Automatisering van en externe toegang tot uw HomeKit-accessoires

Met de Woning-app kunt u een woninghub configureren om uw HomeKit-accessoires op afstand te bedienen, mensen die u vertrouwt toegang te verlenen en uw accessoires te automatiseren zodat ze doen wat u wilt, wanneer u dat wilt.

Aan de slag

 • Configureer uw HomeKit-accessoires in de Woning-app op uw iOS-apparaat.
 • Als u automatiseringen en toegangsrechten wilt configureren, hebt u een HomePod, een Apple TV 4K of Apple TV (4e generatie) met de nieuwste versie van tvOS of een iPad met de nieuwste versie van iOS nodig.
 • Om uw HomeKit-accessoires op afstand te kunnen bedienen, hebt u een HomePod, een Apple TV 4K, Apple TV (4e generatie), Apple TV (3e generatie)* of iPad nodig.
 • Om gebruikersbevoegdheden te wijzigen, automatiseringen te maken of om voor HomeKit geschikte camera's op afstand te streamen,* hebt u een HomePod, een Apple TV 4K, Apple TV (4e generatie) of iPad nodig. Als u een Apple TV 4K of Apple TV (4e generatie) toevoegt aan een woning waarvoor een Apple TV (3e generatie) is geconfigureerd, wordt de Apple TV (3e generatie) niet meer gebruikt voor externe toegang tot HomeKit.

*Apple TV (3e generatie) ondersteunt externe toegang voor gedeelde gebruikers of externe toegang voor camera's die compatibel zijn met HomeKit niet.

Uw woninghub configureren

U kunt uw HomePod, Apple TV 4K, Apple TV (4e generatie) of iPad configureren als woninghub om uw HomeKit-accessoires te automatiseren en op afstand te bedienen vanaf een iOS-apparaat. Het apparaat dat u als woninghub configureert, moet bij u thuis blijven, op uw eigen wifinetwerk zijn aangesloten en zijn ingeschakeld.

HomePod instellen als woninghub

HomePod configureert zichzelf automatisch als woninghub, zodat u uw HomeKit-accessoires op afstand kunt bedienen met de Woning-app en automatiseringen kunt gebruiken. Controleer wel of het iOS-apparaat dat u gebruikt om HomePod te configureren, is ingelogd bij iCloud met de Apple ID die u ook hebt gebruikt om uw HomeKit-accessoires in de Woning-app te configureren.

Apple TV configureren als woninghub

 1. Configureer twee-factor-authenticatie voor uw Apple ID op uw iOS-apparaat of Mac. Ga dan naar iCloud en controleer of iCloud-sleutelhanger is ingeschakeld.
 2. Ga op de Apple TV naar 'Instellingen' > 'Accounts' en controleer of u bent ingelogd bij iCloud met dezelfde Apple ID als bij het iOS-apparaat.
 3. Nadat u bent ingelogd bij iCloud, wordt de Apple TV automatisch als woninghub geconfigureerd. Om de status van de woninghub te controleren, gaat u naar 'Instellingen' > 'Accounts' > 'iCloud'. Kijk onder 'HomeKit' om te controleren of de woninghub is aangesloten. Lees wat u moet doen als u 'HomeKit' niet ziet.

iPad configureren als woninghub

 1. Ga in iOS 10.3 of hoger naar 'Instellingen' > [uw naam] > 'iCloud'. Als u iOS 10.2 of lager gebruikt, gaat u naar 'Instellingen' > 'iCloud'.
 2. Log in met uw Apple ID.
 3. Controleer of iCloud-sleutelhanger en Woning beide zijn ingeschakeld.
 4. Ga naar 'Instellingen' > 'Woning' en schakel 'Gebruik deze iPad als woninghub' in. Hulp nodig?

Wilt u de status van uw woninghub controleren in de Woning-app op uw iOS-apparaat? Open de Woning-app en tik linksboven op . Kijk vervolgens onder 'Woninghubs' of uw woninghub is aangesloten. Als u meerdere woninghubs hebt geconfigureerd, wordt de primaire woninghub weergegeven als aangesloten. De overige woninghubs worden weergegeven met de status 'Stand-by'; deze nemen de externe bediening over als de primaire woninghub niet aangesloten is.

Accessoires automatiseren

Wilt u dat alle lichten automatisch uitgaan wanneer u van huis gaat? Of wilt u een scène automatisch op een bepaalde tijd en locatie laten uitvoeren? Wanneer u een woninghub hebt geconfigureerd, kunt u uw accessoires en scènes automatiseren zodat ze automatisch worden ingeschakeld en bepaalde acties uitvoeren. En met iOS 11 en hoger kunt u uw accessoires en scènes automatisch in- of uitschakelen op basis van wie aanwezig is in uw woning en op een bepaald tijdstip.

Een automatisering aanmaken die plaatsvindt op basis van wie er in uw woning aanwezig is:

 • U moet een HomePod, een Apple TV 4K of Apple TV (4e generatie) met tvOS 11 of een iPad met iOS 11 of hoger hebben geconfigureerd als woninghub.
 • Uzelf en de personen die u hebt uitgenodigd om uw woning te bedienen, moeten een apparaat hebben met iOS 11 of hoger.
 • Controleer of iedereen 'Deel mijn locatie' heeft ingeschakeld op het primaire apparaat dat ze gebruiken om uw woning te bedienen. Ga naar 'Instellingen' > [uw naam] > 'iCloud', scrol naar beneden en tik op 'Deel mijn locatie'. Tik onder 'Deel mijn locatie' op 'Van' en controleer of het primaire apparaat geselecteerd is.

    

Een automatisering aanmaken

 1. Open de Woning-app, tik op het tabblad 'Automatisering' en tik vervolgens op 'Nieuwe automatisering' of op .
 2. Kies wanneer de automatisering moet plaatsvinden:
  • 'Personen arriveren' of 'Personen vertrekken': laat accessoires in- en uitschakelen wanneer u of iemand die u hebt uitgenodigd om uw woning te bedienen op een locatie aankomt of er weggaat, of op een bepaald tijdstip.
  • 'Het is een bepaald tijdstip': laat de automatisering plaatsvinden op een specifieke tijd op bepaalde dagen en afhankelijk van wie er thuis is.
  • 'Een accessoire wordt bediend': als een accessoire wordt in- of uitgeschakeld, kunt u ook andere accessoires of scènes laten reageren. Wanneer u bijvoorbeeld de voordeur opent, gaan de lichten aan.
  • 'Een sensor registreert iets': hiermee kunt u het licht aan laten gaan wanneer er in de buurt beweging wordt gedetecteerd.
 3. Selecteer de te automatiseren scènes en accessoires. Tik vervolgens op 'Volgende'.
 4. Controleer de accessoires en scènes. Houd een accessoire of scène ingedrukt om de instellingen ervan aan te passen. U schakelt een automatisering uit na een bepaald tijdstip door te tikken op 'Schakel uit' en vervolgens te kiezen wanneer u de automatisering wilt laten uitschakelen.
 5. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

Wilt u een melding ontvangen wanneer een accessoire wordt ingeschakeld of iets detecteert? Lees hoe u berichtgeving voor HomeKit-accessoires configureert.

     

Een automatisering maken op basis van wie thuis is

 1. Tik in de Woning-app op het tabblad 'Automatisering' en tik vervolgens op .
 2. Kies of de automatisering moet plaatsvinden wanneer personen arriveren of vertrekken. Kies nu een van de volgende opties:
  • Laat de automatisering plaatsvinden wanneer iemand arriveert of vertrekt. Tik op  om een specifieke persoon te kiezen om de automatisering te starten.
  • U kunt de automatisering ook instellen om plaats te vinden wanneer de eerste persoon het huis in of uit gaat. Tik op  om een specifiek persoon te kiezen.
  • Kies een locatie* en tijdstip voor de automatisering.
 3. Selecteer de te automatiseren scènes en accessoires. Tik vervolgens op 'Volgende'.
 4. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

*Als u een andere locatie dan uw woning kiest, kunt alleen u de automatisering activeren. Andere gebruikers die u hebt uitgenodigd om uw woning te bedienen, worden verwijderd uit de automatisering.

     

Accessoires automatiseren op een bepaald tijdstip

 1. Tik in de Woning-app op het tabblad 'Automatisering' en tik vervolgens op .
 2. Tik op 'Het is een bepaald tijdstip' en maak dan een keuze uit een van de volgende:
  • Kies een tijdstip en dag waarop de automatisering moet plaatsvinden.
  • Tik op 'Mensen' om de automatisering te laten plaatsvinden op een bepaald tijdstip op basis van wie aanwezig is in de woning.
 3. Selecteer de te automatiseren scènes en accessoires. Tik vervolgens op 'Volgende'.
 4. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

Een automatisering uitschakelen of verwijderen

U schakelt een automatisering in of uit door op erop te tikken en vervolgens 'Activeer deze automatisering' in of uit te schakelen.

U verwijdert een automatisering door erop te tikken en vervolgens te tikken op 'Verwijder automatisering' of door naar links te vegen over de automatisering en te tikken op 'Verwijder'.

    
 

Externe toegang toestaan en gebruikersbevoegdheden wijzigen

Als u een woninghub configureert, kunt u externe toegang beheren en bevoegdheden wijzigen voor personen die u uitnodigt om uw woning te bedienen. Als u geen woninghub hebt geconfigureerd, kunnen anderen uw accessoires alleen bedienen wanneer ze bij u thuis zijn, verbonden zijn met uw wifinetwerk en binnen bereik van uw HomeKit-accessoires zijn.

Om externe toegang te beheren en bevoegdheden te wijzigen voor een persoon, nodigt u deze persoon uit om uw woning te bedienen. Voer vervolgens deze stappen uit:

 1. Open de Woning-app en tik op .
 2. Tik op de persoon waarvan u de bevoegdheden wilt wijzigen.
 3. Stel de volgende toegang in voor deze gebruiker:
  • 'Sta externe toegang toe': als u dit inschakelt, kunnen gebruikers uw accessoires bedienen vanaf elke locatie. Schakel dit uit als u wilt dat gebruikers uw accessoires alleen kunnen bedienen wanneer ze bij u thuis zijn.
  • 'Sta bewerking toe': schakel dit in zodat gebruikers accessoires, scènes en andere gebruikers kunnen toevoegen en verwijderen.

Als u een persoon wilt verwijderen, tikt u achtereenvolgens op , op de gebruiker en op 'Verwijder persoon'.

Hulp bij uw woninghub

Als u problemen hebt bij het aanmaken van automatiseringen of het bedienen van uw HomeKit-accessoires wanneer u niet thuis bent, volgt u de volgende stappen:

 1. Controleer of de HomePod, Apple TV of iPad:
 2. Controleer of u uw accessoires kunt bedienen via de Woning-app op uw iOS-apparaat. Open de Woning-app en zet een lamp aan of verander de temperatuur.
 3. Zorg ervoor dat uw apparaat als woninghub is geconfigureerd:
  • Voor HomePod opent u de Woning-app op uw iOS-apparaat, tikt u op  en controleert u onder 'Woninghubs' of HomePod is verbonden.
  • Ga op uw Apple TV naar 'Instellingen' > 'Accounts' > 'iCloud' en controleer of de Apple TV aangeeft dat HomeKit verbonden is. Als u 'HomeKit' niet ziet, is de Apple TV niet verbonden als woninghub.
  • Ga op uw iPad naar 'Instellingen' > 'Woning' en controleer of 'Gebruik deze iPad als woninghub' is ingeschakeld.
 4. Start de Apple TV, iPad en iPhone opnieuw op.
 5. Wacht enkele minuten. Als u nog steeds hulp nodig hebt, logt u uit bij iCloud op de Apple TV en logt u weer in. Ga naar 'Instellingen' > 'Accounts'> 'iCloud'.

Hulp bij automatiseringen op locatiebasis

Als u geen automatiseringen op locatiebasis kunt aanmaken, volgt u deze stappen:

Op een iPhone, iPad of iPod touch:

 1. Ga naar 'Instellingen' > '[uw naam]' > 'iCloud'. 
 2. Scrol omlaag en tik op 'Deel mijn locatie'.
 3. Zorg ervoor dat 'Deel mijn locatie' is ingeschakeld. Tik dan op 'Van' en controleer of uw primaire apparaat is geselecteerd.

Op een Apple TV:

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Privacy' en controleer of 'Locatievoorzieningen' is ingeschakeld.
 2. Selecteer 'Locatievoorzieningen'.
 3. Controleer of 'HomeKit' is ingesteld op 'Altijd'.

Meer informatie

Publicatiedatum: