Hulp bij iMovie

Als iMovie niet werkt zoals verwacht, kunt u deze basisstappen uitvoeren om het probleem te verhelpen. 

Voordat u de stappen in dit artikel uitvoert, zorgt u dat u actuele reservekopieën van uw bibliotheken en media hebt gemaakt. Maak eveneens een reservekopie van het iMovie-programma.

Deze stappen zijn niet volledig en uw specifieke probleem wordt mogelijk niet opgelost door ze uit te voeren.

1. Start uw computer opnieuw op

Door de computer te herstarten worden de systeembronnen van iMovie opnieuw ingesteld. Het is de eenvoudigste manier om problemen met iMovie op te lossen. 

2. Zorg ervoor dat iMovie up-to-date is

Als u bezig bent met een project, probeert u dit af te maken voordat u iMovie gaat bijwerken of upgraden. U kunt het project afmaken in de huidige versie van iMovie, of ervoor zorgen dat u een actuele reservekopie hebt van gebeurtenissen, projecten en iMovie zelf. Door een reservekopie te maken, zorgt u ervoor dat uw gegevens en het programma intact blijven als het bijwerken of upgraden naar de nieuwste versie van iMovie niet resulteert in een oplossing van het probleem.

Mac App Store: OS X en programma‘s bijwerken

3. Raadpleeg de documentatie over iMovie

Als u wilt controleren of iMovie correct functioneert, is het raadzaam de documentatie te raadplegen. Zo krijgt u een goed begrip van het gedrag dat u kunt verwachten naar aanleiding van uw handelingen in iMovie. Als u deze stap nauwgezet volgt, kunt u veel tijd besparen omdat u de bekende problemen kunt uitsluiten.

Raadpleeg iMovie Help voor meer informatie over iMovie.

4. Controleer of uw camera wordt ondersteund in iMovie

Controleer of uw camera wordt ondersteund.

5. Isoleer het probleem door een andere gebruikersaccount te gebruiken

6. Maak een nieuwe bibliotheek aan

U kunt een probleem isoleren door een nieuwe, lege bibliotheek aan te maken wanneer u iMovie opent. Hieruit blijkt of iMovie normaal werkt met een nieuwe bibliotheek. Vervolgens opent en sluit u de bibliotheken een voor een, totdat u het probleem kunt reproduceren en de problematische bibliotheek kunt identificeren.

Om een nieuwe bibliotheek aan te maken, moet u eerst iMovie stoppen. Houd vervolgens de Option-toets ingedrukt terwijl u klikt op het iMovie-programmasymbool in het Dock, en klik op Nieuw om een nieuwe bibliotheek aan te maken.

7. Maak gebruik van goed werkende media tijdens het testen

Met ‘goed werkend’ bedoelen we media waarvan u weet dat deze consistent en probleemloos functioneren. Bijvoorbeeld een mediabestand dat u hebt gebruikt in een eerder project, waarvan u zeker weet dat het werkt zoals verwacht.

Als u goed werkende media gebruikt, zoals bijvoorbeeld de h.264- of MPEG-4-voorbeeldbestanden van QuickTime, kunt u het probleem mogelijk isoleren en vaststellen in welk mediabestand het wordt veroorzaakt. Als de goed werkende media daadwerkelijk zoals verwacht functioneren in iMovie, terwijl dat niet het geval is voor andere in iMovie geïmporteerde mediabestanden, dan is er mogelijk een probleem met de geïmporteerde mediabestanden. In dat geval moet u de mediabestanden wellicht opnieuw ophalen uit de oorspronkelijke bron, of concluderen dat de media niet worden ondersteund in iMovie. Lees meer over ondersteunde camera’s.

8. Verwijder iMovie en installeer het opnieuw

Instructies voor het verwijderen en opnieuw installeren van iMovie vindt u in OS X El Capitan: Programma’s installeren, bijwerken en verwijderen.

Publicatiedatum: