Inlogvenstermodus gebruiken voor 802.1X-identiteitscontrole op een netwerk

U kunt vanaf het inlogvenster inloggen bij een netwerk als de Mac is geconfigureerd met een compatibele Directory Service en via MDM is geconfigureerd voor het gebruik van deze modus.

Om de inlogvenstermodus te gebruiken voor 802.1X-identiteitscontrole op de Mac, hebt u het volgende nodig:

  • Een verbinding met een Active Directory (AD)- of Open Directory (OD)-server
  • Een geïnstalleerd netwerkconfiguratieprofiel dat de inlogvenstermodus inschakelt voor de gewenste Ethernet-interface of het gewenste wifinetwerk

Verifiëren in de inlogvenstermodus

Als u vanaf het inlogscherm wilt verifiëren bij een 802.1X-netwerk, selecteert u 'Andere' uit de lijst van gebruikers. Vervolgens voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in. In het venstermenu dat nu wordt weergegeven, selecteert u de netwerkinterface waarbij u wilt verifiëren. Vervolgens klikt u op de knop Log in.

De weergaveopties van het inlogvenster wijzigen

Als u wilt dat in het inlogvenster altijd wordt gevraagd om de gebruikersnaam en het wachtwoord, volgt u deze stappen:

  1. Kies het Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Gebruikers en groepen'.
  2. Klik in de navigatiekolom op 'Inlogopties'. Misschien moet u linksonder op Hangslotsymbool van Systeemvoorkeuren klikken en verifiëren om wijzigingen te kunnen aanbrengen.
  3. Naast 'Weergave inlogvenster' selecteert u 'Naam en wachtwoord'.

U kunt ook een configuratieprofiel gebruiken om het inlogvenster zo te configureren dat het de naam- en wachtwoordvelden weergeeft.

De inlogvenstermodus gebruiken met FileVault

Als u FileVault gebruikt, wordt u na het ontgrendelen van de schijf meteen ingelogd bij uw gebruikersaccount. Als u 802.1X-identiteitscontrole wilt gebruiken in het inlogvenster wanneer FileVault is ingeschakeld, moet u 'Automatisch inloggen' uitschakelen.

U schakelt automatisch inloggen bij gebruik van FileVault uit door het volgende commando in te voeren in Terminal:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow DisableFDEAutoLogin -bool YES

Als u automatisch inloggen weer wilt inschakelen, voert u dit commando in in Terminal:

sudo defaults delete /Library/Preferences/com.apple.loginwindow DisableFDEAutoLogin
Publicatiedatum: