Voorkomen dat uw Mac updates downloadt op de achtergrond

Het kan gebeuren dat u als systeembeheerder wilt verhinderen dat uw Mac-computers op de achtergrond updates downloaden, bijvoorbeeld een nieuwe versie van macOS.

 Dit artikel is bedoeld voor systeembeheerders. Als u hulp nodig hebt met downloads op de achtergrond voor uw persoonlijke Mac, lees dan hoe u uw voorkeuren voor automatische downloads in macOS kunt instellen.

U kunt uw App Store-voorkeuren instellen op 'Download nieuwe updates op achtergrond'. Als u OS X El Capitan v10.11.5 of hoger gebruikt, vallen onder deze updates ook belangrijke nieuwe macOS-versies, zoals macOS Sierra. U ontvangt dan een melding op uw Mac wanneer de updates kunnen worden geïnstalleerd.

Als uw onderneming zuinig wil omgaan met netwerkbandbreedte en gegevensgebruik, doet u er goed aan om downloads op de achtergrond uit te schakelen.  

Een configuratieprofiel gebruiken

U kunt een configuratieprofiel gebruiken om downloads op de achtergrond te voorkomen. In het profiel stelt u de AutomaticDownload-sleutel in op 'Niet waar' in het domein com.apple.SoftwareUpdate. Lees meer over het maken van configuratieprofielen.

Een Terminal-commando gebruiken

Als u systeembeheerder bent en deze wijziging op meerdere computers moet doorvoeren, geeft u het volgende commando in Terminal als beheerder:

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.SoftwareUpdate AutomaticDownload -boolean FALSE
Publicatiedatum: