Functietoetsen gebruiken op de MacBook Pro met Touch Bar

Voor toegang tot de functietoetsen (F1-F12) op de Touch Bar van uw MacBook Pro, houdt u de Function-toets (fn) in de linkerbenedenhoek van het toetsenbord ingedrukt.

De Touch Bar op de MacBook Pro verandert en geeft de functietoetsen weer zodat u deze kunt selecteren en keert weer terug naar de eerdere status wanneer u de fn-toets loslaat.

Bij sommige apps kunt u instellen dat de functietoetsen permanent worden weergegeven in de Touch Bar:

 1. Selecteer 'Toetsenbord' in Systeemvoorkeuren.
 2. Klik op 'Toetscombinaties'.
 3. Selecteer 'Functietoetsen' in de linker navigatiekolom.
 4. Klik op het +-teken, navigeer naar de app en selecteer deze.

Als u nu deze app opent of ernaar schakelt, geeft de Touch Bar altijd de functietoetsen weer.

U kunt ook een toetsenbord op het scherm gebruiken voor toegang tot de functietoetsen:

 1. Selecteer 'Toetsenbord' in Systeemvoorkeuren.
 2. Schakel het aankruisvak in naast 'Toon toetsenbord- en emojiweergave in menubalk'.
 3. Kies het weergavesymbool  in de menubalk en kies 'Toon Toetsenbordweergave'.

Er wordt een toetsenbord weergegeven op het scherm met functietoetsen waarop u kunt klikken.


Functietoetsen gebruiken in Windows

Wanneer u Windows gebruikt via Boot Camp op uw MacBook Pro, werken de functietoetsen net zoals in macOS. Wanneer u de fn-toets op het toetsenbord ingedrukt houdt, worden de functietoetsen weergegeven.

Via het schermtoetsenbord van Windows kunt u ook toegang krijgen tot de functietoetsen:

 1. Selecteer 'Toegankelijkheid' in het Windows-menu.
 2. Klik op 'Schermtoetsenbord'.
 3. Klik op de fn-toets. Nu worden de functietoetsen weergegeven in het schermtoetsenbord.

U kunt de functietoetsen ook continu laten weergeven op de Touch Bar tijdens het gebruik van Windows, zonder dat u de fn-toets ingedrukt hoeft te houden:

 1. Klik op de pijl-omhoog in het systeemvak van Windows om extra pictogrammen weer te geven.
 2. Klik op het donkergrijze, ruitvormige pictogram van Boot Camp.
 3. Selecteer 'Boot Camp-configuratiescherm' in het menu dat wordt weergegeven.
 4. Klik op 'Ja' om het configuratiescherm te laten weergeven.
 5. Klik op de tab 'Toetsenbord'.
 6. Selecteer 'Gebruik de toetsen 'F1', 'F2', enzovoort, als standaardfunctietoetsen' om de functietoetsen continu op de Touch Bar te laten weergeven. Schakel het aankruisvak uit om de functietoetsen op de standaardwijze te bedienen.
Publicatiedatum: