager gebruikt:

 1. Ga naar 'Instellingen'.
 2. Tik op 'iCloud'.
 3. Tik om iCloud-functies in of uit te schakelen.

Op een Mac

Mac met iCloud-instellingen

 1. Kies het Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren'.
 2. Klik op 'iCloud'.
 3. Selecteer of deselecteer elke functie.

Sommige functies zijn niet beschikbaar of worden anders vermeld in eerdere macOS-versies.

Op een Windows-pc

iCloud-instellingen op een pc

 1. Open iCloud voor Windows.
 2. Selecteer of deselecteer elke functie. 
 3. Klik op 'Toepassen'.

Sommige functies zijn niet beschikbaar op uw pc of worden anders vermeld, afhankelijk van of op uw computer Microsoft Outlook 2016 of eerder is geïnstalleerd.

Als u Outlook hebt geïnstalleerd, gebruikt u iCloud Mail, Contacten, Agenda en Taken in Outlook. Als u Mail, Contacten, Agenda en Taken uitschakelt, blijft de iCloud-informatie beschikbaar in Microsoft Outlook, maar wordt deze niet up-to-date gehouden met iCloud. Gebruik iCloud Mail, Contacten, Agenda en Herinneringen in uw webbrowser op iCloud.com als u Outlook niet hebt geïnstalleerd.

iCloud-herinneringen worden taken genoemd in Outlook 2016.

Als u 'Bladwijzers' selecteert en Google Chrome of Mozilla Firefox is geïnstalleerd op uw computer, kunt u klikken op 'Opties' om de Windows-browsers te selecteren waarvan u de bladwijzers synchroon wilt houden met uw bladwijzers in Safari op uw iOS-apparaten en Macs waarop iCloud Safari is geconfigureerd. Meer informatie over de browsers die worden ondersteund door iCloud voor Windows.

iCloud uitschakelen

Als u iCloud op alle of enkele apparaten wilt uitschakelen, voert u een of meer van de volgende handelingen uit.

Op een iPhone, iPad of iPod touch

Als u iOS 10.3 of hoger gebruikt:

 1. Ga naar 'Instellingen' > [uw naam]. 
 2. Scrol naar de onderkant van het scherm.
 3. Tik op 'Log uit'.

Als u iOS 10.2 of lager gebruikt:

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'iCloud'.
 2. Scrol naar de onderkant van het scherm.
 3. Tik op 'Log uit'.

Als u uitlogt bij iCloud (of iCloud verwijdert), maakt iCloud niet langer reservekopieën van de informatie op uw iPhone, iPad of iPod touch. U kunt nog wel een reservekopie van uw apparaat maken in iTunes.

Op een Mac

 1. Kies het Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren'.
 2. Klik op 'iCloud'.
 3. Klik op 'Log uit'.
   

Op een Windows-pc

 1. Open iCloud voor Windows.
 2. Klik op 'Uitloggen'.

 

Als u automatische downloads hebt ingeschakeld voor muziek-, app- of boekaankopen in iTunes-voorkeuren of onder 'Instellingen' op uw iOS-apparaat, worden uw iTunes-aankopen nog steeds naar uw apparaten gedownload.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: