Wekkers zetten en beheren op de iPhone

Lees hoe u een wekker zet en wijzigt, hoe u Siri vraagt om een wekker te zetten, en hoe u uw nachtrust bijhoudt.

Met de Klok-app kunt u uw iPhone als wekker laten fungeren. Open de Klok-app vanaf het beginscherm of vanuit het bedieningspaneel. U kunt Siri vragen een wekker voor u in te stellen.

 

De wekker zetten

 1. Open de Klok-app en tik op het tabblad 'Wekker'.
 2. Tik op .
 3. Stel de wektijd in. U kunt ook de volgende opties kiezen:
  • 'Herhaal': tik hierop om een terugkerende wekker te zetten.
  • 'Label': tik om de wekker een naam te geven.
  • 'Geluid': tik hierop om een geluid te kiezen dat wordt afgespeeld wanneer de wekker gaat.
  • 'Sluimer': schakel deze optie in om de optie 'Sluimer' weer te geven wanneer de wekker gaat.
 4. Tik op 'Bewaar'.

Het volume van de wekker instellen

Ga naar 'Instellingen' > 'Horen en voelen'. Sleep de schuifknop onder 'Beltoon en meldingen' naar links of naar rechts om het gewenste volume in te stellen. Terwijl u de knop versleept, wordt een geluid weergegeven zodat u kunt horen hoe het volume verandert. Schakel 'Wijzig met knoppen' in als u de volumeknoppen op uw apparaat wilt gebruiken om het volume van de wekker te veranderen. Lees wat u moet doen als het volume van de wekker te laag of te stil is.

Siri vragen een wekker te zetten

Hier volgen enkele voorbeelden van wat u kunt vragen:

 • "Maak me morgen om half zeven wakker."
 • "Welke wekkers heb ik ingesteld?"
 • "Zet mijn Werkdagen-wekker".

Een wekker wijzigen of verwijderen

Een wekker wijzigen:

 1. Open de Klok-app en tik op het tabblad 'Wekker'.
 2. Tik linksboven op 'Wijzig'.
 3. Tik op de wekker, breng uw wijzigingen aan en tik op 'Bewaar'.

Een wekker verwijderen:

 • Veeg naar links over de wekker en tik op 'Verwijder'.
 • Tik op 'Wijzig', tik op  en dan op 'Verwijder'.
 • Tik op 'Wijzig', tik op de wekker en dan op 'Verwijder wekker'.

Uw nachtrust bijhouden

Met 'Bedtijd' kunt u instellen hoeveel nachtrust u wilt hebben. De Klok-app herinnert u er dan aan om tijdig naar bed te gaan en laat een wekker afgaan om u te wekken. 

Lees hoe u 'Bedtijd' configureert in de Klok-app.

Hulp bij wekkers

'Niet storen' en de stand van de belsignaalschakelaar hebben geen invloed op het wekgeluid. Als u de belsignaalschakelaar op 'Stil' zet of Niet storen inschakelt, klinkt het wekgeluid toch.

Als een wekker niet afgaat of te zacht is, of de iPhone alleen maar trilt, controleert u het volgende:

 • Stel het volume op uw iPhone in. Als het wekgeluid te zacht of te hard is, past u dit aan met de volumeknoppen. U kunt ook naar 'Instellingen' > 'Horen en voelen' gaan en de schuifknop onder 'Beltoon en meldingen' verslepen.
 • Als de wekker alleen maar trilt, controleert u of het wekgeluid niet is ingesteld op 'Geen'. Open de Klok-app, tik op het tabblad 'Wekker' en tik vervolgens op 'Wijzig'. Tik op de wekker en dan op 'Geluid' en kies een wekgeluid.
 • Als u iOS 11 of later gebruikt en een koptelefoon of luidsprekers aansluit op de iPhone, gaat de wekker af op een ingesteld volumeniveau via de ingebouwde luidsprekers op de iPhone en via de bedrade koptelefoon en de luidsprekers. De wekker gaat niet af via draadloze koptelefoons of draadloze luidsprekers.

Handmatige aanpassing van de tijd op de iPhone via Instellingen om het gedrag van apps te wijzigen (bijvoorbeeld een timer in een game) wordt afgeraden en kan de werking van de wekfunctie beïnvloeden.

Publicatiedatum: