Gegevens voor Apple Configurator bewaren of migreren

Lees hier hoe u een reservekopie maakt van gegevens van Apple Configurator en deze terugzet.

Mogelijk moet u macOS opnieuw installeren op het werkstation van Apple Configurator of migreren naar een nieuw werkstation. Lees hier hoe u ervoor kunt zorgen dat u dezelfde iOS-apparaten kunt blijven beheren.

Een reservekopie maken van uw gegevens

Maak een reservekopie van de gegevens van Apple Configurator voordat u macOS opnieuw installeert of migreert naar een nieuw werkstation:

 1. Open Apple Configurator op uw werkstation.
 2. Kies 'Voorkeuren' in het Apple Configurator-menu.
 3. Klik op 'Organisaties'.
 4. Selecteer uw organisatie, klik op tandwielsymbool en kies vervolgens 'Exporteer organisatie'.
 5. Voer een wachtwoord in om het bestand van de organisatie te beveiligen.
 6. Voer een bestandsnaam en locatie in om het bestand te bewaren en klik op 'Bewaar'.

Bewaar het bestand van de organisatie op een veilige plek totdat u klaar bent om de gegevens terug te zetten.

De gegevens terugzetten

Als u macOS opnieuw installeert of een nieuw werkstation configureert, volgt u deze stappen om de gegevens van de organisatie te importeren:

 1. Open Apple Configurator op uw werkstation.
 2. Kies 'Voorkeuren' in het Apple Configurator-menu.
 3. Klik op 'Organisaties'.
 4. Selecteer uw organisatie, klik op tandwielsymbool en kies vervolgens 'Importeer organisatie'.
 5. Selecteer het bestand van de organisatie dat u hebt bewaard en klik vervolgens op 'Importeer'.
 6. Voer het wachtwoord in dat u hebt gebruikt om het bestand te beveiligen en klik vervolgens op 'Verstuur'.

Nu kunt u de apparaten blijven beheren die op het oorspronkelijke werkstation zijn geconfigureerd.

Een reservekopie maken van andere gegevens

Als u andere gegevens zoals blauwdrukken of kopieën van iOS-software moet bewaren, moet u een reservekopie maken van de volgende mappen en deze weer terugzetten:

Blauwdrukken of kopieën van iOS-software

~/Bibliotheek/Group Containers/K36BKF7T3D.group.com.apple.configurator/

Voorkeuren 

~/Bibliotheek/Containers/com.apple.configurator.ui/

Reservekopieën van het apparaat

~/Bibliotheek/Application Support/MobileSync/Backup/

Vertrouwens- en koppelingsgegevens van het apparaat

/var/db/lockdown

~/Bibliotheek/Keychains/login.keychain-db

Configuratieprofielen

Het pad wordt geselecteerd bij het bewaren en kan verschillen.

Publicatiedatum: