Terugblikken gebruiken in Foto's op uw iPhone, iPad of iPod touch

De app Foto's herkent belangrijke personen, plaatsen en gebeurtenissen in uw bibliotheek en presenteert deze in zorgvuldig samengestelde verzamelingen die terugblikken worden genoemd. U kunt ook zelf terugblikken aanmaken en delen met vrienden en familie.

Voordat u begint


Uw terugblikken verkennen

 1. Open Foto's en tik op het tabblad 'Voor jou'.
  Het scherm 'Voor jou' in de app Foto's op de iPhone, waarop terugblikken worden weergegeven
 2. Tik op 'Toon alles' om door uw terugblikken te scrollen. Of tik op een terugblik om deze af te spelen en tik vervolgens nogmaals op de terugblik om opties te zien, zoals 'Terugblik-mixes' of 'Blader' . Wanneer u op de knop 'Blader' tikt, blijft de muziek spelen terwijl alle foto's in de terugblik aan u worden weergegeven.
  In Foto's op de iPhone wordt een terugblik afgespeeld op het scherm en er worden knoppen en opties weergegeven

Terugblikken worden automatisch voorgesteld en worden doorlopend afgespeeld, maar u kunt een andere suggestie selecteren, een terugblik opnieuw afspelen, een terugblik toevoegen aan uw favorieten of de terugblik delen die u net hebt bekeken. 


De terugblik-mix wijzigen

Terugblik-mixes zijn zorgvuldig samengestelde combinaties van fotografische stijlen en bijbehorende nummers die u op een terugblik kunt toepassen. Voor elke terugblik kunt u kiezen uit meerdere terugblik-mixes, of zelf een stijl en een nummer uit Apple Music selecteren. Dit doet u als volgt:

 1. Open Foto's en tik op het tabblad 'Voor jou'.
 2. Tik op een terugblik om deze af te spelen.
 3. Tik op het scherm, tik op de knop 'Terugblik-mixes' en veeg vervolgens naar links om door de verschillende mixes te scrollen.
 4. Tik nogmaals op het scherm om de terugblik-mix toe te passen.
  Het scherm voor terugblik-mixes in Foto's op de iPhone


De stijl voor de terugblik wijzigen

 1. Open Foto's en tik op het tabblad 'Voor jou'.
 2. Tik op een terugblik om deze af te spelen. 
 3. Tik op het scherm, tik op de knop 'Terugblik-mixes' en tik vervolgens op de knop 'Filters' .
 4. Selecteer een stijl in de lijst 'Terugblikstijlen' en tik vervolgens op 'Gereed'.
  Het scherm voor terugblikstijlen in Foto's op de iPhone


De muziek voor de terugblik wijzigen

In iOS 15 en iPadOS 15 kunt u de muziek voor uw terugblikken wijzigen door te kiezen uit soundtracks of voorgestelde nummers. Als u een Apple Music-abonnee bent, kunt u ook toegang krijgen tot de Apple Music-bibliotheek en voorgestelde nummers bekijken op basis van uw voorkeuren of op basis van de nummers die werden afgespeeld op het moment dat de terugblik werd gemaakt. Als u de muziek wilt wijzigen, doet u het volgende:

 1. Open Foto's en tik op het tabblad 'Voor jou'.
 2. Tik op een terugblik om deze af te spelen. 
 3. Tik op de knop 'Terugblik-mixes' en tik vervolgens op de knop 'Muziek' .
 4. Selecteer een nummer uit de lijst of zoek naar een specifiek nummer en tik vervolgens op 'Gereed'.


Uw eigen terugblikken maken

Uw eigen terugblikken aanmaken op basis van een album of een bepaalde maand of dag:

 1. Ga naar het tabblad 'Albums' en selecteer het album. Of ga naar het tabblad 'Bibliotheek' en tik op 'Maanden' of 'Dagen'.
 2. Tik op de knop 'Meer' en tik vervolgens op 'Speel terugblikfilm af'.
 3. Tik, terwijl de film wordt afgespeeld, op het scherm en tik vervolgens op de knop 'Meer' .
 4. Tik op 'Zet in favorieten' en tik vervolgens op 'OK'.
 5. Tik op de knop 'Sluit' .

Als u iemand uit uw album 'Personen' wilt toevoegen aan uw terugblikken, doet u het volgende:

 1. Ga naar het tabblad 'Albums' en tik op het album 'Personen'.
 2. Tik op de miniatuur van de persoon en tik vervolgens op de knop 'Meer' .
 3. Tik op 'Maak fototerugblik aan'.


Uw favoriete terugblikken bewaren

 1. Ga naar het tabblad 'Voor jou' en selecteer een terugblik.
 2. Tik op de knop 'Meer' en tik vervolgens op 'Zet in favorieten'. 

Om uw favoriete terugblikken te bekijken, gaat u naar het tabblad 'Voor jou' en tikt u naast 'Terugblikken' op 'Toon alles'. Vervolgens tikt u op 'Favorieten'. Als u besluit dat u een terugblik niet meer wilt opslaan, tikt u gewoon nog een keer op de knop 'Favoriet' .


Uw favoriete terugblikken delen

 1. Speel een terugblikfilm af en tik vervolgens op het scherm om de opties voor bewerken en delen weer te geven. 
 2. Tik op de knop 'Deel' en geef aan hoe u wilt delen.

Als u een terugblik deelt, wordt de muziek daarbij ook gedeeld. Als een bepaald nummer niet kan worden gedeeld, wordt u gevraagd een nummer te kiezen dat samen met de terugblik kan worden gedeeld.


Uw terugblikken bewerken

U kunt enkele wijzigingen in uw terugblikken aanbrengen om ze nog persoonlijker te maken. U kunt dingen doen zoals de titel wijzigen, foto's toevoegen aan en verwijderen uit een terugblik. Ook kunt u, afhankelijk van het aantal foto's in die terugblik, de lengte van een terugblik wijzigen.

De titel wijzigen

 1. Ga naar de terugblik en tik op de knop 'Meer' .
 2. Tik op 'Wijzig titel' en tik vervolgens op 'Bewaar'.

Foto's binnen een terugblik toevoegen en verwijderen

 1. Speel een terugblik af en tik vervolgens op het scherm.
 2. Tik op de knop 'Meer' en tik vervolgens op 'Beheer foto's'.
 3. Selecteer de foto's die u wilt toevoegen of deselecteer de foto's die u wilt verwijderen.
 4. Tik op 'Gereed'.

Als u een foto de hoofdfoto wilt maken voor een terugblik, doet u het volgende:

 1. Speel de terugblik af en tik vervolgens op de pauzeknop .
 2. Tik op de knop 'Meer' en tik vervolgens op 'Stel in als hoofdfoto'.

Als u een specifieke foto uit een terugblik wilt verbergen, doet u het volgende:

 1. Speel de terugblik af en tik vervolgens op de pauzeknop .
 2. Tik op de knop 'Meer' en tik vervolgens op 'Toon niet in terugblik'.

De lengte van een terugblik wijzigen

 1. Speel een terugblik af en tik vervolgens op het scherm.
 2. Tik op de knop 'Meer' en tik vervolgens op 'Kort', 'Normaal' of 'Lang'.

Afhankelijk van het aantal foto's waaruit uw terugblik staat, ziet u mogelijk alleen de opties 'Kort' en 'Normaal' voor de lengte.


Meer informatie

Publicatiedatum: