Een gesplitst scherm gebruiken in Safari op de iPad

Met Split View kunt u in Safari twee websites tegelijk naast elkaar weergeven.

Twee Safari-vensters bekijken op de iPad

  1. Open Safari.
  2. U hebt nu de volgende mogelijkheden:
    • Een link openen in Split View: houd uw vinger op de link en sleep deze vervolgens naar de linker- of rechterrand van het scherm.
    • Een blanco pagina openen in Split View: houd de vensterknop  of de knop 'Voeg toe'  in de werkbalk ingedrukt. Tik in het menu dat nu wordt weergegeven op 'Nieuw venster in Split View' .

Het Multitasking-menu gebruiken

U kunt ook een nieuw Safari-venster in Split View openen met de multitaskingknop:

  1. Open Safari.
  2. Tik op de multitaskingknop  bovenaan het scherm.
  3. Tik op de Split View-knop .
  4. Tik op het Safari-symbool in het dock of het beginscherm.

Meer informatie over multitasken op de iPad.

Een link openen in Split View vanuit een andere app

Bij sommige apps kunt u een link in Safari openen in Split View in plaats van de link te openen in de app. Dit doet u door de link ingedrukt te houden en deze vervolgens naar de rechter- of linkerrand van uw scherm te slepen.

Split View sluiten

Om Split View te sluiten, tikt u op de multitaskingknop  in het Safari-venster dat u wilt behouden, en vervolgens op de knop voor de schermvullende weergave . U kunt ook de scheidingslijn tussen de apps naar links of naar rechts verslepen over het Safari-venster dat u wilt sluiten.

U kunt uw Safari-vensters ook samenvoegen tot één: houd de vensterknop  of de knop 'Voeg toe'  in de werkbalk ingedrukt en tik vervolgens op 'Voeg alle vensters samen'.

Publicatiedatum: