De BeatsX-oortjes configureren en gebruiken

Hier vindt u alles wat u moet weten om de BeatsX-oortjes optimaal te gebruiken.

BeatsX-modellen

De oortjes inschakelen en opladen

De aan/uit-knop zit op de kabel onder het rechteroortje. Houd de knop één seconde ingedrukt om de oortjes aan of uit te zetten.

Aan/uit-knop van BeatsX

U laadt de oortjes op door ze met de meegeleverde Lightning-kabel op een stroombron aan te sluiten. De oortjes bieden tot 8 uur afspeeltijd na volledig opladen en tot 2 uur afspeeltijd na 5 minuten opladen. 

Wanneer de oortjes zijn ingeschakeld en geconfigureerd, geeft het ledlampje op de aan/uit-knop aan hoeveel luistertijd u nog hebt:

 • Wit: tot 8 uur over
 • Rood: minder dan 1 uur over
 • Knipperend rood: moet worden opgeladen

De oortjes koppelen

Lees hier hoe u de oortjes koppelt met uw apparaat. Als het ledlampje op de oortjes gaat branden, maar niet knippert, zijn de oortjes al geconfigureerd met een apparaat. Volg in dat geval de stappen om verbinding te maken met een ander apparaat.

Koppelen aan een iPhone met iOS 10 of hoger

Volg deze stappen als u een iPhone met iOS 10 of hoger hebt. Als u de oortjes op deze manier configureert, worden ze ook automatisch geconfigureerd voor andere ondersteunde apparaten waarop u bij iCloud bent ingelogd en waarop u iOS 10 of hoger, macOS Sierra of hoger of watchOS 3 of hoger gebruikt.

 1. Houd de oortjes naast de ontgrendelde iPhone.
 2. Houd de aan/uit-knop op de oortjes 1 seconde ingedrukt.
 3. Na een paar seconden vraagt de iPhone u om verbinding te maken. Als dat niet gebeurt, houdt u de aan/uit-knop op de oortjes 5 seconden ingedrukt.
 4. Volg de instructies op de iPhone. 

Koppelen aan een Mac of een ander apparaat dat gebruikmaakt van Bluetooth

Als u een ander Bluetooth-apparaat hebt, volgt u deze stappen om de oortjes te koppelen met dat apparaat:

 1. Houd de aan/uit-knop 5 seconden ingedrukt. Wanneer het indicatielampje knippert, zijn de oortjes detecteerbaar.
 2. Ga naar Bluetooth-instellingen op uw apparaat.
 3. Selecteer de oortjes in de lijst met gedetecteerde Bluetooth-apparaten.

De oortjes gebruiken

Lees hier hoe u muziek afspeelt, het volume wijzigt en oproepen beantwoordt.

Knoppen van BeatsX


Muziek afspelen

Gebruik de middelste knop op de RemoteTalk-kabel om het afspelen van audio te bedienen:

 • Druk eenmaal om audio af te spelen of te pauzeren.
 • Druk tweemaal om naar het volgende nummer te gaan. Druk driemaal om terug te spoelen.
 • Druk tweemaal en houd de knop bij de tweede keer ingedrukt om vooruit te spoelen door een nummer. Druk driemaal en houd de knop bij de derde keer ingedrukt om terug te spoelen door een nummer.

Het volume wijzigen

Om het afspeelvolume te regelen, gebruikt u de volumeknoppen op de RemoteTalk-kabel. Om het belvolume te regelen, gebruikt u de volumeregelaars op de telefoon.

 • Druk op de volume-omhoogknop of houd deze knop ingedrukt om het volume continu te verhogen.
 • Druk op de volume-omlaagknop of houd deze knop ingedrukt om het volume continu te verlagen.


Oproepen beantwoorden

Om telefoongesprekken te regelen, gebruikt u de middelste knop op de RemoteTalk-kabel:

 • Druk eenmaal om een gesprek te beantwoorden of te beëindigen.
 • Druk eenmaal om een tweede inkomend gesprek te beantwoorden en het eerste gesprek in de wacht te zetten. Wanneer twee gesprekken actief zijn, kunt u zo schakelen tussen gesprekken.
 • Houd de knop ongeveer een seconde ingedrukt om een inkomend gesprek te weigeren.
 • Druk tweemaal om te stoppen met luisteren door de oortjes en het gesprek naar de telefoon te sturen.


Handsfree bediening

Als u Siri wilt activeren op het iOS-apparaat of de functie voor gesproken commando's op een ander apparaat, houdt u de middelste knop op de RemoteTalk-kabel ingedrukt tot u een geluid hoort. Zeg dan wat u wilt doen.

De oortjes opnieuw instellen

 1. Houd deze twee knoppen 10 seconden ingedrukt:
  • Aan/uit-knop
  • Volume-omlaagknop
 2. Laat de knoppen los wanneer het ledlampje knippert. De oortjes zijn nu opnieuw ingesteld en klaar om weer te worden geconfigureerd voor uw apparaten.

Publicatiedatum: