Autocorrectie en tekstsuggesties gebruiken op uw iPhone, iPad of iPod touch

Lees hoe u autocorrectie, tekstsuggesties en tekstvervanging gebruikt, zodat u kunt typen met minder tikken. 

iPhone-scherm waarop wordt getoond hoe u autocorrectie inschakelt

Autocorrectie gebruiken

Autocorrectie maakt gebruik van het woordenboek van uw toetsenbord om de spelling van woorden te controleren terwijl u typt en corrigeert verkeerd gespelde woorden automatisch. Om deze functie te gebruiken, hoeft u alleen maar te typen in een tekstveld. 

Om ervoor te zorgen dat autocorrectie is ingeschakeld: 

 1. Open de Instellingen-app. 
 2. Tik op 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.
 3. Schakel 'Autocorrectie' in. Autocorrectie staat standaard ingeschakeld.

Tekstsuggesties gebruiken

Met tekstsuggesties kunt u met slechts enkele tikken hele zinnen schrijven en afmaken.

iPhone-scherm met tekstsuggesties 

Terwijl u typt, worden suggesties weergegeven voor woorden en zinsdelen die u vermoedelijk van plan bent te gaan typen. Deze suggesties zijn gebaseerd op gesprekken die u hebt gevoerd, uw schrijfstijl en de websites die u bezoekt in Safari.

 

iPhone-scherm met toetsenbordinstellingen voor tekstsuggesties

Om tekstsuggesties uit of in te schakelen:

 1. Houd uw vinger op de glimlach-emoji  of het wereldbol-symbool wereldbol-symbool.
 2. Tik op 'Toetsenbordinstellingen' en schakel 'Tekstsuggesties' in of uit.

U kunt ook naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' gaan en 'Suggesties' in- of uitschakelen.

Hier vindt u een volledige lijst van talen die tekstsuggesties ondersteunen.

iPhone-scherm waarop wordt getoond hoe u tekstvervanging gebruikt

Tekstvervanging instellen

Met tekstvervanging kunt u trefwoorden gebruiken om langere zinnen te vervangen. Als u de snelkoppeling invoert in een tekstveld, wordt deze automatisch vervangen door de zin. U typt bijvoorbeeld 'GM' en dit wordt automatisch vervangen door 'Goedemorgen'. 

Tik voor het beheren van tekstvervanging op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Tekstvervanging'.

 • Om een tekstvervanging toe te voegen:
  1. Tik op de knop 'Toevoegen' plus-symbool.
  2. Voer uw zin en afkorting in.
  3. Tik op 'Bewaar'.
 • Om een tekstvervanging te verwijderen:
  1. Tik op 'Bewerk'.
  2. Tik op de knop 'Verwijder'  en tik vervolgens op 'Verwijder'.
  3. Tik op 'Gereed'.

 

Publicatiedatum: