Een gesplitste Fusion Drive herstellen

Als uw Fusion Drive in de Finder wordt weergegeven als twee aparte schijfstations in plaats van één, functioneert deze niet meer als Fusion Drive. U lost dit als volgt op.

De Fusion Drive, een opslagoptie waarmee bepaalde iMac- en Mac mini-computers zijn uitgerust, is een combinatie van een harde schijf en flashopslag in één volume, waardoor de prestaties worden verbeterd en de opslagcapaciteit vergroot. Als uw Fusion Drive in de Finder wordt weergegeven als twee aparte schijfstations in plaats van één, functioneert deze niet meer als Fusion Drive. Dit kan gebeuren wanneer een van de twee schijfstations van de Fusion Drive is vervangen of wanneer u software gebruikt die van de Fusion Drive opzettelijk twee gescheiden volumes maakt.

U kunt de twee schijfstations apart blijven gebruiken, of u kunt deze stappen volgen om weer te kunnen profiteren van de voordelen van een Fusion Drive met één logisch volume.

Voordat u begint

Als u wilt weten of uw Mac is uitgerust met een Fusion Drive en of de schijf is gesplitst:

  1. Koppel alle aangesloten externe opslagapparaten los van de Mac.
  2. Kies het Apple-menu () > 'Over deze Mac' en klik vervolgens op de tab 'Opslag'.
    • Als hier een schijfstation wordt weergegeven met de aanduiding 'Fusion Drive', werkt uw Fusion Drive naar behoren en is dit artikel voor u niet van belang.
    • Als u een Apple Fusion Drive hebt die is gesplitst, ziet u twee schijfstations. Een van de twee wordt aangeduid als flashopslag met een capaciteit van 24, 32 of 128 GB. Het andere schijfstation moet een capaciteit hebben van minimaal 1 TB.

Uw Fusion Drive herstellen via Terminal

Als u deze stappen uitvoert, worden alle gegevens permanent gewist van de beide schijven die samen de Fusion Drive vormen. Zorg dat u een reservekopie hebt voordat u doorgaat.

1. Zet de Mac aan en houd direct Command-R of Option-Command-R ingedrukt om op te starten vanaf macOS Recovery. Laat los wanneer u het Apple logo of een draaiende wereldbol ziet.

2. Wanneer het venster 'macOS-hulpprogramma's' wordt weergegeven, kiest u 'Hulpprogramma's' > 'Terminal' in de menubalk.

3. Typ dit commando in het Terminal-venster en druk vervolgens op Return:

diskutil list

4. In Terminal wordt nu een tabel weergegeven met gegevens over uw schijfstations. In de kolom 'IDENTIFIER' zoekt u naar de aanduidingen voor elk van de twee interne fysieke schijven die samen de Fusion Drive vormen. Deze aanduidingen zijn meestal 'disk0' en 'disk1'. Een van de twee is 128 GB of minder. De andere is minimaal 1 TB.

5. Typ het volgende commando. Vervang hierbij identifier1 en identifier2 door de aanduidingen die u in de vorige stap hebt gevonden. Druk vervolgens op Return.

diskutil cs create Macintosh\ HD identifier1 identifier2

Voorbeeld:
diskutil cs create Macintosh\ HD disk0 disk1

Als u een foutmelding krijgt dat het volume niet kan worden verwijderd, voert u in diskutil unmountDisk aanduiding (gebruik de eerste van de twee aanduidingen die u eerder hebt gevonden). Voer hetzelfde commando nogmaals in, maar nu met de tweede aanduiding.

6. Typ deze opdracht en druk vervolgens op Return:

diskutil cs list

7. In Terminal worden nu gegevens weergegeven over uw schijfstations (volumes). Zoek naar de getallenreeks die wordt weergegeven na 'Logische volumegroep' voor het volume met de naam 'Macintosh HD'. Deze reeks ziet er ongeveer zo uit: 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A.

Voorbeeld:
+-- Logical Volume Group 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A
|   =========================================================
|   Name:         Macintosh HD

8. Typ het volgende commando. Vervang hierbij logicalvolumegroup door de tekenreeks die u in de vorige stap hebt gevonden. Druk vervolgens op Return.

diskutil cs createVolume logicalvolumegroup jhfs+ Macintosh\ HD 100%

Voorbeeld:
diskutil cs createVolume 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A jhfs+ Macintosh\ HD 100%

9. Stop Terminal om terug te keren naar het venster 'macOS-hulpprogramma's'.

10. Kies Installeer macOS opnieuw en klik op 'Ga door' om het Mac-besturingssysteem opnieuw te installeren. Als dit klaar is, start de Mac automatisch opnieuw op vanaf de Fusion Drive.

Publicatiedatum: